YGS-LYS Sınav sistemi sunumu

Report
TED KAYSERİ KOLEJİ ÖZEL LİSESİ
2014 – ÖSYS BİRİNCİ AŞAMA
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI (YGS)
 Sınav Tarihi
:
 YGS’NİN AMACI NE ?
• İkinci aşama sınavlarına girecek adayları seçmek.
• Açıköğretim programlarına, MYO Önlisans
programlarına (sınavsız geçiş dışında) ve belirli
lisans programlarına yerleştirmede kullanılacak
puanları üretmek.
 YGS’DE HANGİ TESTLER OLACAKLAR ?
Nisan ayının ilk haftasında uygulanacak YGS,
ikinci aşamaya girişin barajı olacak.
YGS puanları LYS sonucunda oluşacak puanlara
%40 oranında etkili olacak
23 MART 2014
YGS SORU DAĞILIMI
Test
Testin Kapsamı
Soru Sayısı
Türkçe Testi
40
Sosyal Bilimler Testi Tarih
Coğrafya
Felsefe
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
15
12
8
5
Temel Matematik Testi
40
Fen Bilimleri Testi
14
13
13
Fizik
Kimya
Biyoloji
2014- ÖSYS
Birinci Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)
? YGS’de KAÇ PUAN HESAPLANACAK ?
Yeni sistemde hem YGS hem LYS puanları 100 – 500 aralığında puanlara dönüştürülecek.
YGS PUAN TÜRLERİ ve TESTLERİN PUAN OLUŞUMUNDA YÜZDE AĞIRLIKLARI
Testlerin Ağırlıkları ( % olarak )
YGS PUAN TÜRLERİ
TÜRKÇE
TEM. MAT.
SOS.BİL.
FEN.BİL.
YGS-1 MAT-FEN-TÜR
20
40
10
30
YGS-2 FEN-MAT-TÜR
20
30
10
40
YGS-3 TÜR-SOS.-MAT
40
20
30
10
YGS-4 SOS-TÜR-MAT
30
20
40
10
YGS-5 TÜR-MAT-SOS
37
33
20
10
YGS-6 MAT-TÜR-FEN
33
37
10
20
2014- ÖSYS
İkinci Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)
LYS-1
MATEMATİK-GEOMETRİ
LYS-2
FEN BİLİMLERİ(FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ)
LYS-3
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-COĞRAFYA
LYS-4
SOSYAL BİLİMLER(FELSEFE-COĞRAFYADİN KÜLTÜRÜ-TARİH)
LYS-5
YABANCI DİL
KİM HANGİ SINAVA GİRECEK ?
FEN BİLİMERİ ALANI ÖĞRENCİLERİ
YGS
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ
SINAVI
LYS-1
MATEMATİK – GEOMETRİ
SINAVI
LYS-2
FEN BİLİMLERİ SINAVI
2014- ÖSYS İkinci Aşama
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
 Sınav Tarihi
: 15/06/2014
 YGS’de barajı geçebilecek puanı alan adaylar, hedefledikleri puan türüne göre
istedikleri LYS’lere katılabilecek.
LYS – 1 MATEMATİK SINAVI
MATEMATİK
50 SORU
75 DAKİKA
GEOMETRİ
30 SORU
45 DAKİKA
TOPLAM
80 SORU
120 DAKİKA
Notlar:
 Matematik ve Geometri testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.
 Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.
 Geometri testinin 8 sorusu Analitik Geometri olacaktır.
2014- ÖSYS İkinci Aşama
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
LYS – 2 FEN BİLİMLERİ SINAV
SINAV TARİHİ:22/06/2014
FİZİK
30 SORU
45 DAKİKA
KİMYA
30 SORU
45 DAKİKA
BİYOLOJİ
30 SORU
45 DAKİKA
TOPLAM
90 SORU
135 DAKİKA
Notlar:
 Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı Soru Kitapçıkları kullanılacaktır.
 Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır.
KİM HANGİ SINAVA GİRECEK ?
TÜRKÇE MATEMATİK ALANI ÖĞRENCİLERİ
YGS
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ
SINAVI
LYS-1
MATEMATİK – GEOMETRİ
SINAVI
LYS-3
EDEBİYAT - COĞRAFYA SINAVI
2014- ÖSYS İkinci Aşama
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
LYS – 3 EDEBİYAT – COĞRAFYA SINAVI
 SINAV TARİHİ: 22/06/2014
TÜRK DİLİ ve EDEB.
56 SORU
85 DAKİKA
COĞRAFYA – 1
24 SORU
35 DAKİKA
TOPLAM
80 SORU
120 DAKİKA
Notlar:
 Türk Dili ve Edeb., Coğrafya-1 testleri için ayrı Soru Kitapçıkları
kullanılacaktır.
 Cevap Kağıdı iki test için ortak olacaktır.
KİM HANGİ SINAVA GİRECEK ?
SOSYAL BİLİMLER ALANI ÖĞRENCİLERİ
YGS
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ
SINAVI
LYS-3
EDEBİYAT COĞRAFYA SINAVI
LYS-4
SOSYAL BİLİMLER SINAVI
2014- ÖSYS İkinci Aşama
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
LYS – 4 SOSYAL BİLİMLER SINAVI
SINAV TARİHİ: 14/06/2014
TARİH
44 SORU
65 DAKİKA
COĞRAFYA – 2
14 SORU
25 DAKİKA
FELSEFE GRUBU
32 SORU
45 DAKİKA
Psikoloji
Sosyoloji
Mantık
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
TOPLAM
8
8
8
8
soru
soru
soru
soru
90 SORU
135 DAKİKA
Notlar:
 Tarih, Coğrafya-2 ve Felsefe Grubu testleri için ayrı Soru Kitapçıkları
kullanılacaktır.
 Cevap Kağıdı üç test için ortak olacaktır.
KİM HANGİ SINAVA GİRECEK ?
YABANCI DİL ALANI ÖĞRENCİLERİ
YGS
YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ
SINAVI
LYS-5
YABANCI DİL SINAVI
2014- ÖSYS İkinci Aşama
LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS)
LYS – 5 YABANCI DİL SINAVI
SINAV TARİHİ: 15/06/2014
ALMANCA
İNGİLİZCE
FRANSIZCA
80 SORU
120 DAKİKA
Notlar:
 Almanca, Fransızca ve İngilizce için tek Soru Kitapçıkları
kullanılacaktır.
 Cevap Kağıdı ortak olacaktır.
HANGİ ALAN KAÇ SORU ÇÖZECEK ?
YGS
LYS
TOPLAM
MF GRUBU
160
80+90=170
330
TM GRUBU
160
80+80=160
320
TS GRUBU
160
80+90=170
330
HANGİ ALAN KAÇ SORU ÇÖZECEK ?
MF ( LYS 1 + LYS 2 )
LYS 2
YGS
Fiz : 30
Kim : 30
Biy : 30
LYS 4
Tar : 44
Coğ2 : 16
Psiko : 10
Sosy. : 10
Mant. : 10
90
Tür : 40
Tar : 17
Coğ : 13
Fel : 10
Mat : 28
Geo : 12
Fiz : 14
Kim : 13
Biy : 13
Dil-Edeb. : 56
Coğ-1 : 24
TS ( LYS 3 + LYS 4 )
LYS 3
90
LYS 1
160
Mat : 50
Geo : 30
80
80
TM ( LYS 1 + LYS 3 )
LYS PUAN TÜRLERİ
MF PUAN TÜRLERİ ve GİRİLEBİLECEK OKULLAR
PUANLARIN OLUŞUMDA TESTLERİN YÜZDELİK ORANI
PUAN
TÜRÜ
YGS
LYS - 1
LYS – 2
TÜR.
T.MAT.
SOS.
FEN
MAT.
GEO.
FİZ
KİM
BİY
MF – 1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF – 2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF – 3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF – 4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
MF-1 puan türü Matematik Ağırlıklı Temel Bilim Programlarından Endüstriyel Tasarım, İç
Mimarlık, Matematik ve Bilgisayar Birimlerine girişte kullanılacak puan,
MF-2 puan türü Fen Ağırlıklı Temel Bilim Programlarından Kimya Müh., Peyzaj Mimarlığı,
Fen Bilgisi – Fizik Öğretmenliği’ne girişte kullanılacak puan,
MF-3 puan türü Sağlık Bilimleri Programlarından Biyosistem Müh., Diş Hekimliği, Eczacılık,
Tıp, Veterinerliğe girişte kullanılacak puan,
MF-4 puan türü ise Mühendislik ve Teknik Programlardan Tekstil – İnşaat – Harita – Makine
ve Otomotiv Mühendisliğine girişte kullanılacak puan türü.
LYS PUAN TÜRLERİ
TM PUAN TÜRLERİ ve GİRİLEBİLECEK OKULLAR
PUANLARIN OLUŞUMDA TESTLERİN YÜZDELİK ORANI
PUAN
TÜRÜ
YGS
LYS - 1
LYS – 3
TÜR.
T.MAT.
SOS.
FEN
MAT.
GEO.
TÜR.EDB.
COĞ-1
TM – 1
14
16
5
5
25
10
18
7
TM – 2
14
14
7
5
22
8
22
8
TM – 3
15
10
10
5
18
7
25
10
TM-1 puan türü İşletme, Maliye, Bankacılık ve Sigortacılık gibi programlara girişte
kullanılacak puan,
TM-2 puan türü Hukuk, Sınıf Öğretmenliği, Uluslararası İlişkiler gibi programlara girişte
kullanılacak puan,
TM-3 puan türü Psikoloji, Çocuk Gelişimi, Felsefe, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık gibi
programlara girişte kullanılacak puan,
LYS PUAN TÜRLERİ
TS PUAN TÜRLERİ ve GİRİLEBİLECEK OKULLAR
PUANLARIN OLUŞUMDA TESTLERİN YÜZDELİK ORANI
PUAN
TÜRÜ
YGS
LYS - 3
LYS – 4
TÜR
T.MAT.
SOS.
FEN
TÜR.EDB
COĞ-1
TAR
COĞ-2
FEL.GR
TS – 1
13
10
12
5
15
8
15
7
15
TS – 2
18
6
11
5
25
5
15
5
10
TS-1 puan türü Halkla İlişkiler, Medya, Radyo Sinema ve Televizyon, Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği gibi programlara girişte kullanılacak puan,
TM-2 puan türü Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenliği, Tarih, Sanat Tarihi gibi
programlara girişte kullanılacak puan.
LYS PUAN TÜRLERİ
DİL PUAN TÜRLERİ ve GİRİLEBİLECEK OKULLAR
PUANLARIN OLUŞUMDA TESTLERİN YÜZDELİK ORANI
PUAN
TÜRÜ
YGS
Y.DİL
TÜRKÇE
T.MAT.
SOSYAL
FEN
TAR
DİL – 1
15
6
9
5
65
DİL – 2
25
7
13
5
50
DİL-1 puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca eğitimi yapan programlara
girişte kullanılacak puan,
DİL-2 puan türü diğer programlara yerleştirmede kullanılacak puan.
TIP FAKÜLTESİ – MF 3
•
•
•
•
•
•
•
•
ANKARA ÜNİ.
EGE ÜNİ.
AKDENİZ ÜNİ.
ERCİYES ÜNİ.
ATATÜRK ÜNİ.
BAŞKENT (BURSSUZ)
YEDİTEPE (BURSSUZ)
ACIBADEM (BURRSUZ)
2.830
3.050
5.570
6.870
10.100
12.500
16.900
19.700
535.009
533.947
523.487
519.261
509.781
503.078
492.892
486.537
DİŞ HEKİMLİĞİ -MF 3
•
•
•
•
•
•
•
•
ANKARA ÜNİ.
EGE ÜNİ.
GAZİ ÜNİ.
KOCAELİ ÜNİ.
ERCİYES ÜNİ.
ATATÜRK ÜNİ.
BAŞKENT(BURSSUZ)
YEDİTEPE (BURSSUZ)
12.100
12.200
12.400
13.000
13.700
15.400
22.800
31.700
504.732
504.362
503.735
502.342
500.566
496.344
479.497
460.271
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ – MF 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ODTÜ
14.500
YILDIZ TEKNİK ÜNİ.
21.500
EGE ÜNİ.
30.500
ANADOLU ÜNİ.(İNG)
37.300
AKDENİZ ÜNİ.
47.400
ERCİYES ÜNİ.
60.500-79.900
ATATÜRK ÜNİ.
88.100
YEDİTEPE (BURSSUZ)
178.000
ATILIM ÜNİ.(İNG)
246.000
MALTEPE (BURSSUZ)
307.000
501.376
485.797
466.838
453.358
434.878
385.290
375.228
304.894
269.677
244.963
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ – MF 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BOĞAZİÇİ ÜNİ.
EGE ÜNİ.
DOKUZ EYLÜL ÜNİ.
BİLKENT ÜNİ.
MELİKŞAH ÜNİ.(İNG-TAM)
AKDENİZ ÜNİ.
BAŞKENT ÜNİ.
ERCİYES ÜNİ.
ATATÜRK ÜNİ.
MELİKŞAH ÜNİ.(İNG-%50)
ATILIM ÜNİ.(İNG)
YEDİTEPE ÜNİ.
2.600
34.600
38.800
46.500
50.500
59.300
81.600
91.700
131.000
136.000
234.000
314.000
538.773
458.518
450.456
436.448
429.460
414.659
383.117
342.856
335.341
331.625
275.669
242.124
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ – MF 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (TAM)
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (%50-İNG)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ(%50-İNG)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
15.700
23.400
26.200
35.900
41.200
42.100
45.000
62.300
82.600
93.700
358.000
498,639
481,763
475,686
456,149
446,020
444,540
439,037
410,189
381,928
369,147
215,680
HUKUK-TM 2
•
•
•
•
•
•
•
•
GALATASARAY ÜNİ.
ANKARA ÜNİ.
ERCİYES ÜNİ.
ERZURUM ÜNİ.
KOÇ ÜNİ.(BURSSUZ)
BİLKENT (BURSSUZ)
YEDİTEPE (BURSSUZ)
BAHÇEŞEHİR (BURSSUZ)
208
4.470
15.500
21.600
22.400
28.000
61.000
76.500
543.165
493.995
454.688
448.012
446.607
437.300
368.194
353.877
İŞLETME – TM 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GALATASARAY ÜNİ.
ANKARA ÜNİ.
BİLKENT ÜNİ.(%50)
YILDIZ TEKNİK ÜNİ.
DOKUZ EYLÜL ÜNİ.
KOÇ ÜNİ.
AKDENİZ ÜNİ.
ERCİYES ÜNİ.
BİLKENT ÜNİ.
YEDİTEPE ÜNİ.(%50)
KADİR HAS ÜNİ.(%25)
MELİKŞAH ÜNİ.
2.600
33.700
42.500
44.400
107.000
151.000
154.000
167.000
176.000
211.000
219.000
539.000
508.757
432.462
422.989
421.205
374.527
348.853
347.529
340.933
336.360
321.073
317.845
229.746
İKTİSAT-TM1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BOĞAZİÇİ ÜNİ.
GALATASARAY ÜNİ.
ODTÜ
HACETTEPE ÜNİ.
GAZİ ÜNİ.
ERCİYES ÜNİ.
BİLKENT (BURSSUZ)
BOZOK ÜNİ.
BEYKENT ÜNİ.(%50)
1.790
3.320
9.400
44.700
77.500
174.000
256.000
320.000
366.000
515.306
503.939
478.380
420.906
394.185
337.560
304.258
284.878
272.753
PSİKOLOJİ-TM 3
•
•
•
•
•
•
•
BOĞAZİÇİ ÜNİ.
HACETTEPE ÜNİ.
EGE ÜNİ.
CUMHURİYET ÜNİ.
KOÇ ÜNİ.(BURSSUZ)
BİLKENT ÜNİ.(BURSSUZ)
BİLGİ ÜNİ.(BURSSUZ)
1.800
8.250
13.000
24.200
58.400
94.000
233.000
509.842
476.894
464.180
443.337
402.830
376.998
320.670
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI
İLİŞKİLER-TM 2
•
•
•
•
•
BOĞAZİÇİ ÜNİ.
ODTÜ
MARMARA ÜNİ.
DUMLUPINAR ÜNİ.
YEDİTEPE (BURSSUZ)
1.690
9.850
21.900
126.000
565.000
513.223
473.026
447.418
359.834
226.454

similar documents