prenesi - Univerza v Mariboru

Report
INŠTITUT ZA ANATOMIJO,
HISTOLOGIJO IN
EMBRIOLOGIJO
KATEDRA ZA ANATOMIJO
Prof. dr. Božena Pejković, dr. med.
Asist. Lidija Kocbek, dr. vet. med.
Asist. Robi Kelc, dr. med.
Asist. Suzana Angelovska Pivka, dr.
vet. med.
Asist. Miha Munda, dr. vet. med.
Asist. Uroš Bele, dr. med.
Asist. Tomislav Šarenac, dr. med.
INŠTITUT ZA ANATOMIJO, HISTOLOGIJO IN
EMBRIOLOGIJO MF UM
INFORMACIJE V ZVEZI S
POUKOM
PREDAVANJA
VAJE
SEMINARJI
KOLOKVIJI
IZPIT
PREDVIDENI ŠTUDIJSKI
REZULTATI:
poznavanje
makroskopske zgradbe
človeškega telesa in
topografskih odnosov ter
uporaba latinske
nomenklature, kar je
osnova za nadaljnji študij
medicine
URNIK – PRVI SEMESTER
TOREK
PREDAVANJA: 8.00 - 10.30
VAJE:
od 3. 10. do 2. 12. 2011
11.00 – 12.30 , 12. 30 – 14.00, 14.00 – 15.30, 15.30 –
17.00, 18.15 – 19.45
od 5. 12. 2011 do 20. 1. 2012
11.00 – 12. 30, 12. 30 – 14.00, 14.00 – 15.30
SREDA
VAJE:
od 3. 10. do 2. 12. 2011
11.00 – 12.30, 13.00 – 14.30
VAJE:
od 5. 12. 2011 do 20. 1. 2012
11.00 – 12. 30, 13.00 – 14.30, 17.00 – 18.30
URNIK – DRUGI SEMESTER
PONEDELJEK
PREDAVANJA: 8.00 – 10.30
VAJE: 11.00- 12.30, 12.30 – 14.00,
14.00 – 15.30, 15.30 – 17.00, 17.00 –
18.30
TOREK
VAJE: 11.00 – 12. 30, 12. 30 – 14.00
SEMINARJI: 11.00 – 12. 30 ,
12. 30 – 14.00,
14.00 – 15. 30
URNIK – DRUGI SEMESTER
SREDA
VAJE: 11.30 – 13.00, 13.00 – 14.30,
15.00 – 16.30, 16.30 – 18.00
ČETRTEK
VAJE: 12. 00 – 13.30, 14.00- 15.30,
15.30 – 17.00
ŠTUDIJSKE OBVEZNOSTI
Prisotnost na vajah 100%
0pravljeni kolokviji, ki so pogoj za pristop k
izpitu 100%:
– Osteologia
– Membrum superius
– Thorax
– Abdomen
– Pelvis
– Membrum inferius
– Collum, caput
10%
5%
15%
15%
10%
5%
40%
KOLOKVIJI
KOLOKVIJI SO USTNI
OBVEZNI KOLOKVIJI SO POGOJ ZA PRISTOP K
IZPITU
Neobvezni kolokvij, ki ni pogoj za pristop k izpitu:
Systema nervosum centrale.
TERMINI za opravljanje kolokvijev:
17. in 18. 1. 2012 COLLOQUIUM I Osteologia
22. in 23. 02. 2012 COLLOQUIUM II Membrum
superius
07. in 08. 03. 2012 COLLOQUIUM III Thorax
21. in 22. 03. 2012 COLLOQUIUM IV Abdomen
04. 4. in 05. 04. 2012 COLLOQUIUM V Pelvis
18. in 19. 04. 2012 COLLOQUIUM VI Membrum
inferius
23. in 24. 05. 2012 COLLOQUIUM VII Collum et caput
06. in 07. 06. 2012 COLLOQUIUM VIII Systema
nervosum centrale
IN ČE NE OPRAVITE VSEH
KOLOKVIJEV IZ ANATOMIJE
DO 7. 6. 2012 ?
PO KONČANIH VAJAH NI TERMINOV
ZA OPRAVLJANJE KOLOKVIJEV IZ
ANATOMIJE.
MANJKAJOČE KOLOKVIJE JE MOŽNO
OPRAVLJATI KOT PREDIZPITNI
KOLOKVIJ, KI VSEBUJE TUDI CŽS.
TERMINI ZA PREDIZPITNI KOLOKVIJ IZ
ANATOMIJE SO NA DOLOČENI DAN
PRED PRAKTIČNIM IZPITOM.
IZPIT
POGOJ ZA PRISTOP K IZPITU JE, RAZEN
OPRAVLJENIH OBVEZNIH KOLOKVIJEV
IN/ALI PREDIZPITNEGA KOLOKVIJA IZ
ANATOMIJE, OPRAVLJEN IZPITNI
KOLOKVIJ IZ HISTOLOGIJE IN
EMBRIOLOGIJE
IZPIT je praktični in ustni.
Pri praktičnem delu izpita je potrebno
prepoznati anatomske strukture na določenih
preparatih – opravljen praktični izpit je pogoj
za pristop k ustnem izpitu.
Pri ustnem delu izpita je potrebno pravilno
odgovoriti na vprašanja iz anatomije
človeškega telesa.
IZPITNI ROKI
Izpitnih rokov je 7 v enem študijskem letu.
Izpitni roki so redni (4) in izredni (3).
Izpitni roki so:
junija (1), julija (1), avgusta (1)
in septembra (1),
novembra (1), januarja (1) in aprila (1).
TERMINI REDNIH IZPITNIH ROKOV
I.
18. 6. 2012
II.
9. 7. 2012
III. 31. 8. 2012
IV. 10. 9. 2012
Temeljni študijski viri
Draganić V, Jeličić N, Djordjević Lj,
Radonjić V, Pejković B: Anatomija čoveka
– priručnik za praktičnu nastavu.
Savremena administracija, Beograd, 2011
Pejković B: Anatomija človeškega telesa –
compendium topografske anatomije in
navodila za vaje. Univerza v Mariboru,
Medicinska fakulteta Maribor, 2007
ATLAS
VELIKO USPEHA PRI ŠTUDIJU!
ANATOMIA ABECEDA MEDICINAE EST
ANATOMIA ABECEDA MEDICINAE EST

similar documents