YGS-2 - Yavuzlar Dershaneleri

Report
YGS NEDİR?
LYS NEDİR?
YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI
Mart ayının 24’de uygulanacak YGS, ortaöğretimi bitirip, sınavsız
geçişle girilen önlisans programlar dışındaki bütün yükseköğretim
programlarına gitmek isteyen tüm adayların gireceği bir sınav olacaktır.
Üniversiteye geçişte ikinci aşama sınavı olan LYS ‘ye girmek için YGS’de
180.000 baraj puanının aşılması gerekmektedir. Ayrıca bu sınav LYS’nin %40 gibi
bir bölümünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu sınavda elde edilecek performans
bizim hedeflediğimiz üniversitelere ulaşmamız noktasında belirleyici
olacaktır.
YGS' de
Türkçe, Sosyal Bilimler,
Fen Bilimleri ve
Temel Matematik testleri yer alacaktır.
Ağırlıklı olarak sorular 9. sınıf müfredatından oluşacaktır.
YGS’de yer alan testler
YGS’de yer alan testlerin
kapsamı
Soru
Sayısı
Türkçe Testi
Türkçeyi kullanma gücü ile
ilgili sorular
40
17
14
9
Sosyal Bilimler Testi
Tarih
Coğrafya
Felsefe
Temel Matematik Testi
Matematiksel ilişkilerden
yararlanma gücü ile ilgili
sorular
40
Fen Bilimleri Testi
Fizik
Kimya
Biyoloji
14
13
13
YGS testlerin ağırlıkları (% olarak)
Puan Türü Türkçe
Sosyal
Bilimler
Temel
Fen
Matematik Bilimleri
YGS-1
20
10
40
30
YGS-2
20
10
30
40
YGS-3
40
30
20
10
YGS-4
30
40
20
10
YGS-5
37
20
33
10
YGS-6
33
10
37
20
LYS’DE YER ALAN TESTLER
Sınav
Sınavın Kapsamı
Soru Sayısı
Matematik Sınavı
(LYS-1)
Matematik
Geometri
Analitik Geometri
50
22
8
Fen Bilimleri Sınavı
(LYS-2)
Fizik Testi
Kimya Testi
Biyoloji Testi
30
30
30
Edebiyat-Coğrafya
Sınavı (LYS-3)
Türk Dili ve Edebiyatı Testi
Coğrafya-1 Testi
56
24
Sosyal Bilimler
Sınavı(LYS-4)
Tarih Testi
Coğrafya-2 Testi
Felsefe Grubu Testi
40
16
30
Yabancı Dil Sınavı
(LYS-5)
Sözcük bilgisi ve dil bilgisi
Çeviri
Okuduğunu anlama
20
12
48
LYS’den alınan puanlar
4 gruba ayrılmaktadır:
MF Puanı
TM Puanı
TS Puanı
DİL (Yabancı Dil Puanı)
MF Grubu Puan Türleri
(Matematik Fen Puanı)
• MF-1 Puan Türü : Matematik Ağırlıklı
Temel Bilim Programları için,
• MF-2 Puan Türü : Fen Ağırlıklı Temel Bilim
programları için,
• MF-3 Puan Türü : Sağlık Bilimleri
programları için,
• MF-4 Puan Türü : Mühendislik ve Teknik
programları için öngörülmüştür.
TM Grubu Puan Türleri
(Matematik-Türkçe puanı)
• TM-1 Puan Türü : Matematik ağırlıklıdır.
• TM-2 Puan Türü : Matematik ile
Edebiyat eşit ağırlıklıdır.
• TM-3 Puan Türü : Edebiyat ağırlıklıdır.
TS Grubu Puan Türleri
(Türkçe- Sosyal Puanı)
• TS-1 Puan Türü : Sosyal Bilimler,
•
TS-2 Puan Türü : Edebiyat ağırlıklıdır.
Meslek lisesi öğrencileri yalnızca
kendi alanlardan tercihde bulunmak
istiyorlarsa sadece YGS' ye
girmeleri yeterli olacaktır.
ÖRNEK: ERKAN AVCI ANADOLU TEKNİK LİSESİ
BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ’NDE OKUYAN BİR ÖĞRENCİ SADECE
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ YA DA BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ
İSTİYORSA, LYS’YE GİRMESİNE GEREK YOKTUR.
AMA ÖĞRENCİ AYNI ANDA UÇAK MÜHENDİSLİĞİ İSTİYORSA
O ZAMAN LYS’YE GİRMEK DURUMUNDADIR.
Yükseköğretim
Programlarına
Başvurabilmek İçin
En Az Kaç Puan Almak
Gerekir?
Yükseköğretim Programının Türü
İlgili Puan Türleri
Puan Koşulu
Meslek Yüksekokulu ön lisans programlarını
tercih edebilmek için (Sınavsız Geçişten
boşkalan kontenjanlar dâhil)
İlgili YGS Puan
Türünde
En az 140 puan
Açık öğretim ön lisans programlarını tercih
tercih edebilmek için
İlgili YGS Puan
Türünde
En az 140 puan
Açık öğretim lisans programlarını tercih
edebilmek için (İngilizce Öğretmenliği
hariç)
İlgili YGS Puan
Türünde
En az 140 puan
Özel yetenek gerektiren lisans
programlarına ön kayıt yaptırabilmek için
(Eğitim prog. hariç)
YGS Puan Türünde
En az 140 puan veya
180 puan almak
Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara
ek puan verilen lisans programları ile
Teknoloji, Sanat ve Tasarım, Turizm
Fakülteleri lisans programlarının M.T.O.K.
kontenjanlarını tercih edebilmek için
İlgili YGS/LYS Puan
Türünde
En az 180 puan
Yerleştirmede meslek lisesi çıkışlı adaylara
ek puan verilen programlar dışındaki lisans
programlarını tercih edebilmek için
İlgili LYS Puan
Türünde
En az 180 puan
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) nedir?
ÖSS"ye başvuran her adayın
ortaöğretimdeki başarı durumları göz
önünde tutularak ortaöğretim başarı puanı
hesaplanacaktır. Ortaöğretim başarı
puanı hesaplanırken öğrenciler kendi
okulundaki diploma puanına göre
değerlendirilir. Ortaöğretim başarı puanı
hesaplanırken öğrencilerin diploma notu,
diploma notu olmayanların diploma
notuna benzer şekilde hesaplanan
ortalamaları kullanılır.
YGS – LYS’ye başvurma sırasında
mezun durumda olan adaylar daha
önceki yıllarda YGS - LYS"ye
girmiş iseler ÖSYM"de kayıtlı olan
OBP’leri kullanılır. OBP’si
hesaplanan adayların puanları
daha sonraki yıllarda değişmeden
aynen kullanılır.
Ortaöğretim başarı puanının
yüksek gelmesi için öğrencinin
başarı ortalamasının eğitim
gördüğü okuldaki öğrencilerin
diploma notundan yüksek olması
gerekir.
OBP hesaplamasında
en düşük 30 puan en yüksek 60
puan olarak belirlenmiştir.
Seminerimize katıldığınız için teşekkür
ederiz.
Hepimiz için iyi bir yıl olması
dileklerimizle

similar documents