Analogia elektroniikka trivial kysymyksiä

Report
Analogia elektroniikka
ESD – suojauksella tarkoitetaan, … ?
 tilaa, laitteita ja materiaaleja , jotka synnytää staattista
sähkövarausta.
 tilaa, laitteita ja materiaaleja , jotka ei synnytä staattista
sähkövarausta.
 Electrical Shock Device – suojauslaitetta.
 Electronics Single Digital – suojausjärjestelmää.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki: WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 8 – 9.
Analogia elektroniikka
EPA – kutsutaan sellaista työskentelyaluetta, … ?
 joka koostuu tilasta, laitteista ja materiaaleista , jotka
synnytää staattista sähkövarausta.
 joka koostuu tilasta, laitteista ja materiaaleista , jotka ei
synnytä staattista sähkövarausta.
 jossa työskennellään Electrical Shock Device – suojauslaitella.
 jossa on Electronics Single Digital – suojausjärjestelmä.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki: WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 8 – 9.
Analogia elektroniikka
Elektroniikka romu (laitteet, kojeet, piirilevyt, komponentit,…) ovat ?




Ongelmajätettä.
Sekajätettä.
Metallijätettä.
Energiajätettä.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 22 – 23.
Analogia elektroniikka
Samalla juotosaseman juottimella ei saa juottaa vuorotellen lyijyllisellä
juotostinalla ja lyijyttömällä juotostinalla ?
 Oikein! Lyijyllisen ja lyijyttömän juotteen sekoitus saastuttaa
juotosaseman ja vaikuttaa näin juotosten laatuun heikentävästi !
 Väärin! Ei ole väli miten tekee, kunhan tekee jotenkin !
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki: WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 32 – 33.
Analogia elektroniikka
Komponenttien liittämistä piirilevyyn EI VOI tehdä seuraavalla juotos
menetelmällä?





Käsin tehdyt juotokset.
Aaltojuotoskoneella tehdyt juotokset.
Reflow-uunilla tehdyt juotokset.
Mikroaalto uunilla tehdyt juotokset.
Juotosrobotilla tehdyt juotokset.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki: WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 32 – 33.
Analogia elektroniikka
Elektroniikka teollisuudessa käytetään tuotteiden valmistuksessa
hyödyksi RoHS - direktiiviä. Mikä tarkoittaa tämä RoHS - direktiivi?
 Tuotetta ei ole valmistettu lapsityövoimaa hyödyntäen.
 Tuotteen valmistuksessa on hyödynnetty tuulivoimaa.
 Tuote on valmistettu uudelleen kierrätetyistä
komponenteista.
 Tuotteen valmistuksessa on otettu huomioon lyijyn käytön
rajoitukset.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 34 – 35.
Analogia elektroniikka
Neljä työvaihetta käsin juottamiseen, joita noudattamalla saan
todennäköisemmin laadukkaan ja luotettavan juotoksen ?
 Esitinaus, varsinainen tinaus, fluxin lisäys ja lopputarkastus.
 Juotoskohteen esilämmitys, juotteen lisäys, loppulämmitys ja
juotin pois kohteesta.
 Juotoskohteen esilämmitys, juotteen lisäys, juotoskohteen
puhaltaminen ja kylmä juotos.
 Fluxin lisäys, esitinaus, varsinainen tinaus ja lopputarkastus.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeamat s. 36 – 38.
Analogia elektroniikka
Flux eli juoksute on … ?




sähköä johtava elektroniikka – pikaliima.
Juottimen kärjen puhdistusaine.
Elektroniikan slangi sana joka tarkoittaa täydellistä juotosta.
aine joka edesauttaa juotteen leviämistä juotoskohtaan ja
näin parantaa juotoksen onnistumisen mahdollisuutta.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 40 – 41.
Analogia elektroniikka
Flux eli juoksute on … ?




sähköä johtava elektroniikka – pikaliima.
Juottimen kärjen puhdistusaine.
Elektroniikan slangi sana joka tarkoittaa täydellistä juotosta.
aine joka edesauttaa juotteen leviämistä juotoskohtaan ja
näin parantaa juotoksen onnistumisen mahdollisuutta.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 40 – 41.
Analogia elektroniikka
Yleismittari on laite joka sisältää muun muassa?





Jännite-, virta- ja resistanssimittarin.
Virta-, ohmi- ja resistanssimittarin.
Jännite-, virta- ja volttimittarin.
Ohmi-, virta- ja resistanssi mittarin.
Jännite-, ampeeri- ja volttimittarin.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 44 – 45.
Analogia elektroniikka
Yleismittarilla voi mitata tasasähkö (DC = Direct Current, ”dasa cähkö”)
ja vaihtosähkö (AC = Alternating Current, ”aaltoileva cähkö”) suureita?
 Väärin.
 Oikein.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeamat s. 52 – 61.
Analogia elektroniikka
Oskilloskoopin näytön vaaka-akselin mittasuhdetta, eli pyyhkäisyaikaa
säädetään ?





X – position säädöllä.
Time / Div säädöllä.
Volts / Div säädöllä.
Y – position säädöllä.
DC, AC, GND säädöllä.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 80 – 81.
Analogia elektroniikka
Oskilloskoopin näytön pysty akselin mittasuhdetta, eli signaalin
vahvistusta säädetään ?





X – position säädöllä.
Time / Div säädöllä.
Volts / Div säädöllä.
Y – position säädöllä.
DC, AC, GND säädöllä.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 80 – 81.
Analogia elektroniikka
Funktiogeneraattori on laite, …?
 jolla generoidaan ja lasketaan sähkötekniikan peruslaskutoimituksia tietokone avusteisesti.
 josta otetaan DC – käyttöjännitteet mittauskytkentöihin.
 jolla tuotetaan erimuotoisia, -taajuisia ja jännitteellisiä
signaaleja.
 josta otetaan AC – käyttöjännitteet mittauskytkentöihin.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 114 – 115.
Analogia elektroniikka
Esimerkiksi: Johtimet, kaapelit, liittimet, kytkimet luokitellaan
passiivisiksi komponenteiksi !
 Oikein.
 Väärin.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 124 – 125.
Analogia elektroniikka
Sulkeutuva kytkimen sähköinen ominaisuus voidaan ilmoittaa myös
kirjainlyhenteellä!
 NO.
 NC.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 136 – 137.
Analogia elektroniikka
Avautuva kytkimen sähköinen ominaisuus voidaan ilmoittaa myös
kirjainlyhenteellä!
 NO.
 NC.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 136 – 137.
Analogia elektroniikka
Lasiputki sulakkeisiin on painettu seuraavat tekstit: F 250V 1A ja T
250V 1A. Mitä ilmoittaa tyyppimerkinnän ensimmäinen kirjain F tai T ?
 Ilmoittaa millä täyteaineella lasiputki sulake on täytetty (ilma,
hiekka, jne.).
 Ilmoittaa sulakkeen toimintanopeuden.
 Ilmoittaa sulakkeen vastuslangan halkaisijan.
 Ilmoittaa sulakkeen vastuslangan metallin koostumuksen.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 142 – 143.
Analogia elektroniikka
Signaalin aallonpituuden voi ratkaista matemaattisesti seuraavalla
kaavalla ?
 
c
f

 c f
 f

c
 = aallonpituus
c = valon nopeus
f = taajuus
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 136 – 137.
Analogia elektroniikka
Mikä on vastusarvo vastuksella kun värikoodi on: Ruskea-, vihreä-,
punainen- ja leveä vihreä rengas ?




5,2 MΩ ±1%
63 MΩ ±2%.
26 kΩ ±0,25%.
1,5 kΩ ±0,5%.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 164 – 165.
Analogia elektroniikka
Vastuksen kuudes värikoodi rengas tarkoittaa vastuksen lämpötila
kerrointa. Mitä tarkoittaa keltaisen värin 25 ppm/°C koodaus ?
 Lämpötilan noustessa +1°C, resistanssi kasvaa
25 milliosa ohmia.
 Lämpötilan noustessa +1°C, resistanssi kasvaa
25 mikro-osa ohmia.
 Lämpötilan noustessa +1°C, resistanssi kasvaa
25 miljoonasosa ohmia.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 166 – 167.
Analogia elektroniikka
Mikä on vastusarvo pintaliitos vastuksella kun vastukseen on printattu
numerosarja 3333 ?




3,333 Ω.
333,3 Ω.
333 kΩ.
3333 MΩ.
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 164 – 165.
Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?





400 Ω.
93,75 Ω.
9,375 Ω.
40 Ω.
4 Ω.
25 Ω
R kok
15 Ω
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 158 – 159.
Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?





900 Ω.
700 Ω.
550 Ω.
400 Ω.
200 Ω.
300 Ω
R kok
600 Ω
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 158 – 159.
Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?





250 Ω.
200 Ω.
150 Ω.
100 Ω.
50 Ω.
300 Ω
R kok
300 Ω
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 158 – 159.
Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?





250 Ω.
200 Ω.
150 Ω.
100 Ω.
50 Ω.
300 Ω
R kok
300 Ω
50 Ω
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 158 – 159.
Analogia elektroniikka
Mikä on kondensaattorikytkennän kokonaiskapasitanssi Ckok?





9 mF.
7 mF.
4,5 mF.
2 mF.
0,5 mF.
3 mF
R kok
6 mF
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 188 – 189.
Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?





9 mF.
7 mF.
4,5 mF.
2 mF.
0,5 mF.
3 mF
R kok
6 mF
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 188 – 189.
Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?





6 mF.
5 mF.
4,5 mF.
3 mF.
1,5 mF.
3 mF
R kok
3 mF
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 188 – 189.
Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?





12 mF.
8 mF.
7,5 mF.
3 mF.
1,5 mF.
3 mF
R kok
3 mF
6 mF
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 188 – 189.
Analogia elektroniikka
Kondensaattorin kapasitanssin C suuruus määräytyy:
Kondensaattorin levyjen pinta-alasta A.
Kondensaattorin levyjen välisestä etäisyydestä l.
Kondensaattorin levyjen välisestä eristeaineesta ρ
C
A
l
 Oikein
 Väärin
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 190 – 191.
Analogia elektroniikka
Mikä on kelakytkennän kokonaisinduktanssi Lkok?





400 mH.
93,75 mH.
9,375 mH.
40 mH.
4 mH.
25 mH
L kok
15 mH
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 204 – 205.
Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?





900 Ω.
700 Ω.
550 Ω.
400 Ω.
200 Ω.
600 mH
L kok
300 mH
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 204 – 205.
Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?





250 Ω.
200 Ω.
150 Ω.
100 Ω.
50 Ω.
300 mH
L kok
300 mH
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 204 – 205.
Analogia elektroniikka
Mikä on vastuskytkennän kokonaisresistanssi Rkok?





250 Ω.
200 Ω.
150 Ω.
100 Ω.
50 Ω.
300 mH
300 mH
L kok
50 mH
Vastaus löytyy:
Haikko, T. 2009. Analoginen Elektroniikka. Helsinki. WSOYpro OY.
Kirja-aukeama s. 204 – 205.

similar documents