PowerPoint Sunusu

Report
MESLEK NEDİR
Meslek, belli bir eğitimle kazanılan ve kazanç elde
etmek için yürütülen faaliyetler bütünü olarak
tanımlanabilir.
Öğrencinin kendi özelliklerini tanıması.
Yetenekleri, İlgileri, Beklentileri, Kişilik Özellikleri
Mesleklerin
özelliklerini
tanıması.
Kendi özellikleri
ile, mesleklerin
özellikleri
arasındaki
ortak noktaları
bulması
gereklidir.
Birey, istekleri doğrultusunda bir meslek tercihi
yapmadığında, ne içinde bulunduğu meslekte
yeteneklerini kullanıp başarılı olabilir ne de mutlu bir
birey olarak mesleğini sürdürebilir.
Anne–babaların arzularına uymak,
Beğenilen–sevilen kişilerin mesleklerine
özenmek,
Günümüzde popüler olan mesleği edinmek,
Daha çok para kazanılan mesleği seçmek,
Toplum içinde sadece saygınlığı olan
meslekleri seçmek,
Öğretmenlerin uygun gördüğü meslekleri
seçmek,
İş bulması kolay olan meslekleri seçmek,
Üniversiteye girmeyi kolaylaştıran, düşük puanla
yerleşilen meslekleri seçmek
Sevildiği sanılan meslekleri seçmek, (Sadece olumlu
özellikleri tanınarak yanılgıyla seçmek)
Hayallerle geliştirilen idealdeki meslekleri seçmek,
Lisede bir üst sınıfa geçen öğrenciler üniversitede okumak
istedikleri programa uygun ders seçerler.Seçtikleri bu
dersler doğrultusunda ÖSS de karşılaşacakları
puan türleri aşağıdadır.
– MATEMATİK-FEN (MF) Puan türüne göre
/Sayısal
– TÜRKÇE-MATEMATİK(TM) Puan türene
göre /Eşit Ağırlık
– TÜRKÇE-SOSYAL(TS) Puan türene göre
/Sözel
– Yabancı Dil (Y.DİL)
7
Eğitim –öğretim yılı
sonunda okul
İdaresi tarafından
belirlenen
tarihlerde
(mazereti bulunanlar
okulun açılma
tarihine
kadar her hangi bir
gün) Sınıf öğretmeni,
veli ve Öğrenci ile
birlikte ders seçilir.
8
Seçilecek dersler, öğrencilerin
YGS ve LYS’de yapacakları tercihlerde etkili olacaktır.
Liseden mezun olana kadar okuyacakları dersler, öğrencilerin
başarılarını ve yıl sonu sınıf geçme başarılarını
belirleyecektir.
Lisede elde ettikleri başarı puanları Ağırlıklı
Ortaöğretim Başarı Puanı olarak YGS-LYS puanlarına
eklenecek ve sınav başarılarına etki edecektir.
9
Seçilen dersler YGS-LYS sonunda tercih etmek
istediğimiz meslekleri kapsamalıdır.
Gelecekte istediğimiz meslek alanını seçmek için
gerekli puanı oluşturan dersler dışında ders seçersek
istediğimiz meslek grubu için gerekli soruları
cevaplamakta zorlanırız
10
Yönelme veya yönlendirmede, öğrencinin
ders başarıları, ilgi-yetenekleri dikkate alınarak bu
doğrultuda gelecekte seçmeyi planladığı
meslekler için gerekli puan türünü temsil eden
dersler olmalıdır.
11
AŞAĞIDAKİ TABLOLARDA PUAN TÜRÜNE ETKİSİ OLAN
DERSLER, YÜZDELERİ VE BU PUAN TÜRLERİ İLE ÖĞRENCİ
ALAN LİSANS PROGRAMLARI VERİLMİŞTİR.
DERS SEÇİMLERİ BU TABLOLAR DİKKATE ALINARAK
YAPILMALIDIR.
12
MF-1 PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSANS
PROGRAMLARI
LYS-Biy.
LYS-Kim. 5%
6%
YGS-Tür.
11%
LYS-Fiz.
10%
YGS-Mat.
16%
LYS-Geo.
13%
YGS-Sos.
5%
YGS-Fen
8%
LYS-Mat.
26%
PROGRAM ADI
SÜRES OKUL KONTENJAN
İ
SAYISI
I
Aktüerya Bilimleri
4 Yıl
4
92
Astronomi ve Uzay Bilimleri
4 Yıl
6
396
Bilgisayar Bilimleri
4 Yıl
4
40
Finans Matematiği
4 Yıl
4
55
İlköğretim Matematik Öğr.
4 Yıl
81
4.699
İstatistik
4 Yıl
43
2.366
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
4 Yıl
3
77
Matematik
4 Yıl 167
Matematik Müh.
4 Yıl
7
313
Matematik Öğr.
5 Yıl
20
686
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 4 Yıl
5
194
Matematik-Bilgisayar
4 Yıl
25
382
Uygulamalı Matematik
4 Yıl
8
90
9.439
MF-2 PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSANS
PROGRAMLARI
LYS-Biy.
12%
YGS-Tür.
11%
YGS-Mat.
11%
LYS-Kim.
12%
YGS-Sos.
5%
LYS-Fiz.
13%
LYS-Geo.
7%
YGS-Fen
13%
LYS-Mat.
16%
PROGRAM ADI
SÜRES OKUL KONTENJA
İ
SAYISI
NI
Bahçe Bitkileri
4 Yıl
21
692
Bitki Koruma
4 Yıl
21
671
Biyoloji
4 Yıl
135
8.885
Biyoloji Öğr.
5 Yıl
11
468
Fen Bilgisi Öğr.
4 Yıl
102
6.702
Fizik
4 Yıl
138
8.266
Fizik Öğr.
5 Yıl
13
523
Kimya
4 Yıl
143
8.977
Süt Teknolojisi
4 Yıl
2
72
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
4 Yıl
18
578
Zootekni
4 Yıl
20
640
PROGRAM ADI
SÜRESİ
OKUL KONTENJ
SAYISI
ANI
Beslenme ve Diyetetik
4 Yıl
14
460
Biyokimya
4 Yıl
3
87
Diş Hekimliği
5 Yıl
31
1.868
Ebelik
4 Yıl
7
407
Eczacılık
5 Yıl
23
1.348
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Genetik ve
Biyomühendislik
4 Yıl
19
509
4 Yıl
6
118
Gerontoloji
4 Yıl
1
31
Hemşirelik
4 Yıl
24
1.388
4 Yıl
4
103
4 Yıl
21
504
Tarımsal Biyoteknoloji
4 Yıl
4
134
Tarla Bitkileri
4 Yıl
24
764
Tıp
6 Yıl
81
7.950
Veteriner
5 Yıl
18
1.595
Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
PROGRAM ADI
SÜRESİ OKUL SAYISI
KONTENJA
NI
Balıkçılık Teknolojisi Müh.
4 Yıl
4
290
Bilgisayar Müh.
4 Yıl
169
6.376
Bilişim Sistemleri Müh.
Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri
Biyomedikal Müh.
4 Yıl
9
4 Yıl
PROGRAM ADI
SÜRESİ OKUL SAYISI
KONTENJA
NI
Endüstriyel Tasarım
4 Yıl
6
153
Enerji Sistemleri Müh.
4 Yıl
20
522
123
Enformasyon Teknolojileri
4 Yıl
7
64
3
60
Fizik Müh.
4 Yıl
6
423
4 Yıl
9
281
Gemi İnşaatı ve Gemi Mak. Müh. 4 Yıl
7
293
Biyomühendislik
4 Yıl
11
353
Gemi Makineleri
4 Yıl
3
100
Biyosistem Müh.
4 Yıl
5
155
Gemi Makineleri İşletme Müh.
4 Yıl
9
245
Cevher Hazırlama Müh.
4 Yıl
2
52
Gemi ve Deniz Teknolojisi Müh. 4 Yıl
2
62
Çevre Müh.
4 Yıl
56
2.936
Geomatik Müh.
4 Yıl
6
102
Deniz Ulaştırma İşletme Müh.
4 Yıl
10
430
Gıda Müh.
4 Yıl
54
3.010
Deri Müh.
4 Yıl
1
62
Güverte
4 Yıl
3
100
Elektrik Müh.
4 Yıl
6
577
Harita Müh.
4 Yıl
17
1.124
Elektrik-Elektronik Müh.
4 Yıl
Havacılık ve Uzay Müh.
4 Yıl
1
67
Elektronik Müh.
4 Yıl
Hidrojeoloji Müh.
4 Yıl
1
41
Elektronik ve Haberleşme Müh.
4 Yıl
24
981
İç Mimarlık
4 Yıl
9
265
Endüstri Müh.
4 Yıl
136
4.873
İmalat Müh.
4 Yıl
10
274
Endüstri Sistemleri Müh.
4 Yıl
2
73
İnşaat Müh.
4 Yıl
97
6.220
Endüstri Ürünleri Tasarımı
4 Yıl
14
236
İşletme Müh.
4 Yıl
2
113
LYS
13
144
6.044
484
SÜRESİ
OKUL
SAYISI
KONTENJAN
I
Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
4 Yıl
1
67
Jeofizik Müh.
4 Yıl
16
966
Jeoloji Müh.
Kentsel Tasarım ve Peyzaj
Mimarisi
Kimya Müh.
4 Yıl
47
2.995
4 Yıl
7
100
4 Yıl
41
2.581
Kimya ve Süreç Müh.
4 Yıl
1
Kimya-Biyoloji Müh.
4 Yıl
Kontrol Müh.
SÜRESİ
OKUL SAYISI
KONTENJANI
Müh. ve Doğa Bil. Prog.
4 Yıl
3
366
Nükleer Enerji Müh.
4 Yıl
1
41
Orman Endüstrisi Müh.
4 Yıl
10
662
Orman Müh.
4 Yıl
12
1.008
Otomotiv Müh.
4 Yıl
15
429
Petrol ve Doğalgaz Müh.
4 Yıl
3
119
36
Peyzaj Mimarlığı
4 Yıl
18
712
4
46
Polimer Müh.
4 Yıl
1
57
4 Yıl
5
110
Seramik Müh.
4 Yıl
2
114
Maden Müh.
4 Yıl
27
1.762
Sistem Müh.
4 Yıl
3
70
Makine Müh.
4 Yıl
141
8.776
Su Ürünleri Müh.
4 Yıl
25
1.925
Makine ve İmalat Müh.
4 Yıl
1
36
Şehir ve Bölge Planlama
4 Yıl
13
667
Malzeme Bilimi ve Müh.
4 Yıl
7
373
11
361
4 Yıl
3
Mekatronik Müh.
4 Yıl
LYS
26
30
4 Yıl
11
361
Metalurji ve Malzeme Müh.
4 Yıl
30
1.655
Tarım Makineleri
Tarımsal Yapılar ve
Sulama
Tekstil Müh.
4 Yıl
Malzeme Müh.
4 Yıl
20
1.165
Meteoroloji Müh.
4 Yıl
2
62
Uçak Müh.
4 Yıl
2
62
Mimarlık
4 Yıl
81
2.988
Uzay Müh.
4 Yıl
1
52
Mühendislik Programları
4 Yıl
4
275
Yat Tasarımı
4 Yıl
2
30
Yazılım Müh.
4 Yıl
34
708
PROGRAM ADI
761
PROGRAM ADI
PROGRAM ADI
SÜRESİ OKUL SAYISI
KONTENJA
PROGRAM ADI
NI
30
Sağlık Kurumları Yöneticiliği
4 Yıl
OKUL
SAYISI
1
KONTENJAN
I
62
SÜRESİ
Bankacılık
4 Yıl
2
Bankacılık ve Finans
4 Yıl
11
208
Sağlık Yönetimi
4 Yıl
17
438
Bilgi ve Belge Yönetimi
4 Yıl
8
502
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
4 Yıl
2
30
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
4 Yıl
41
3.267
Tarım Ekonomisi
4 Yıl
14
454
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
4 Yıl
1
67
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
4 Yıl
1
30
Ekonometri
4 Yıl
28
2.002
Tekstil Tasarım
4 Yıl
1
21
Ekonomi
4 Yıl
25
597
Turizm İşletmeciliği
4 Yıl
21
754
Ekonomi ve Finans
4 Yıl
10
162
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
4 Yıl
2
114
Ekonomi ve İdari Bilimler Programları
4 Yıl
4
225
Turizm ve Otel İşletmeciliği
4 Yıl
10
142
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
4 Yıl
3
183
Turizm ve Otelcilik
4 Yıl
2
30
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
4 Yıl
9
368
Uluslararası Finans
4 Yıl
17
328
İktisat
4 Yıl
194
15.056
Uluslararası Girişimcilik
4 Yıl
3
30
İnsan Kaynakları Yönetimi
4 Yıl
5
290
Uluslararası İşletme Yönetimi
4 Yıl
3
45
İşletme
4 Yıl
297
19.177
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
4 Yıl
1
47
İşletme Enformatiği
4 Yıl
8
172
Uluslararası Lojistik
4 Yıl
8
120
İşletme-Ekonomi
4 Yıl
4
110
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
4 Yıl
9
160
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
4 Yıl
2
94
Uluslararası Lojistik Yönetimi
4 Yıl
3
50
Lojistik Yönetimi
4 Yıl
2
100
Uluslararası Ticaret
4 Yıl
33
766
Maliye
4 Yıl
55
5.720
Uluslararası Ticaret ve Finansman
4 Yıl
12
483
Muhasebe ve Denetim
4 Yıl
2
33
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
4 Yıl
20
542
Muhasebe ve Finans Yönetimi
4 Yıl
4
80
4 Yıl
1
62
Muhasebe ve Finansal Yönetim
4 Yıl
2
30
4 Yıl
4
88
Sağlık İdaresi
4 Yıl
1
67
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
4 Yıl
3
30
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Pazarlama
4 Yıl
3
70
Yönetim Bilişim Sistemleri
4 Yıl
20
447
LYS
PROGRAM ADI
SÜRES
İ
OKUL
SAYISI
KONTENJAN
I
Aile ve Tüketici Bilimleri
4 Yıl
1
77
Avrupa Birliği İlişkileri
4 Yıl
6
88
Eşit Ağırlıklı Programlar
4 Yıl
2
308
Hukuk
4 Yıl
102
8.860
Kamu Yönetimi
4 Yıl
71
6.164
Küresel ve Uluslararası İlişkiler
4 Yıl
4
36
Sınıf Öğr.
4 Yıl
119
10.018
Siyaset Bilimi
4 Yıl
11
188
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
4 Yıl
33
1.756
Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler
4 Yıl
29
1.119
Uluslararası İlişkiler
4 Yıl
120
4.932
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa
Birliği
4 Yıl
6
166
SÜRESİ
OKUL
SAYISI
KONTENJANI
Antropoloji
4 Yıl
14
427
Arkeoloji
4 Yıl
32
1.624
Çocuk Gelişimi
4 Yıl
3
155
Edebiyat Programları
4 Yıl
1
103
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
4 Yıl
4
40
Felsefe
4 Yıl
56
2.477
Felsefe Grubu Öğr.
5 Yıl
3
150
Grafik
4 Yıl
1
21
İnsan ve Toplum Bilimleri
4 Yıl
3
24
Klasik Arkeoloji
4 Yıl
3
99
Prehistorya
4 Yıl
2
62
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi
4 Yıl
3
99
Psikoloji
4 Yıl
77
2.078
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
4 Yıl
62
3.065
Sanat ve Sosyal Bilimler Programları
4 Yıl
3
86
Seramik
4 Yıl
1
26
Sosyal Hizmet
4 Yıl
12
527
Sosyoloji
4 Yıl
88
3.835
PROGRAM ADI
PROGRAM ADI
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Basın ve Yayın
Coğrafya
Coğrafya Öğr.
Dünya Dinleri
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Görsel İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı
İletişim ve Tasarım
Kültür Yönetimi
Medya ve Görsel Sanatlar
Medya ve İletişim
Medya ve İletişim Sistemleri
Radyo, Televizyon ve Sinema
Reklam Tasarımı ve İletişimi
Reklamcılık
Sinema ve Televizyon
Sosyal Bilgiler Öğr.
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Türk Halkbilimi
Yeni Medya
SÜRES
İ
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
5 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
4 Yıl
OKUL
SAYISI
KONTENJA
NI
1
1
36
8
1
3
34
7
1
9
20
41
2
3
4
10
3
4
3
3
6
50
3
13
27
86
6
3
4
8
77
1.998
319
31
59
1.661
103
41
237
453
2.055
98
38
65
131
60
37
25
100
157
1.920
60
369
566
5.968
114
155
30
SÜRESİ
OKUL
SAYISI
KONTENJA
NI
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
4 Yıl
2
78
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
4 Yıl
15
709
Hititoloji
4 Yıl
2
42
Rekreasyon Yönetimi
4 Yıl
2
66
Sanat Tarihi
4 Yıl
26
1.435
Sanat ve Tasarım Yönetimi
4 Yıl
4
30
Sanat Yönetimi
4 Yıl
8
87
Sümeroloji
4 Yıl
1
21
Tarih
4 Yıl
141
8.174
Tarih Öğr.
5 Yıl
8
298
Türk Dili ve Edebiyatı
4 Yıl
154
18.632
Türk Dili ve Edebiyatı Öğr.
5 Yıl
14
408
Türkçe Öğr.
4 Yıl
87
5.376
PROGRAM ADI
• Rehberlik Servisi olarak dinlediğiniz için
teşekkür ederiz.
25

similar documents