3D Grafika

Report
3D Grafika
Predmet počítačová grafika
Richard Svitek
Obsah
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Grafika Všeobecne
2. Princíp 3D grafiky
3. 3D Softvér
4. Využitie 3D grafiky
5. Google Sketchup
6. Pracovné prostredie
7. Klady/Zápory Google Sketchup
8. Niečo o programe na záver
9. Záver
10. Použitá literatúra
Grafika všeobecne
• Počítačová grafika je z technického hľadiska
odbor informatiky, ktorý využíva počítače na
syntetické vytváranie umelých obrazov (tzv.
rendering), na úpravu zobraziteľných a
priestorových informácií nasnímaných z
reálneho sveta - napríklad digitálna fotografia,
skenovanie 2D, 3D. Z hľadiska umenia ide o
samostatnú kategóriu grafiky.
Princíp 3D grafiky
• 3D grafika je príbuzná
vektorovej 2D grafike. Tiež
pracuje so súradnicami
bodov a informáciami o
úsečkách, krivkách a
plochách, ale dáta sú
uložené v trojrozmernom
koordinačnom systéme. Z
týchto trojrozmerných dát
reprezentujúcich teleso je
potom renderovaný 2D
obrázok.
3D Softvér
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3ds Max
AC3D
Swift 3D
Zbrush
Shade 3D
NX
Cheetah3D
CityEngine
Google Sketchup
Využitie 3D grafiky
3D grafika si našla uplatnenie v oblasti
architektúry, stavebníctva, návrhárstva, filmu a
spravodajstva. 3D grafika sa dokonca dá nájsť
tam, kde by sme ju vôbec nečakali, napr. pri
overovaní pravdivosti výpovedi svedkov na
polícii (vizualizácie zorných uhlov).
Google Sketchup
• Google SketchUp je aplikácia na tvorbu 3rozmerných objektov, medzi jeho vlastnosti
patrí aj vkladanie súborov do Google Earth. V
aplikácii sa nachádzajú aj rôzne textúry, za
pomoci ktorých sa dajú vytvorené plochy
pokryť textúrami.
Pracovné prostredie
Klady/Zápory Google Sketchup
•
•
•
•
•
Klady
ovládanie
funkcie
cena
Zápory
• žiadne
screenshot
Niečo o programe na záver
• SketchUp (pôvodne
produkt firmy @Last
Software, teraz Google
Inc.) je na našom trhu od
roku 2003 a získáva si
zaslúženú obľubu u
architektov, návrhárov
interiérov či exteriérov,
dizajnérov… prostredie
programu je lokalizované
do českého jazyka
(vrátane Rady a
učebnice).
Záver
• 3D grafika ma zaujala z dôvodu, že je to v
dnešnej dobe veľmi používaný typ grafiky a
pomocou nej sa dajú urobiť veľmi reálne
obrázky, alebo dokonca spraviť celý film, alebo
počítačovú hru.
Použitá literatúra
• www.wikipedia.org
• www.grafika.sk
• www.3dgrafika.cz

similar documents