FoU-prosjekter ved Norse Metal AS

Report
™
- casting our future with excellence™
Nøkkelpersoner:
VD / Daglig leder
Kvalitetssjef
Rune Langerud
MS.c / Siv. Ing., metallurg
Tlf: +47 40 10 20 12
Jens-Erlend Pedersen
[email protected]
Tlf: +47 954 35 712
[email protected]
Produksjonssjef
Lab. ansvarlig / BAS
Jan Rune Holt
Halvor Nyland
Tlf: +47 472 71 952
Tlf: +47 930 32 648
[email protected]
[email protected]
Norse Metal Elverum AS
Salgsingeniør (Sve/Dan/Fin)
Industrigata 23, 2406 Elverum
Johan Alfredson
Tel. +47 47 27 19 52
Tlf: +46 709 632831
[email protected]
[email protected]
Om selskapet:
Norse Metal Elverum AS (tidligere Sperre Metallstøperi) eies av Norse Industries AS.
Norse Industries AS eies igjen av ledelsen i selskapet, sammen med en gruppe svenske og norske
industrielle aktører.
Managment
H. Sverdrup Industrier
Fam. Adam AS
Perfekta Industrier
Norse Metal Elverum AS
- sentralt i Nordisk industri!
Kvalitetsstøpegods
20 ansatte
•
•
•
• Faglærte og sertifiserte
• Sivilingeniør og metallurg
• Godt arbeidsmiljø
Aluminiumslegeringer
Kobberlegeringer
Sinklegeringer
Totalleverandør
av sandstøp innen aluminium
og kobberlegeringer.
Planlegger investering for
flere støperteknikker.
Idé og
Innovasjon
Industridesign og
FoU
Overflatebehandling
Støping
Partner på FoU og produktutvikling for våre kunder.
Sterkt nordisk nettverk innen
metallindustrien.
Modelltjenester
Maskinering
og montasje
Etterbearbeiding
Nettverk og strategiske
samarbeidspartnere
TotAl-gruppen har sitt utspring fra ett av verdens ledende aluminiums-miljøer på Raufoss, og
deltar i leveranser fra subsea til romfart.
TotAl-gruppen består i dag av 43 bedrifter med over 3000 ansatte og en samlet omsetning på
NOK 6,3 milliarder.
Subsea EastNet. Formålet er leveranser til olje- og gassindustrien (subsea).
SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern, med 2100 ansatte i 70 land.
Norse Metal er medlem av Gjuteriföreningen i Sverige og Norges Støperitekniske Forening, og
er blant annet representert i FoU utvalget i Norge.
Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av
konkurransedyktige norske bedrifter.
Modeller:
Norse Metal Elverum AS samarbeider nært med Molstad
Modell og & Form AS, som kombinerer tradisjonelt
håndverk med moderne teknologi.
•
Lang erfaring fra forskjellig type
modell- og formbygging, god på
løsninger og produktutvikling.
•
4 lisenser på Siemens NX. High
end DAK-program/3Dmodelleringsprogram.
•
Bruk av 3d-geometri i fremstilling
av støperimodeller gir nøyaktige
modeller.
•
Presise modeller gir presise
produkter.
AluCast
Smeltetransport:
- Bifilmindex (overhelling, turbulens ved formfylling)
- Utvikling av nytt løpsystem for maskinforming i sand
Metodeutvikling av aluminiumstøping for maskinforming i sand:
Tidligere konstruksjon av løpsystem: Toppkasse
Metodeutvikling av aluminiumstøping for maskinforming i sand:
Tidligere konstruksjon av løpsystem: Bunnkasse
Ny konstruksjon av løpsystem:
AluCast
Støping i aluminiumkompositt:
- Lineskiver til fiskeindustri
- Andre potensielle produkter
Nye prosjekter:
- KOMAS
- Støpt aluminium for subsea og offshore
- AluCast 2

similar documents