Výpo*et HDP

Report
Opakovanie
Zakreslite krivky a určte súradnice ich priesečníka
Príklad 1
Príklad 2
y  3x  2
2x  y  
y x
y  x 1
3
2
Výpočet HDP
• HDP - Hrubý Domáci Produkt
(GDP - Gross Domestic Product)
• HDP je trhová hodnota všetkých finálnych statkov a
služieb vyrobených v ekonomike za dané časové
obdobie
• Kvartálny výpočet, priemerné ročné HDP
• Využitie vzácnych zdrojov hospodárstvom
• HDP a rôzne druhy výdajov
Y  C  I  G  NX
N X  E X  IN
•
•
•
•
•
•
•
C – spotreba
I – investície
G – vládne výdaje
NX – čistý export
EX – export
IN – import
Jednoznačné zaradenie každého výdaju do
konkrétnej zložky, nelegálny obchod
Príklad 1
Zaraďte nasledovné výdaje do jednotlivých zložiek HDP
1. Účet za obed rodiny v reštaurácii
2. Kúpa nového domu rodinou
3. Materská dovolenka vyplácaná matke s 1.r
dieťaťom
4. Náklady na opravu budovy štátneho divadla
5. Domácnosť si kúpi novú chladničku
6. Náklady na stavbu diaľnice R1
7. Mladý pár si kúpi ojazdené auto
8. Sused si nechá upraviť záhradu záhradníckou firmou
9. Rodina si kúpi 3 izbový byt
10. Príspevok na nezaopatrené dieťa
11. Kúpa nového automobilu domácnosťou
12. Náklady na kúpu nových učebníc SJL pre
3.ročník ZŠ
13. Sociálne dávky
14. Benzín natankovaný do auta domácnosti
15. Kúpa kancelárskeho materiálu pre Mestský
Úrad v NR
16. Výstavba SŠ na sídlisku v NR
17. Kúpa nových automobilov pre políciu
18. Kúpa automobilu vyrobeného na SR
občanom CZ
19. Kúpa slovenských mliečnych výrobkov
maďarskou firmou
20. Slovenská automobilka si uskladní zásoby
motorov pre budúcu výrobu automobilov
21. Domácnosť zrenovuje kúpeľňu
22. Slovensko kúpi tovar vyrobený v Maďarsku
23. Slovensko kúpi v zahraničí sadenice na pestovanie
rastlín v nížine v SR
24. Doplnenie stavu zásob papiernickej firmy
25. Firma kúpi nový stroj na obrábanie poľa
• HDP a HNP
• Hrubý národný produkt
(Gross National Product)
Príklad 2
Doplňte nasledovnú tabuľku:
Počet obyvateľov
Údaje v miliardách
Spotreba
Investície
Vládne výdaje
Čistý vývoz
HDP
264997026
Celkové HDP
Na obyvateľa Percentuálny podiel
5152
1116
1407
-99
Príklad 3
Vypočítajte hodnotu nominálneho a reálneho HDP pre
jednotlivé roky. Aká bola miera rastu nominálneho HDP
v rokoch (% medzi rokmi)?
Rok
2001
2002
2003
Ceny párkov v
rohlíku (USD)
Množstvo párkov Ceny hamburgerov
Množstvo
v rohlíku (ks)
(USD)
hamburgerov (ks)
1
100
2
50
2
150
3
100
3
200
4
150
• Rast HDP = expanzia
• Pokles HDP = recesia
Príklad 4
Vypočítajte deflátor HDP pre údaje z
predchádzajúceho príkladu. Ako sa zvýšila, či
znížila cenová hladina?

similar documents