Açık Ekonomi Makroiktisadı

Report
Bölüm 29
Açık Ekonomi
Makroiktisadı
David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch, Economics,
8th Edition, McGraw-Hill, 2005
PowerPoint presentation by Alex Tackie and Damian Ward
Bu bölümde
• Açık ekonomi makro iktisadi
politikaları ele alınacaktır:
– Dalgalı kur rejiminde para politikası
– Sabit kur rejiminde maliye politikası
– Yunanistan krizi
2
Açık ekonomi makroiktisadı
• Ülkelerin çoğu uluslararası sermaye ve mal akımlarına
açıktır. Bu durumda açık ekonomi makroiktisadından
bahsedilir.
– Dış dünyada olup bitenler önem kazanır, örneğin, ihracat
yapılan ülkelerin ekonomik durumu, içerideki ve dışarıdaki faiz
oranındaki farklar…
• Sermaye ve mal akımlarına açık ülkelerdeki
makroiktisat politikaları dış dünyada olup bitene dikkat
etmek zorundadır.
– Özellikle de reel döviz kuru kanalıyla gelenlere
– Ancak, para ve maliye politikasından oluşan makroiktisadi
politikalar farklı döviz kuru rejimleri altında farklı etkilere
sahiptir.
• Sabit kur rejimleri, para politikasını etkin bir biçimde kullanamazken,
maliye politikası ile iktisadi dalgalanmaları sönümlendirebiir.
• Durum esnek kur rejimi altında tam tersidir.
3
Dalgalı Döviz Kuru Rejimi ve Para
Politikası
Durgunlukla mücadele eden MB para arzını arttırarak faiz oranını düşürür.
Faiz
oranı
P
MS2 MS1
r1
P1
r2
AD2
MD
AD1
M
Y1
Y2
Faiz oranının düşmesi, toplam talebi ve geliri arttırır.
4
Y
Dalgalı DK ve para
politikası
• Dalgalı döviz kuru rejimi altında para
politikası önemli ölçüde etkilidir.
• Artan para arzı →Düşen faizler
– Artan C ve I
– Ayrıca artan NX (döviz kuru değer
kaybettikçe)
• Artan talep ve üretim.
5
Sabit Döviz Kuru Rejimi ve
Maliye Politikası
Durgunlukla
mücadele etmek
isteyen hükümet,
kamu
harcamalarını (G)
artırarak, çarpan
etkisiyle toplam
talebi ve ulusal
geliri artırır.
P
AD1
AD3
AD2
P1
G artışı
Y1
6
Y2
Y3
Y
Sabit Kur Rejimi altında
Maliye Politikası
• Hükümet harcamalarındaki (G) bir artış,
– Ulusal çıktıyı arttırır
– Bunun yanında faiz oranı da artar,
– Faiz artışı sermaye girişini tetikler
– Döviz kurunu sabit tutmak isteyen MB
piyasaya yerli para vererek müdahale eder
– Faizler eski düzeyine inerken kısa vadeli bir
iktisadi canlanma (boom) yaşanır ve ulusal
çıktı genişler.
7
Yunanistan krizi
•
•
Yunanistan bir sabit kur rejimi olan euro bölgesinde yer aldığından
durgunluktan çıkmak için bağımsız bir para politikası
uygulayamamaktadır.
– Euro bölgesinde faizler Avrupa Merkez Bankası tarafından
belirlenmektedir.
Bu şartlar altında, Yunanistan’ın elinde ancak maliye politikası
seçeneği bulunmaktadır. Fakat halihazırda kamu bütçe açığı
sürdürülemez bir düzeye erişmiş olduğundan Yunan hükümeti
ekonomiyi durgunluktan kurtaracak mali genişleme politikası da
izleyememektedir.
– Bu durumda Yunanistan’ın başvurabileceği tek çözüm fiyatlar genel
düzeyini düşürerek uluslararası rekabet gücünü artırmak ve ihracat
genişlemesiyle durgunluktan çıkmaktır.
– Fiyatlar genel düzeyinin düşmesi için de işçi ücretlerinden
başlayarak, tüm mal ve hizmet fiyatlarının düşmesi gerekmektedir.
• Toplumsal tepkiye yol açan söz konusu kemer sıkma politikaları
siyaseten de kotarılması güç bir süreç anlamına gelmektedir.
• AB ve IMF yetkilileriyle yapılan müzakere sürecinde
Papandreou hükümeti istifa etmek durumunda kalmış,
Yunanistan erken seçime gitmek zorunda kalmıştır.
8

similar documents