DUM č. VY_32_INOVACE_214 - Masarykova obchodní akademie

Report
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0232
Název projektu
EU peníze středním školám Masarykova OA Jičín
Název školy
MASARYKOVA OBCHODNÍ AKADEMIE, 17. listopadu 220, Jičín
Předmět
Ekonomika
Tematický okruh
Lidské zdroje
Téma
Výběr a přijímání zaměstnanců
Označení DUMU
VY_32_INOVACE_214
Jméno autora
Ing. Vladimíra Veselá
Datum vytvoření
9. 10. 2012
Anotace
Seznamuje se způsoby výběru a přijímání zaměstnanců s ohledem na obsazované pracovní
místo
Získávání a výběr zaměstnanců
Způsoby získávání zaměstnanců
musí mít 2 stránky
vymezené požadavky na zaměstnance (podle
pracovního místa, které chceme obsadit)
vypracovanou nabídku (co nejpřesnější popis nabízené
práce)
POZOR na zákaz diskriminace
Úkol:
na internetu najděte Zákoník práce a v něm příslušné §
týkající se diskriminace a pokuste se je vysvětlit a uvést
příklady
Výběr uchazečů o zaměstnání
řídí se druhem práce, pro kterou hledáme zaměstnance
běžní zaměstnanci – bez zvláštních požadavků na
vzdělání, znalosti, dovednosti – vybíráme podle osobních
údajů nebo přijímacího pohovoru
zaměstnanci střední úrovně (vedoucí oddělení apod.) –
provedeme výběrové řízení, kde posuzujeme
odborné schopnosti, znalosti, zkušenosti
osobní předpoklady
 zdravotní stav
zaměstnanci na nejvyšší úrovni (ředitelé, špičkoví
odborníci, manažeři)
několikakolové výběrové řízení
obsazení místa podle plánu rezerv a obsazování míst
NOVÉ ZPŮSOBY ZAMĚSTNÁVÁNÍ
souvisejí s využitím moderní techniky
teleworking – zaměstnanci pracují doma na PC a
komunikují pomocí Internetu, v sídle firmy jen několik
vedoucích pracovníků
homeworking - lidé prostřednictvím internetu „podnikají“
– shánějí zadání práce, přijímají objednávky, předávají práci
a inkasují peníze, vše pro firmu, kde však nemají žádné
pracovní místo, stůl apod.
( pracují pro noviny, časopisy, účetní, překladatelé apod.)
PÍSEMNÉ PODKLADY PRO VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ
žádost o místo
životopis
doporučení z předchozího pracoviště
osobní dotazník
Ing. Daniel Vašek
Blanická 24
120 00 Praha
ČSOB, a. s.
Oddělení ekonomiky centrálních služeb
Senovážné náměstí
110 000 Praha 1
Praha 5. června 2012
Žádost o místo administrativního pracovníka oddělení ESC
Na Vaší internetové stránce hledáte administrativního pracovníka. O nabízené místo mám velký zájem.
Jsem absolvent obchodní akademie a v tomto oboru jsem již dříve pracoval několik měsíců. Mám roční praxi v
Komerční bance a půl roční praxí v bance ČSOB. V minulém roce jsem úspěšně absolvoval státní zkoušku z
administrativy a obchodní korespondence na OA Praha. Proto bych rád rozvíjel své znalosti v tomto oboru.
Povolání administrativního pracovníka jsme vždy vykonával pečlivě a věřím, že s novými poznatky, jimiž mě
obohatilo současné studium, budu platným členem Vašeho oddělení.
S přátelským pozdravem
Přílohy:
Životopis
Kopie maturitního vysvědčení
Kopie vysvědčení o státní administrativní zkoušce
Zdroj:
http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/vzory-a-tiskopisy-zdarma/zadost-o-pracovni-misto-vzorzdarma
ŽIVOTOPIS
Osobní informace:
Jméno a příjmení: Mgr. Iveta Učitelová
Telefon: 111 222 333
Email: [email protected]
Adresa: Školská 5, České Budějovice
Datum narození: 28. ledna 1973
Vzdělání:
1991 - 1996
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Učitelství pro 1. stupeň základních škol
získán titul Mgr.
státní závěrečná zkouška: Český jazyk, Matematika, Pedagogika,
Speciální pedagogika
1987 - 1991
Střední pedagogická škola Prachatice
Předškolní a mimoškolní pedagogika
maturitní zkouška: Český jazyk, Německý jazyk, Matematika,
Pedagogika a Psychologie
Praxe:
2008 - dosud
Dětské centrum PANENKA
soukromá mateřská škola pro děti od 2 let věku
pracovní pozice: ředitelka
popis pozice: odpovědnost za chod mateřské školy ve všech oblastech
(vypracování koncepce vzdělávání a výchovy a ročního plánu školy,
realiace záměrů a cílů RVP, vedení a koordinace činnosti kolektivu
zaměstnanců, kontrola práce pedagogických i ostatních zaměstnanců
školy, zpracovávání zpráv o hospodaření školy, zpracování výročních
zpráv o výchovně-vzdělávací činnosti, spolupráce s rodiči apod.
2005 - 2008
Dětské centrum PANENKA
soukromá mateřská škola pro děti od 2 let věku
pracovní pozice: učitelka
popis pozice: práce s dětmi, sestavování a realizace každodenního
programu pro děti (téma, náplň, hry, vzdělávací činnost, příprava
materiálů apod.)
2004 - 2005
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže České Budějovice
středisko volnočasových aktivit pro všechny děti a dospívající
pozice: koordinátor zájmových kroužků; koordinátor dobrovolníků,
praktikantů a příležitostných činností
popis pozice: harmonogram jednoltivých zájmových aktivit, personální
obsazení, náplň jednotlivých kurzů, oslovování široké veřejnosti s nabídkou
kurzů, nábor praktikantů a dobrovolníků, zaškolování, pravidelné supervize
apod.
2000 - 2004
mateřská dovolená
syn Petr, dcera Lucie
1998 - 2000
Biskupské gymnázium, České Budějovice
gymnázium zaměřené na výuku cizích jazyků
popis činnosti: výuka předmětů všeobecného základu (kromě výuky jazyků)
v osmiletém cyklu, vedení pěveckého sboru, vydávání školního časopisu
1996 - 1998
ZŠ a MŠ Kamenný Újezd
třídní učitelka 4. (5.) třídy
popis činnosti: výuka 20 žáků, příprava vyučovacích hodin, realizace,
Kurzy a školení:
Dětský časopis - pomocník při rozvoji čtenářských kompetencí
Hudební hry - ve vyučování na 1. stupni ZŠ
Jak rozvíjet tvořivost
Nové metody ve výuce
Organizační a řídící práce třídního učitele ZŠ
Projektové vyučování
Řešení konfliktů ve školním prostředí
Seminář eurytmie
Státní maturity
Waldorfská pedagogika pro rodiče a zájemce
Jiné:
Dramatický soubor Kajetánek - ochotnický divadelní soubor
Znalost cizích jazyků:
Anglický jazyk
Jiné dovednosti:
výtvarné nadání
Zdroj:
http://www.hledampraci.cz/poradna-zamestnani/zivotopis-vzor-ucitel-ucitelkamaterske-skole.php
POHOVOR
se zaměstnancem personálního oddělení
s nejbližším nadřízeným
u odpovědnější profesí ještě přítomnost dalších osob
(odborníků, specialistů)

similar documents