Agenda

Report
Welkom
op de
Clubavond Jeugd
Seizoen 2013/2014
23 augustus 2013
Clubdag Jeugd – Doelstelling & Agenda
Doel van vandaag

Informatie over de club en de sectie van uw zoon/dochter

Onze plannen voor 2013 -2014

Beantwoorden van uw vragen/opmerkingen
Agenda

De vereniging en de Jeugdcommissie
Hans Verhoef

Technisch beleid
Arjen Koonings

Scheidsrechters
Rene van Zon

Sponsor commissie
Michel Coenen

De Secties
Sectie-leiders

Vragen?
Allen
Pauze

©
2010
Break out sessies: De secties
Sectieleiders
2
De Vereniging en de
Jeugdcommissie
Hans Verhoef
©
2010
3
De vereniging en de JC
 Vereniging BVV’31
 statuten, algemeen beleid, Kaspositie.
Voorzitter:
Alg. Bestuurslid:
Ernst-Jan Hondsmerk
Albert Hadders
Secretaris:
Alg.Bestuurslid/Voorz.JC:
Michael Jonker
Hans Verhoef
Penningmeester:
Nicky van Gend
©
2010
4
De vereniging en de JC
 commissies
• Kleding commissie: teamtassen , kledingverkoop: 10% korting
bij King Kong
• Activiteiten commissie: jeugd activiteiten-cie en Familiedag
(Frederique Schleidt)
• Sponsorcie (Pieter Leeuw)
–
Vrienden van BVV’31
 Afd. Senioren & Jeugd Commissie
•
•
•
•
©
2010
Bekerwedstrijden - start za. 24 augustus
Competitie - start september
Zaalvoetbal vanaf nov/dec
Toernooien, w.o. het BEL-toernooi, schoolvoetbal,
straatvoetbal (4x4)
5
De vereniging en de JC – organisatie JC
©












Sectieleiders Mini’s: Sander den Hartog / Gerben Kortekaas
Sectieleider F-pupillen: Michael Drost / Ronald Bijl
Sectieleider E-pupillen: Barry van der Laan
Sectieleider D-junioren:
,,
,,
Sectieleider C-junioren: Christiaan Scheele
Sectieleider B-junioren:
,,
,,
Sectieleider A-junioren: Martin van Wettum / Robbert ter weijden
Vanuit Technische Commissie: Arjen Koonings
Technisch Jeugd Coordinator: Roy de Boer
Wedstrijd secretaris: Martin Hippler
Secretaris: Liesbeth Oude Reimer
Voorzitter: Hans Verhoef

Eigen budget, plaats in bestuur, coördinatie met alle andere cie’s
2010
6
De vereniging en de JC – normen & waarden
Wij zijn ons bewust van onze sportieve en sociaal-maatschappelijke rol
– vooral omdat we voor aantal uren uw opvoeding ‘even
overnemen’.
Uitgangspunt:
Voetbal-plezier voor iedereen: leden, coaches/leiders, ouders,
bezoekers, scheids- en grensrechters, vrijwilligers maar ook onze
tegenstanders.
Gedrag dat gewenst is, is omschreven
De gedragsregels gelden voor iedereen, ook voor de JC en haar
vrijwilligers, en gaan o.a. over:
 respect
 taalgebruik
 verkeersveiligheid
 alcohol, roken en drugs
 gebruik van onze accommodatie
 vrijwilligerswerk
 arbitrage wanneer u het niet eens bent met beslissingen
Volledige versie is beschikbaar op onze website
©
2010
7
Seizoen 2013 / 2014
Onze plannen
Seizoen 2013 / 2014 is best druk, aantal dingen gaan gebeuren:
 1e elftal gaat spelen op de zaterdag
Eerste wedstrijd morgen 24 augustus 17:00
Komt allen !!!


©
2010
Invoering van vrijwilligers bijdrage
Invoering van Sport stichting
8
Seizoen 2013 / 2014
De verbouwing
1.Kleedkamers
2.Velden
3.Parkeerplaatsen
4.Toegangsweg
Alles afgerond
ca. as. Nov.
©
2010
9
Technisch beleid
Doelstelling van BVV:
Het met plezier iedereen zo goed mogelijk leren voetballen!
Uitgangspunten daarbij:
- Iedereen zoveel mogelijk op eigen niveau
- Het bieden van een zo goed mogelijke voetbalopleiding
- Voetbal is een teamsport, maar aandacht voor individu
- Indeling en selectie gebaseerd op TIPS
(Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid/gedrag, Snelheid)
Hoe doen we dat?
Organisatie:
- Technische Commissie voor beleid en visie
- Technisch Jeugd Coordinator voor uitvoeren beleid en
aansturen trainers/coaches
-nieuw gezicht bij BVV: Roy de Boer als TJC
- Elke sectie een Hoofdtrainer met voldoende hulptrainers
- De hele club 1 zelfde methode en trainingsvormen:
-Ajax Online Academy (warming up, kern 1 - 2 en partijvorm)
- Voetbalafspraken en team regels per Sectie en Team
Waar hebben we het eigenlijk over?
De jeugdafdeling van BVV’31:
-340 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar
- verdeeld over 35 teams
- de kinderen komen 2-3 x week om te trainen/voetballen
- meer dan 1000 keer per week een kind begeleiden d.m.v.
training/coaching
We hebben daarbij veel hulp nodig:
- o.a. in de vorm van trainers, coaches en positieve support van ouders
De sectie
©
2010
14
De E sectie














©
2010
Dit jaar 7 E teams. E1 speelt hoofdklasse (11) E4 is Pre-selectie
Kleding BVV’31 – wat heeft een E’je nodig ? kledingtas
Voetbalschoenen en scheenbeschermers–trainingskleding-HANDDOEK
Kunstgras – hoe werkt dat? – Handen schudden
Trainen – wanneer? Wedstijden wanneer? Afmelden / Verzamelen
Clubblad met info en Twitter – meer dan handig
Teamleider/Coach/Vrijwilligers zijn de basis-Trainer, ouders die
meedoen, rijden, uitwedstrijden, bardienst, Communicatie– zorg voor
een lijst per team. Wasbeurt
Telefoon- wissel nummers uit met de manager/coach, belschema
LIGA – Luisteren, Inzet, Gedrag, Aanwezigheid
TIPS - Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid
1 Coach die bepaalt, scheidsrechter beslist, ouders moedigen aan
Issues: Coach & teammanager dan Sectieleider
Wie is wie? Bestuur – JC – wedstrijdzaken – ledenadministratie
We zoeken: Coaches, Managers en Trainers. IEDEREEN kan helpen
15
De D sectie














©
2010
Dit jaar 5 D teams. D1 is selectie. D3 is Pre-selectie
Kleding BVV’31 – wat heeft een D’je nodig ? kledingtas
Voetbalschoenen en scheenbeschermers–trainingskleding-HANDDOEK
Kunstgras – hoe werkt dat? – BUITENSPEL - Handen schudden
Trainen – wanneer? Wedstijden wanneer? Afmelden / Verzamelen
Clubblad met info en Twitter – meer dan handig
Teamleider/Coach/Vrijwilligers zijn de basis-Trainer, ouders die
meedoen, rijden, uitwedstrijden, bardienst, Communicatie– zorg voor
een lijst per team. Wasbeurt
Telefoon- wissel nummers uit met de manager/coach, belschema
LIGA – Luisteren, Inzet, Gedrag, Aanwezigheid
TIPS - Techniek, Inzicht, Persoonlijkheid en Snelheid
1 Coach die bepaalt, scheidsrechter beslist, ouders vlaggen
Issues: Coach & teammanager dan Sectieleider
Wie is wie? Bestuur – JC – wedstrijdzaken – ledenadministratie
We zoeken: Coaches, Managers en Trainers. IEDEREEN kan helpen
16
Scheidsrechters
Sponsor commissie
Michel Coenen
©
2010
18
Introductie
BVV Sponsorcommissie
Mes Que Un Club
Sponsormogelijkheden
www.bvv31.nl/sponsors/mogelijkheden/
Stersponsor
Bordsponsor
Kledingsponsor (senioren teams en
overige teams)
Vrienden van BVV ’31
“Vrienden van BVV ‘31”
Gezelligheid, sportiviteit en zakelijkheid
Ruim 30 sponsoren
3 speciale events per jaar
Opbrengst wordt geïnvesteerd in de jeugd!
Uitbreiden naar 50 Vrienden van BVV ‘31
“Vrienden van BVV ‘31”
Sponsorcommissie BVV ‘31
Pieter Leeuw
Elkan Krämer
Michel Coenen
E-mail: [email protected]
Sponsoring BVV ‘31
Voor meer informatie over de
sponsorcommissie of de
sponsormogelijkheden bel of e-mail:
Pieter: 06-13627866
Elkan: 06-54345458
Michel: 06-41831307
e-mail: [email protected]
Vrijwilligers – we
kunnen niet zonder…
Hans Verhoef
©
2010
26
Vrijwilligers – we kunnen niet zonder…
Uitgangspunten:
Waar hebben we behoefte aan?
1. We groeien hard
1. Trainers
2. We streven naar kwaliteit
2. Scheidsrechters
3. Vele handen maken licht werk
(trainers- en scheidsrechters-cursussen
worden door ons verzorgd)
3. Coaches/teamleiders/sectieleiders
4. Bardienst
(o.a. woensdag middag)
5. Wedstrijdsecretariaat
6. Leden sponsorcommissie
Dan kunnen we er met z’n allen weer een geweldig seizoen van maken!
©
2010
27
Vragen?
©
2010
28

similar documents