Nuorkauppakamarikilta - Raisio

Report
Turun kauppakamari,
Nuorkauppakamarikilta
• Nuorkauppakamarikillan jäsenistön muodostavat Kauppakamarin
alueella toimivat aktiiviset ja ansioituneet nuorkauppakamarilaiset
• Nuorkauppakamarikillan jäsenyys on kaksivuotinen kunniatehtävä.
Kukin nuorkauppakamarikiltalainen toimii kauppakamarin
luottamuselimissä, valiokunnissa
• Nuorkauppakamarikillan tavoitteena on mahdollistaa
nuorkauppakamarin jäsenille oppiminen kokeneilta yritysjohtajilta ja
samalla tuoda tulevaisuuden tekijöiden näkemykset tämän päivän
elinkeinoelämän kehittämiseen. Sen avulla pyritään saamaan yritykset,
yksilöt ja yhteisöt tietoiseksi ja kiinnostuneeksi sekä kauppakamarin
että nuorkauppakamarin toiminnasta.
• Tavoitteena on myös kauppakamarin ja nuorkauppakamarin
vaikuttavuuden vahvistaminen ja vetovoimaisuuden lisääminen.
Turun kauppakamari, Nuorkauppakamarikilta
Kamarit: Aurajoki, Auranmaa, Kaarina, Loimaan seutu, RaisioNaantali, Salo, Turku, Vakka-Suomi
Yleistä: Nuorkauppakamarikillan jäsenyhdistyksillä on paikkoja
valiokunnissa. Toimikausi on kaksi vuotta.
Periaatteena on ollut, että ensimmäisenä vuotena jäsen toimii
varsinaisena jäsenenä ja 2.vuoden jäsenenä kummina
valiokunnassa uudelle jäsenelle.
Valiokuntajäsenet valikoituvat omista kamareistaan. Kukin
kamari on valinnut valiokuntaan henkilön omalla tavallaan.
Yhteistyötä tehdään myös koulutuksen saralla eli osa
molempien tahojen koulutuksista on tarjolla molemmille
osapuolille.
2014 varsinaiset jäsenet valiokunnissa
Elinkeinopolitiikan valiokunta: Kaarina, Laura Karlsson
ICT-valiokunta: Loimaan seutu, Sari Rantanen
Kuljetusvaliokunta: Vakka-Suomi, Ulla Virtanen
Kansainvälistymisvaliokunta: Raisio-Naantali, Aurora Nieminen
Kauppavaliokunta: Salo, Timo Vormisto
Koulutus- ja työvoimavaliokunta: Turku, Joonas Korhonen
Lakivaliokunta: Aurajoki, Maria Arjonen
Matkailuvaliokunta: (Auranmaa siirto), Aurajoki Johanna Liukko
Teollisuusvaliokunta: Aurajoki, Maija Vaismaa
Killan puheenjohtaja: Henna Kaariluoto, Salo
• Killan jäsenyhdistysten jäsenet voivat osallistua Turun
kauppakamarin mainostamiin koulutuksiin (hinta meille
räätälöity). Erityisen suositeltava koulutus on HHJkoulutus eli Hyväksytty hallituksen jäsen koulutus.
• Vuosittain voidaan sopia erikseen myös muista yhteisistä
koulutuksista.
• Kukin nuorkauppakamari voi toimittaa Turun
kauppakamarin koulutusvastaavalle, tiedoksi oman
kamarinsa koulutustarjonnan ja siten tarjota koulutuksiaan
myös kauppakamarin jäsenille.

similar documents