Dagensvisdomsord

Report
Marcus Medina
Dagens visdomsord
”Förvirring är början till visdom”
Kahlil Gibran
(1883-1931)
Förkortningar










WCF
Windows Communication Foundation
WPF
Windows Presentation Foundation
SOAService Oriented Applications/Architecture
SOAP
Simple Object Access Protocol
IIS
Internet Information Server
XML Extensible Markup Language
JSON
Javascript Object Notation
REST
Representational State Transfer
COM
Component Object Model
WSDL
Web Services Description Language
REST
Rest är ett sätt att strukturera upp data genom
webben.
Man låter klienten hämta och uppdatera data genom
anrop till specifika adresser som beskriver vad de vill
ändra i.
REST
För att förenkla för klienten har man en enkel och
lättförståelig struktur. Oftast returnerar den JSON
URI
VERB
Handling
/Person
GET
Hämtar en lista
/Person
POST
Skapar en person i listan
/Person/{namn}/
GET
Hämtar information om
personen
/Person/{namn}/
PUT
Ändrar information om
personen
/Person/{namn}/
DELETE
Raderar person ur listan
/Person/?email=…
GET
Söker person via epost
SOA, REST & JSON







En bra mix
Klienten är inte beroende av tjänstens kod
C# behöver ingen referens till tjänsten
Felmeddelanden skickas som JSON array
Lätt att förstå för nya användare
Lätt att underhålla och utöka
Nya versioner kan läggas som /v2/person/{namn}
eller /beta/person/{namn}
KISS
KISS
Rubber duck problem solving







Valfri objekt (anka är cool)
Beskriv problemet detaljerat
Prata högt så du hör dig själv
Tänk igenom din beskrivning
av problemet
Förklara hur det borde fungera
Förklara koden för ankan, rad för rad
Förklara hur du tänkt dig koden och vad du gör
med den
Feedback
Veckans projekt: Namnlistan
Att läsa



Boken: Sidan 547-550, 598
http://sv.wikipedia.org/wiki/Representational_Stat
e_Transfer
http://blog.codinghorror.com/rubber-duckproblem-solving/
Läxa



Gör färdigt servicen
Gör en klient till din Service
Interfacet kan nu returnera Arrays, Listor eller
ArrayList, struct eller vad som helst helt enligt ditt
tycke

similar documents