Handlingsplan FYR Glemmen

Report
Utviklingsplan for FYR-arbeid
Glemmen videregående skole
Skoleåret 2014/15
Satsingsområder
1. Fagdager
1. Spredningsarbeid og samarbeid
Satsingsområde 1:
Fagdager
Hvert programområde skal gjennomføre en fagdag på Vg1 og Vg2 i
løpet av skoleåret der alle fellesfag yrkesretter etter samme tema.
Hvordan gjør vi det?
• FYR-koordinator har ansvar for å finne dager som passer
• Fellesfaglærere og programfaglærere finner overordnet tema for
dagen
• FYR-koordinator organiserer arbeidet med å lage arbeidshefte for
dagen
• Programfaglærere holder felles innledning for å aktualisere
fagstoffet før elevene jobber med ulike oppgaver i fellesfag resten
av dagen
Satsingsområde 2:
Spredningsarbeid og
samarbeid
Tiltak 1: Fokus ved skolestart – årshjul m/tema
–
–
–
–
Alle programområder utarbeider et årshjul
Dette er tema på første klasselærerrådsmøte
Fint utgangspunkt for samarbeid
Lettere å vite hva det er aktuelt å ta tak i
PERIODE 1
Læring
PERIODE 7
Eldre og
funksjonshemmede
PERIODE 2
Hva er
helse?
PERIODE 6
PERIODE 3
Voksen i et
velferdssamfunn
Hva
påvirker
helsa ?
PERIODE 5
PERIODE 4
Ungdom
og livsstil
Barn og
oppvekst
Tiltak 2:
Programfagbøker tilgjengelig
– Skolen kjøper et sett bøker fra alle
programområdene, slik at fellesfaglærerne har
dem tilgjengelig ved sin arbeidsplass
Tiltak 3:
FYR skal regelmessig være tema på
seksjonsmøter
– samarbeid mellom fellesfag for å øke relevansen
– vedlikeholde og videreutvikle delingskulturen i
fellesfagavdelingen

similar documents