Rehabkedjan

Report
Rehabkedjan
Dag 1
• Karensdag
• Karensdagsbefrielse enligt avtal
• Försäkringskassan beviljar karensdags
befrielse utifrån läkarintyg (Exempelvis
artrit eller annan kronisk sjukdom som
ger upprepade korttidsfrånvaro)
Dag 2 till 14
• Arbetsgivaren betalar sjuklön
Dag 15 till 90
• Försäkringskassan betalar sjukpenning
• Arbetsgivaren ska kalla till
rehabilteringsmöte och en plan för
återgång till arbete dokumenteras och
presenteras
Dag 15 till 90
• Vi ser till att aktivera eventuell
arbetsskada
• Vi initiera till möte om vi får
kännedom om sjukskrivning
Dag 91 till 180
• FK betalar sjukpenning om
arbetsgivaren visar upp att
arbetstagaren kommer kunna gå tillbaka
till sitt arbete
• Finns inget sådant dokumenterat drar
FK in sjukpenningen och arbetstagaren
arbetsförmåga prövas mot hela
arbetsmarknaden
Dag 181 till 364
• Försäkringskassan kan bevilja fortsatt
sjukpenning om det finns ett slutdatum
återgång i arbetet t.ex. vid benbrott,
bokad operation eller behandlingsbar
sjukdom.
Extra dagar < 550 dagar
•
•
•
•
Skall ansökas om
Efter 365 dagar endast 75% av SGI.
Efter 450 dagar räknas SGI. som noll.
Då krävs det 90 dagars arbete för att
räkna upp SGI igen. Arbetet måste
dessutom beräknas pågå i 180 dagar.
Indragen sjukpenning
• Gå till arbetet nästkommande arbetsdag
och anmäl närvaro
• Kontakta facket
• Arbetar du inom
Stockholmsstad ska
sjuklön begäras om du
har läkarintyg som
styrker din sjukdom

similar documents