Undervisningsfilm

Report
Erhvervsøkonomi / Managerial Economics
Undervisningsfilm
Kjeld Tyllesen
PEØ, CBS
1
Velkommen
På de efterfølgende 2 sider finder du en oversigt over i alt 31 små film, som er indspillet med centrale
erhvervsøkonomiske emner som tema.
Filmene fokuserer på specifikke, afgrænsede emner og modeller indenfor det grundlæggende pensum i faget
Erhvervsøkonomi/Managerial Economics.
Filmene har i gennemsnit en spilletid på ca. 15 min. og har til formål at give en grundig og selvstændig gennemgang af
hvert tema. Du kan altså se den enkelte film uden først at se andre film. Og se den igen og igen og …..
Filmene skal således bruges og betragtes som et supplement og bestemt ikke som en erstatning for eksisterende
undervisning.
Filmene er delt i 2 afsnit, 1/: Teoretiske emner (mærket med A - N) og 2/: Optimeringsmodeller (mærket med tal).
På de efterfølgende 2 sider repræsenterer hver ”kasse” en selvstændig film. I hver ”kasse” er der 2 ”hyperlinks”. Linket til
venstre i ”kassen” fører dig direkte til undervisningsfilmen, som du så kan ”streame”, men desværre ikke ”downloade”. Til
højre i kassen er anført ”PP”, og her finder du også et ”hyperlink”. Når det aktiveres, kommer du ind på www.dropbox.com
til det PowerPoint-show, som gennemgås i filmen. Det kan du gemme på din egen PC, og så kan du altså også gennemgå
PP-showet uden at se filmen.
”Hyperlinks” aktiveres ved at placere ”cursoren” på linket, højreklikke på musen og så aktivere ”åben Hyperlink”.
Alternativt kan du i PowerPoint’s menu aktivere ”Slide Show” og så åbne filerne direkte ved hjælp af musen. Hvis du i
stedet for den efterfølgende oversigt ønsker at arbejde ud fra en fortløbende fortegnelse over film og PP-shows, kan du
her hente en Word-fil, der indeholder alle ”hyperlinks” til film og PP-shows.
Jeg håber meget, at du vil finde dette materiale brugbart og vil anvende det i dit arbejde med Erhvervsøkonomi/
Managerial Economics.
Venlig hilsen
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
2
Oversigt over film, 1/2
A. Indledning
Teoretiske emner
PP
Pr. 3/12 2012
B. Forudsætninger PP
C. EØ Løsningsmodel PP
I. Efterspørgsel
D. Produktionsteori
Isokvanter
PP
J. Elasticiteter
Grundmodel + Pris PP
E. Produktionsfunktion
Kort sigt
PP
G. Produktionsfunktion
Lang sigt
PP
F. Produktionsøkonomi
Kort sigt
PP
H. Produktionsøkonomi
Lang sigt
PP
K. Elasticiteter
EP,XY, EI og EM
PP
L. Markedsformer
Grundmodel PP
M. Markedsformer
Monopol, MK, FK PP
Optimering
Se spec. næste slide
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS
PP
N. Markedsformer
Oligopol, Duopol PP
Fortsættes
3
Fra foregående slide
Oversigt over film, 2/2
Pris/mængde optimering
Pr. 3/12 2012
Én vare
Transfer pricing
Flere varer
41 PP
Forenet produktion
Forsk. omkostn. Kapacitet
Flere markeder
Ét marked
Fælles omkostninger
Fri
Kapacitet
Monopol
3 PP
Duopol
Markedsdelingskartel
Centraliseret
kartel
4 PP
Optimering 16 PP
Prisdiskr. af 1. grad 8 PP
Prisdiskr. af 2. grad
Forskellige
priser
Samme pris
9 PP
2 PP
Uden 43 PP
Knap
Kapacitet
Fri Fuldko.
konkur.
6 PP
Prislederskab
Knap
1 anlæg 31 PP
Oligopol
Knækket afs. fkt.
42 PP
Monopolistisk
konkurrence
Fuldkommen
konkurrence
Optimering
2 anlæg 11 PP
anlæg
Optimering 10 PP
1
Lang sigt
12 PP
1
Monopol. anlæg
konkurr.
35 PP
Uden
2
17 PP
Knap
Lang sigt 7 PP
4
Kjeld Tyllesen, PEØ, CBS

similar documents