Trener- og foreldreforum

Report
Skedsmo FK etablert angrepsspill
v/ Kim Andre Pedersen
• Mitt lag i etablert angrepsspill – hvilke
konsekvenser dette får for enkeltspillere/rolle
og lag
Spillestil Skedsmo FK
11 er fotball
1-4-3-3: Offensivt – 11ér
1-4-3-3: Defensivt – 11ér
Skedsmo FK spillestil
Skedsmo FK sin spillestil i etablert angrepsspill
• Ballspillende og pasningsorientert stil som skal bidra med å
skape rom som kan utnyttes til eget lags fordel.
• Søke hurtige løsninger, både fremover, til siden og bakover
som gjør gjennombruddet i mellomrom, framrom, siderom
eller bakrom tilgjengelig. Dette være seg løsninger i frispark,
cornere, innkast og spillfasen i involveringer, touch
begrensninger.
• Det skal ikke nødvendigvis være noe hast å angripe, men vi
skal kunne analysere når vi skal gå i forhold til sannsynlighet.
• Holde et høyt balltempo (pasningshastighet fra A-B) og
utfordre mye 1 mot 1 for å skape overtall eller balanse.
Utfordring gjøres i stor grad av vinger, midtspiss og
indreløpere.
I etablert fase
• Vi søker alltid rom frem i banen som første alternativ. Litt
avhengig av hvilke spillere som har ballen.
• Dersom første pasningen går på tvers eller hjemover så
skal neste alternativ i stor grad gå fremover og gjerne på
rettvendte spillere. Ved feilvendt spiller så ønsker vi
støtte for deretter pasning med bredde i spillet.
Støttepasning er signalet for spill-vending.
• Stor grad av vridning av spill og gjerne i lengre deler som
gjør at man kan utnytte vridningen.
• Få touch i spillets faser, både på rettvendte og feilvendte
spillere.
Keeper (1)
• Hurtig igangsetting, stor grad i vridning av spill som
dybdespiller, alt slå forbi ledd som skaper ubalanse samt
overtall for oss.
Backer (2 og 5)
• Hurtig igangsetting når ballen er død. Skape overtall utover
eller innover i banen med overlapp på utside eller støtte for
ving (7 og 11).
• Skal søke spill frem i banen på indreløpere eller møtende
midtspiss som kan skape ubalanse. Alternativt slå
anker/midtstopper for vridning av spill, samtidig som man
holder bredden.
Midtstoppere (3 og 4)
• Skal søke rommene fremover i banen enten
ved å utfordre rom foran seg eller ved
pasning. Ved pasning så søker man etter
vinger på begge sider eller backer på vei frem i
banen. Ved vridning av spill så ønskes det
crossene på tvers mot vinger med få
berøringer slik at overtall kan skapes.
Anker/offensiv midtbane (10)
• Skal søke rommene sideveis i banen, eller
fremover. Skal søke spillere som vinger på
begge sider, eller midtspiss i kombinasjonsspill
(kan også bruke indreløpere). Ved vridning av
spill eller større så foretrekkes at man bruker
backene til dette. Lengre alternativer langs
bakken er å foretrekke da dette vil kunne
strekke motstander i større grad.
Anker
Offensiv midtbane
Indreløpere/dype midtbaner (6 og 8)
• Skal søke etter rom fremover i banen mot
målet og skape ubalanse denne veien. Ved
pasningsalternative så skal man søke
kombinasjonsspill med midtspiss, eller
vridning eller spill ut mot vinger. Ved
støttepasninger i den etablerte fasen så skal
man søke backer.
Vinger (7 og 11)
• Skal i utgangspunkt kun søke fremover enten
utover i banen mot innlegg, eller innover i
banen i kombinasjonsspill med midtspiss. Hvis
det skal vris eller slås støtte så gjøres dette via
indreløper eller backer.
Spisser (9)
• Skal i utgangspunkt være et bindeledd mellom
vinger og indreløpere. Definert som et
oppspillspunkt. Skal søke oppspill feilvendt.
Ved mulighet utfordre så ofte som mulig mot
avslutning eller boksspiller. Sette på en
midtstopper og skape ubalanse.
Tegninger av offensivt og
defensivt spill
Skedsmo FK
Offensivt spill
Ingen backer i angrep. Begge indreløpere inn i mellomrom, samt skjev venstre spiss
inn i banen. Balanse med minst 1 midtbanespiller samt hele forsvarsfireren.
Ingen backer i angrep, kun 1 indreløper offensivt og 2 i balanse. Vanlig
offensiv 3 er på topp.
Skeiv offensiv 3 er: Midtspiss imot, venstre spiss inn bak, høyre ving bredde. Backene
skal balansere med 2 midtbanespillere. Kun 1 indreløper frem av gangen.
Offensivt spill: Begge backer i angrep – støttealternativ eller dobling
Kun 1 back i angrep/ støtte eller dobling, samt 1 indreløper på vei fremover i banen.
Da ligger vi igjen med 5 i balanse.
Ingen backer i angrep – men ansvar for innlegg eller balanse.
Etablert angrepsspill – backens valg i prioritert rekkefølge
Etablert angrepsspill – midtstoppers valg i prioritert rekkefølge
Etablert angrepsspill – Dyp midtbane valg i prioritert rekkefølge
Etablert angrepsspill – indreløpere valg i prioritert rekkefølge
Etablert angrepsspill – Vingers valg i prioritert rekkefølge
Etablert angrepsspill – Spissers valg i prioritert rekkefølge
Overgangsspill offensivt på corner imot
Overgangsspill offensivt når vi gjennvinner på egen 30 meter
Overgangsspill offensivt fra midtbanen og frem.
Offensiv markering/
balanse når vi angriper
Hvordan ser dette ut?
• Vi ønsker primært å vinne ballen tilbake så fort som mulig dersom dette er
hensiktsmessig eller ikke vil medføre sannsynlighet som gjør at vi ikke har
mulighet til å komme på riktig side igjen. Når vi er på vei fremover i den
etablerte fasen så er vi også avhengig av å «forberede» et eventuelt
balltap på spilleren som styrer fremdriften. Vi ønsker derfor, slik som
valgene vi gir ballfører, at vi skal kunne befolke ballfører med 2-4
alternativer so, gjør at dersom vi mister ballen så skal det kunne være flere
spillere i gjenvinningsfasen.
• EKS: Når ving har ballen så skal back komme opp i støtte for innlegg, eller
komme rundt på overlapp. Ved balltap her så skal anker/dyp midtbane
sikre dette rommet, midtstopper har trukket over, indreløper befinner seg
i dette rommet samt vingen eller backen avhengig av hvem som går, og det
betyr at vi har 3-4 spillere i det området hvor balltapet er et faktum.
• Vi ønsker i utgangspunkt motstander inn i trange befolkende rom hvor det
er gode muligheter for brudd for oss eller utover i banen i situasjoner hvor
våres back og ving kan oppnå en overtallsituasjon eller i verste fall 2 mot 2.
• Vi ønsker i den etablerte fasen å være smale og kompakte slik at vi holde
«balansen» i laget med minst mulig forflytning.
Defensiv struktur
Defensiv struktur – når vi angriper med en back og skal ha stor balanse med litt større
defensivt fokus mot gode lag.
Press-struktur i laget
Høyt press
Press-struktur i laget
Moderat press
Press-struktur i laget
Lavt press
Defensivt 1-4-5-1 lavt – moderat press og balanse spiller med dyp
midtbane
Rom og press-forhold
Tidlig gjenvinning
Presshøyder
• Avstand i leddet høyt press: 8-10 m.
• Avstand mellom leddene høyt press 8-10 m.
• Presset er 16-22 meter inn på motstanders halvdel.
• Avstand i leddet moderat press: 6-8 m.
• Avstand mellom leddene moderat press 6-8 m.
• Presset er 8-14 meter inn på motstanders halvdel.
• Avstand i leddet lavt press press: 5-6 m.
• Avstand mellom leddene lavt press 5 m.
• Presset er 6-10 meter inn på motstanders halvdel.
Overgangsspill defensivt – overgang imot
Skedsmo FK i etablert forsvarsspill
•
•
•
•
Vi ønsker primært å vinne ballen tilbake så fort som mulig dersom dette er
hensiktsmessig eller ikke vil medføre sannsynlighet som gjør at vi ikke har mulighet
til å komme på riktig side igjen. I den etablerte fasen så ønsker vi i utgangspunkt å
komme mer eller mindre 100% på rett siden med hele laget. Dette medfører at
hastigheten og fremdriften på motstander må senkes i så stor grad at dette er
mulig å gjennomføre. Det betyr at våre spillere ikke nødvendigvis skal gå for å
vinne ballen tidlig men søke motstanders fremdrift gjennom å senke hastighet og
søke dem sideveis og hjemover i deres pasningsvalg. Hvis vi kan vinne ball så gjør
vi selvfølgelig det.
Vi ønsker i utgangspunkt motstander inn i trange befolkende rom hvor det er gode
muligheter for brudd for oss eller utover i banen i situasjoner hvor våres back og
ving kan oppnå en overtallsituasjon eller i verste fall 2 mot 2.
Vi ønsker i den etablerte fasen å være smale og kompakte slik at vi holde
«balansen» i laget med minst mulig forflytning.
I denne fasen ønsker vi mest mulig «push up, trekkspill» press hvor hver enkelt
spiller presser innenfor sin egen sone. Hver enkelt spillers sone tilsvarer ca. 6-8*68 meter. I midtbaneleddet og fronteleddet så er alt utenfor 16 meteren ansvaret til
vinger og backer.
Ta ut overgangspunkter – kontringspunkter med ball (balanse)
•
•
•
•
•
Rødt lag: Er i overtall noe avhengig av hvor mange spillere vi er. Øvelsen kjøres på 2 mål. Målet for det rød laget er å spille ballen fra
den ene keeperen til den andre keeperen. Da får man poeng/mål.
Det gule laget sitt mål er å vinne ballen og gjøre mål. Da kan vi vurdere om det gule laget kan gjøre mål på begge målene, eller kun det
ene i starten. Det betyr at når der røde laget angriper, med pasningsspill så må de samtidig jobbe med å ta ut potensielle overganger
imot dersom de også må tidlig omstille seg og vinne ballen – unngå mål.
Det røde laget spiller med en struktur med spillere i bredden samt spillere i midten (type 1-4-3-3).
Vi kan kjøre ganske lang bane med maksimalt 16 meteren som bredde. Er vi flere spillere så foreslår jeg at vi kjører 8 mot 6 slik at vi får
nok brudd til å jobbe med.
Blant de 8 er det 2 keepere som er støttespillerne. Det betyr at vi trenger 12 spillere samt 2 keepere. Er vi flere så kjører vi 10 mot 8 (vi
spiller kamper, 2. på 2 minutter før vi bytter rollene. )

similar documents