En ultra kort og praksisnær introduktion til mentaltræning

Report
En ultra kort og praksisnær
introduktion til mentaltræning
Rammen er 4 gange med kort intro og dernæst løb
med øvelser.
4 forskellige temaer: Løber; kend dig selv, målsætning,
motivation og visualisering
Generelt og specifikt i dag
Mentaltræningen for idag
•
•
•
•
Hvem kan bruge mentaltræning?
Hvad træner man egentlig?
Hvorfor skulle man bruge det?
Hvordan griber man det an?
Hvem er mentaltræningen for?
• Alle: motionisten såvel som eliten, begynder såvel
som rutinerede.
• Fx kan en begynder med fordel sætte sig
motivationsfremmende mål for sin opstartsfase,
hvor man synes det er hårdt at komme i gang.
Man kan fx aftale et belønningssystem med sig
selv
• Eller en rutineret løber kan bruge målsætninger
og visualiseringer til at koncentrere sin mentale
energi på at skabe fokus på et afgrænset mål.
Hvad er mentaltræning og hvad er det
der kan trænes?
• Mentaltræning er noget du allerede gør i din dagligdag
• Fx evnen til at forestille sig, forberede og planlægge
sine fremtidige handlinger på fx arbejdet
• Evnen til at koncentrere sig i længere tid om et
igangværende løb og samtidig lukke alt andet ude af
sindet, fx træthed eller opgivenhed
• Evnen til at finde den rette motivation og
spændingsniveau frem i forhold til den opgave der skal
løses
• Mere personlige evner i forhold til at fokusere på det
positive og det der lykkes frem for det negative,
fejlene og manglerne
Hvorfor udforske og træne det
mentale
• Mentaltræning kan give jer nye erfaringer som løber og
skabe større forståelse for hvad der fx fremmer og
hæmmer jeres præstation.
• Mentaltræning kan hjælpe til at få mere kreativitet og
glæde ind i sin træning fordi man bliver istand til at bryde
med gamle mønstre som står i vejen for udvikling
• Fordi mentaltræning er et redskab til at få maximalt
udbytte af de fysiske ressourcer man er i besiddelse af.
• Motivation ( hoppe højt med den rette belønning)
• Klart fokus/mål (cykeleksperimentet)
Hvordan hænger det mentale sammen
med det fysiske?
• Alt hvad der foregår i hovedet af
præstationsfremmende og
præstationshæmmende mentale processer
virker i direkte samspil med kroppen
• Fx Negative tanker giver negative kropslige
reaktioner i form af negative følelser og
springende koncentration eller uklare mål
giver fx stres og nervøsitet hvilket hæmmer
præstationen
Dine tanker og mentale billeder
skaber forandringer i din hjerne som
igen skaber forandringer i din krop
Tænk fx på noget der gør dig stresset
som arb. eller en konkurrence og mærk
efter. Tanken skaber kropsforandringer
med det samme.
Målet med mentaltræning er derfor
• At blive bedre til at styre vores tanker og
mentale billeder, så de fremmer vores
præstation
• At blive klogere på det der motiverer os
Hvordan kommer man igang
• Man starter med at gå på opdagelse i sine
mentale processer, ved at lære sit eget mentale
liv bedre at kende
• De mentale processer kan identificeres hvis vi
kigger ind i os selv og leder efter dem, ved hjælp
af spørgsmål
• Man bliver sin egen coach og spørger sig selv
løbende: hvorfor gør du det på denne måde, hvad
vil du gerne opnå med det osv. En god coach
sætter tanker i gang hos den der coaches
Hvordan ser det mentale liv ud/hvad
skal man kigge efter?
• Det mentale liv viser sig på indersiden fx som
vaner og bestemte måder at forholde sig til sig
selv og andre på, i form af indre dialoger,
tankemønstre og tanke billeder.
• Fx jeg er god på de korte distancer, jeg bliver altid
skadet op til en vigtig konkurrence, bare jeg ikke
ser dum ud når jeg løber. Jeg vil være hurtigere
end Ejner, jeg er i tvivl om jeg kan udvikle mit løb,
jeg er blevet for gammel, jeg er for ny til at stille
op, jeg skal træne mere, min form er ikke god
nok, jeg elsker de lige strækninger osv.
• På ydersiden viser sig adfærdsmæssigt som
rutineprægede måder at håndtere nye
udfordringer på i fx løbet.
• Eller I den måde man vælger at
efterrationalisere på omkring et overstået løb
og finde på forklaringer til omgivelserne, der
kan legitimere ens præstation.
Lær dig selv at kende som løber
• Gå sammen med andre og vær hinandens
coach og få hjælp til at gå på opdagelse i de
motiverende og begrænsende forestillinger og
tanker/billeder i har af jer selv som løber
• Find frem til jeres indre mentale vaner og
spørg jer selv om de støtter jer i at nå jeres
drømme og mål
• Gør det ved hjælp af følgende spørgsmål
Spørgsmål til turen
• Hvorfor løber du egentlig? Og hvad vil du gerne
opnå med det? Hvad påvirkede dig til at starte?
Hvad synes du er det bedste ved at løbe, hvad er
det værste?
• Hvad er dine styrkesider som løber (nævn tre
ting), hvad vil du gerne blive bedre til(nævn tre
ting)
• Hvad øger din motivation for at løbe (nævn tre
ting og hvad hæmmer din motivation?(nævn tre
ting)
Spørgsmål efter turen/opsamling
• Hvad har du lært om dig selv i dag?
• Hvilke mentale vaner vil du forandre fra i dag
• Hvilke nye ideer vil du lade din løbetræning
inspirere af
• Skriv de vigtigste ting ned.

similar documents