Här - Bispgarden

Report
Flyktingmottagning och integration
Elisabeth Johnson
Integrationssamordnare
Vem är flykting?
Flykting, enligt FN:s flyktingkonvention,
är den som har välgrundade skäl att
vara rädd för förföljelse på grund av
ras
nationalitet
religiös eller politisk uppfattning
kön
sexuell läggning eller
tillhörighet till viss samhällsgrupp.
Vem är skyddsbehövande?
Skyddsbehövande är den som
• har anledning att
vara rädd för t.ex.
dödsstraff och tortyr
• behöver skydd p.g.a.
krig eller andra svåra
motsättningar i sitt
hemland
• inte kan återvända
till sitt hemland p.g.a.
miljökatastrof.
Vad är synnerligen ömmande
omständigheter?
• Omständigheter direkt knutna
till individens hälsa, anpassning
till Sverige och situationen i
hemlandet.
• En samlad bedömning av
sådana omständigheter kan
ge uppehållstillstånd.
Sverige 2013
• 55 000 sökte asyl
• 30 000 fick stanna
• 16 % utlandsfödda
116 000 uppehållstillstånd
Anhörig
flykting
Flykting
Anhörig
Stud
Arbete
EU/EES
Flyktingsituationen i världen
är på flykt
44 000 000
tar emot hjälp av FN
10 000 000
800 000
behöver vidarebosättning
80 000
1900
får en vidarebosättningsplats
kommer som kvotflyktingar till Sverige
Siffrorna är hämtade från UNHCR:s hemsida: www.unhcr.org
6
Mottagning av flyktingar
Överenskommelse 25 per år (utökning 2013)
Alla har uppehållstillstånd och blir folkbokförda i kommunen
Kvotflyktingar
• Sverige 1900 per år
• Ragunda 2013: 49
• varav Bispgården 27
Tidigare asylsökande (abo,
ebo)
• Sverige 2013: 30 000
• Ragunda 2013: 7
Familjeanknytningar
• Ragunda 2013: 5
Statsbidrag för mottagning av
flyktingar
Grundersättning ÖK
• 222 000 kr/år
• 15 000 kr per anvisad
Schablonersättning
• 82 900 kr/mottagen
• Initiala kostnader
Prestationsersättning ÖK
Återsök av extraordinära
kostnader
• 5-15 000 kr per mottagen
om högt mottagande
föregående år
Hur många flyktingar bor idag i kommunen?
•Ca 130 invånare i kommunen som kommit som
flykting + 6 födda i Ragunda 
• Av dessa bor ca 55 i Bispgården
• Hälften är barn och ungdomar
• Burma, Colombia, Eritrea, Kongo (DR),
Somalia, Sudan är länder de flytt från
Mottagning av flyktingar med
uppehållstillstånd
1. Dialog Migrationsverket/Arbetsförmedlingen
2. Förhandsinfo till skola, HC mfl
3. Förbereda bostaden, enkel möblering
4. Ankomst – mat, kläder, telefon
5. Praktisk hjälp i bostaden och i vardagen
6. Folkbokföring, Id-kort, Bankkonto, Fk, CSN mm
7. HC - hälsosamtal, provtagning, kurator
8. Skola och barnomsorg
9. Etableringsplan (Arbetsförmedlingen)
10. SFI
11. Samhällsorientering
INFORMATION
INSTRUKTION
INTRODUKTION
Bli fadder och språkvän till en fly
INTEGRATION
En kommer hit för att fly från nöden,
En kommer hit för att undgå döden.
En kom hit, av terror tvungen,
En kom hit för att gifta sig med kungen.
Dom är tyskar, iranier, greker och turkar,
Mest är som snälla, andra är skurkar.
En del är ärliga, andra är skumma,
En del är genier, andra är dumma.
Mest är dom fredliga, andra vill slåss,
Med andra ord dom är som oss!
En del söker lugnet istället för bråket,
Det enda vi svenskar kan bättre – är språket.
Det sägs att vi stammar från Adam och Eva,
Som inte var svenskar – men, ja må dom leva!
Tage Danielsson
Dikten ”Invandrarna” skrevs av Bosse Parnevik 1992, men har
framförts av Tage Danielsson. Här är dikten i sin helhet:
En kommer hit för att fly från nöden
En kommer hit för att undgå döden
En kommer hit av terror tvungen
En kommer hit för att gifta sig med
kungen.
Dom är tyskar, iranier, greker och turkar
Mest är de snälla, andra är skurkar.
En del är ärliga, andra är skumma.
En del är genier, andra dumma.
Mest är de fredliga, andra vill slåss.
Med andra ord; de är som oss!
Med fel och brister, tuffa och mjuka.
Fast inte lika avundsjuka...
Vissa är färgade, andra är arier
som köper sin bruna färg i solarier.
Vissa är svarta, andra är gula.
Vissa är vackra, andra är fula.
Men fast de ibland av annan färg é
Är de precis som vi i Sverige.
Och när dom vill jobba här är tacket:
"Ni får inte jobba för facket!"
En del är båtfolk från Vietnam
Som inte kan sjunga "We shall
overcome".
Och inte kan "rulla di rulla" som vi.
En del har andra gudar än vi.
En del söker lugnet istället för bråket.
Det enda vi svenskar kan bättre är
språket.
Det sägs att vi stammar från Adam och
Eva.
Som inte var svenskar - men ja må dom
leva!

similar documents