Joulukuun markkinakatsaus

Report
MARKKINAKATSAUS 2012
10.1.2013
1
RAHASTOPÄÄOMA SUOMALAISISSA
SIJOITUSRAHASTOISSA
Mrd. euroa
70
66,3
66,0
60,9
61,5
60
55,4
54,3
50
44,7
41,3
40
31,1
30
22,1
20
13,5 14,5
15,7
10,2
10
0,1
0,6
1,0
0,9
1992
1993
1994
1995
1,9
3,1
4,9
0
2
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 12/2012
KUUKAUSITTAISET NETTOMERKINNÄT KOTIMAISISSA
SIJOITUSRAHASTOISSA 31.12.2008-31.12.2012
milj. euroa
2012: nettomerkinnät positiiviset joka
kuukaudelta, yhteensä 4,7 mrd. € (8,5%)
1 000
2011: nettomerkinnät -1,1 mrd. € (-1,7 %)
500
0
-500
2009: Markkinoiden rauhoittuminen
syksyn 2008 jälkeen,
nettomerkinnät 3,4 mrd. €
Eurokriisin pitkittyminen:
-1 000
3-4/2010: Kreikan valtion
talouden tunnuslukujen
vääristelyjen paljastuminen
25.10.2011: MF Globalin konkurssi
6.11.2011: George Papandreun ero
-1 500
01/09 04/09 07/09 10/09 01/10 04/10 07/10 10/10 01/11 04/11 07/11 10/11 01/12 04/12 07/12 10/12
3
KURSSIKEHITYKSEN JA NETTOMERKINTÖJEN OSUUS
KOTIMAISTEN SIJOITUSRAHASTOJEN
PÄÄOMAN KEHITYKSESTÄ 2004 – 2012
Kurssikehitys
Nettomerkinnät
12/04-12/2012: Rahastopääoman kasvu 35 miljardia, josta nettomerkintöinä 25 miljardia ja markkinakehityksenä 19 miljardia.
4
NETTOMERKINNÄT KOTIMAISIIN OSAKERAHASTOIHIN JA
OMX HELSINKI CAP GI –INDEKSIN KEHITYS 30.6.2000 – 31.12.2012
Nettomerkinnät, Milj. euro
2000
Nettomerkinnät / Q
OMX Helsinki CAP GI
1500
1000
500
0
-500
-1000
Kreikan
ongelmat
Finanssikriisi
Laajentunut Eurokriisi
5
12/12
06/12
12/11
06/11
12/10
06/10
12/09
06/09
12/08
06/08
12/07
06/07
12/06
06/06
12/05
06/05
12/04
06/04
12/03
06/03
12/02
06/02
12/01
06/01
12/00
06/00
-1500
RAHASTOPÄÄOMAN (66,3 MRD €) JAKAUTUMINEN
RAHASTOLUOKITTAIN 31.12.2012
Yhdistelmärahastot
15 %
Pitkän koron rahastot
33 %
Osakerahastot
34 %
Muut rahastot
2%
6
Lyhyen koron rahastot
16 %
RAHASTOPÄÄOMAN (66,3 MRD €) JAKAUTUMINEN
OMISTAJASEKTOREITTAIN 31.12.2012
Vakuutuslaitokset
5%
kotitalouksien
sijoitussidonnaiset
vakuutukset (arvio 9/2012)
18 %
Työeläkelaitokset
7%
Rahoituslaitokset
13 %
Yhteensä
37 %
Muut instituutiot
9%
Kotitaloudet
19 %
Lähteet: Suomen Pankki,
Finanssialan Keskusliitto
7
Yritykset
5%
Ulkomaat
24 %
OSUUDENOMISTAJIEN LUKUMÄÄRÄ
SUOMALAISISSA SIJOITUSRAHASTOISSA (36KK)
1.1.2009: 2,32 miljoonaa
osuudenomistajaa
Korkeimmillaan nyt, 31.12.2012:
2,82 miljoonaa osuudenomistajaa
3
3
2
2
1
1
0
01/09
05/09
Osakerahastot
8
09/09
01/10
Yhdistelmärahastot
05/10
09/10
01/11
Pitkän koron rahastot
05/11
09/11
Lyhyen koron rahastot
01/12
05/12
Muut rahastot
09/12
NETTOMERKINNÄT 12KK
RAHASTOLUOKITTAIN 31.12.2012
Muut rahastot
Lyhyen koron rahastot
Pitkän koron rahastot
Yhdistelmärahastot
Osakerahastot
-1000
9
0
1000
2000
3000
Milj. €
OSAKERAHASTOJEN NETTOMERKINNÄT 12KK
RAHASTOLUOKITTAIN 31.12.2012
Japani
Tyynenmeren alue
Pohjois-Amerikka
Sektorirahastot
Maailma
Suomi
Eurooppa
Pohjoismaat
Kehittyvät markkinat
-200
10
Milj. €
0
200
400
600
KORKORAHASTOJEN NETTOMERKINNÄT
12KK RAHASTOLUOKITTAIN 31.12.2012
Lyhyen koron rahastoihin CESR:in
ohjeistuksen mukainen luokittelu
Rahastoraportilla 31.3.2011 alkaen. Rahastot
on jaettu kolmeen luokkaan:
Käteisrahastot
Muut lyhyen koron rahastot
Käteisrahastot: Vähäriskisimmät, joissa
juoksuaika alle 60 päivää
Rahamarkkinarahastot
Rahamarkkinarahastot: Juoksuaika alle 6
kuukautta
Valtioriski Euroalue
Korkeariskiset yrityslainat maailma
Muut lyhyen koron rahastot:
Riskillisimmät lyhyen koron rahastot,
modifioitu duraatio alle 1,0
Luokitellut yrityslainat maailma
Kehittyvät markkinat
Luokitellut yrityslainat Euroalue
Korkeariskiset yrityslainat Euroalue
-1 500
11
-500
500
1 500
Milj. €
RAHASTOJEN PÄÄOMAT RAHASTOLUOKITTAIN
Suomi 31.12.2012
(31.12.2011)
Yhdistelmärahastot
15 % (13 %)
Pitkän koron rahastot
33 % (30 %)
Osakerahastot
34 % (32 %)
Maailma 30.6.2012
Yhdistelmärahasto
t
10 %
Eurooppa 30.9.2012
Lyhyen koron rahastot
16 % (23 %)
Pitkän koron
rahastot
24 %
Yhdistelmärahastot 16 %
Muut rahastot
2 % (2 %)
Osakerahastot 32 %
Pitkän koron rahastot 26 %
Osakerahastot
37 %
Lyhyen koron
rahastot
17 %
Muut rahastot
12 %
Lyhyen koron rahastot 21 %
Lähde: EFAMA
Muut rahastot 5 %
12
PARHAAT JA HUONOIMMAT RAHASTOLUOKAT
12KK TUOTOLLA MITATTUNA VUONNA 2012
30%
27,4 %
26,5 %
25%
20,0 %
12 kk tuotto
20%
10 vuoden tuotto p.a.
15%
10,1 %
10%
7,8 %
5,3 %
5%
3,2 %
2,3 %
1,9 % 2,0 %
0,5 %
1,5 %
0%
Osakerahastot toimialat Osakerahastot toimialat
(Rahoitus ja kiinteistöt)
(Kulutushyödykkeet)
13
Pitkän koron rahastot
(Korkeariskiset
yrityslainat Euroalue)
Vaihtoehtoiset sijoitukset Lyhyen koron rahastot
(Hedge)
(Rahamarkkinarahastot)
Lyhyen koron rahastot
(Käteisrahastot)
RAHASTOSIJOITTAMINEN
SUOMESSA JA
MUUALLA
EUROOPASSA
14
EKP:N TOIMET RAUHOITTIVAT MARKKINAT VUONNA
2012 - OSAKEKURSSIT NOUSIVAT 20%
Indeksi 1.1.2012=100
EKP:n LTRO:t
rauhoittivat
markkinat
alkuvuonna
Espanjan ja Italian korot
nousevat,
paniikkitunnelma
6.9. EKP:n päätös aloittaa
OMT tarvittaessa
Kesäkuussa Espanjan
avunpyynnöstä huhutaan
15
2.8. Mario Draghin puhe
Lontoossa rauhoittaa
markkinat
19.7. Saksa hyväksyy Espanjan
tukipaketin
25.6. Espanja pyytää
virallisesti apua
RAHASTOPÄÄOMA EUROOPASSA (UCITS) 30.9.2012
16
RAHASTOJEN PÄÄOMAN KEHITYS (%) SUOMESSA,
EUROOPASSA JA MAAILMALLA 2009 – 2012
45%
40%
35%
30%
25%
Globaali
20%
Suomi
Euroooppa
15%
10%
5%
0%
Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Q4 2009 Q1 2010 Q2 2010 Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012
-5%
17
Lähteet: EFAMA, International
Investment Funds Association
RAHASTOJEN PÄÄOMAN MUUTOS-% EUROOPASSA
TAMMI-SYYSKUU 2012
18
NETTOMERKINNÄT EUROOPAN RAHASTOIHIN
(UCITS) TAMMI-SYYSKUUSSA 2012
19
NETTOMERKINNÄT TAMMI-SYYSKUU 2012 (UCITS)
20
NETTOMERKINNÄT TAMMI-SYYSKUU 2012 (UCITS)
SUHTEESSA RAHASTOPÄÄOMAAN 31.12.2011
21
NETTOMERKINNÄT RAHASTOTYYPEITTÄIN TAMMISYYSKUU 2012 (UCITS) SUOMESSA JA RUOTSISSA
22
Lähde:
EFAMA
HELSINGIN JA TUKHOLMAN PÖRSSIEN KEHITYS
Indeksi 2007=100
23
SUOMALAISTEN SÄÄSTÖ- JA SIJOITUSKOHTEET
Missä seuraavista kohteista teillä on säästöjä tai sijoituksia?
% vastaajista (n=2393 vuonna 2012)
Tilisäästäjiä:
o eniten yli 60-vuotiaissa
Sijoitusrahastoja:
o eniten 35-39 -vuotiailla
o kasvua 25-28 -vuotiailla
o laskua 40-44 ja 50-59 vuotiailla
Pörssiosakkeita:
o etenkin 60-64 -vuotiailla
Vapaaehtoisia
eläkevakuutuksia:
o 35-39 ja 45-49 vuotiailla eniten
Naiset >< miehet
o Naiset tilisäästäjiä
o Miehillä osakkeita
PS-tuotteita:
o 2 %:lla (kuten v. 2011)
24
Lähde: FK: Säästäminen, luotonkäyttö ja maksutavat tutkimus, kevät 2012
25

similar documents