letöltés

Report
Depóniagáz, mint üzemanyag
Esettanulmány
Eörsi-Tóta Gábor
Szombathely, 2012.04.26.
Depóniagáz hasznosítási lehetőségei
- Hőtermelés
- Villamos energia termelés
- Kapcsolat energia termelés (hő és villamos energia)
- Üzemanyag előállítás
- Üzemanyag előállítás és villamos energia termelés
- Üzemanyag előállítás és kapcsolt energia termelés
- Egyéb
Helyi lehetőségek, energia igények döntenek!
2
Vizsgált eset peremfeltételei
- Korszerű, szigetelt hulladéklerakó
- Éves beszállított kommunális hulladék mennyisége: 60.000 t/év
- Folyamatosan csökkenő szerves anyag tartalom: 250 – 180 g/kg
- Átalakítandó járművek/gépek száma: 15 db
- Éves gázolaj fogyasztás megtakarítás: 285.000 l/év
(Összes felhasználás: 340.000 l/év)
- 500 m-en belül a villamos hálózati csatlakozás megoldható
3
A vizsgálat lépései, a gazdasági összehasonlítás elve
4
-
A hasznosítható depóniagáz mennyiségének meghatározása.
-
A rendelkezésre álló depóniagáz alapján anyag és energia mérlegek készítése.
-
A két technológia beruházási költségének meghatározása.
-
A termelt villamos energia fajlagos önköltségének (HUF/kWh) kiszámítása a beruházás
éves költségterhe és az üzemeltetési és karbantartási költségek alapján.
-
Az üzemanyag fajlagos önköltségének kiszámítása (HUF/l) a beruházás éves
költségterhe és az üzemeltetési és karbantartási költségek alapján, a villamos energia
átvételi árának függvényében.
-
Villamos energia termelés esetén a többlet bevétel meghatározása, ha a villamos
energia átvételi ára az önköltséget meghaladja.
-
A gázolaj fajlagos költségének a kiszámítása, ami az adott villamos energia átvételi
árral megegyező többlet bevételt eredményez.
-
Az eredmények grafikus ábrázolása.
Gázprognózis
Vizsgált időszak
5
6
7
CO2 leválasztás: Szíj és Társai Kft., Komprimálás: Ganz-Air Kft.
Anyag és energia mérlegek
Villamos energia termelés
Üzemanyag előállítás és vill. energia termelés
Éves depóniagáz felhasználás:
2.025.000 m3
Éves depóniagáz felhasználás:
Termelt villamos energia:
4.050 MWh/év
Üzemanyag célú depóniagáz felhasználás:
Önfogyasztás:
Értékesíthető villamos energia:
8
122 MWh/év
3.928 MWh/év
Vill. Energia termelés célú felhasználás:
Kiváltott gázolaj:
1.877.000 m3
499.000 m3
1.377.000 m3
285.000 l/év
Termelt villamos energia:
2.754 MWh/év
Önfogyasztás:
1.331 MWh/év
Értékesíthető villamos energia:
1.423 MWh/év
Beruházási költségek
Üzemanyag előállítás és vill. energia termelés
Villamos energia termelés
-
Gázgyűjtő rendszer
-
Gázgyűjtő rendszer
-
Gázmotor, kényszerhűtővel,
hangtompítóval, stb-vel kompletten
-
Gáztisztító, hűtéssel, víztelenítéssel
-
Gázkomprimálás, tárolás, töltés
-
Gázmotor kompletten
-
Építészet
-
Villamos hálózati csatlakozás
-
Teherautók átalakítása
-
Építészet
-
Villamos hálózati csatlakozás
362 millió HUF
9
ÁFA nélküli árak!
554 millió HUF
Villamos energia önköltsége
Beruházás éves költségterhe:
Futamidő: 10 év, kamatláb: 10%
59 millió HUF/ év
Üzemeltető bérköltsége:
1 fő szakképzett munkaerő:
6 millió HUF/év
Gázgyűjtő rendszer és gázmotor karbantartása:
6 HUF/kWh fajlagos költség: :
Összesen:
89 millió HUF/év
22,70 HUF/kWh
10
ÁFA nélküli árak!
24 millió HUF/év
Üzemanyag önköltsége
Beruházás éves költségterhe:
Futamidő: 10 év, kamatláb: 10%
90 millió HUF/ év
Üzemeltető bérköltsége:
1 fő szakképzett munkaerő:
6 millió HUF/év
Gázgyűjtő rendszer és gázmotor karbantartása:
6 HUF/kWh fajlagos költség :
16 millió HUF/év
Gáztisztító és komprimáló karbantartása:
2 HUF/m3 fajlagos költség:
Összesen:
1 millió HUF/év
113 millió HUF/év
Ebből mennyi terheli a villamos energiát és mennyi az üzemanyagot?
11
ÁFA nélküli árak!
Üzemanyag önköltsége a villamos energia átvételi árának függvényében
A 22,70 HUF/kWh villany
árhoz tartozó üzemanyag
önköltség
12
ÁFA nélküli árak!
Jelenlegi helyzet
Gazdasági összehasonlítás elve
E x [ kvá – kvö ] =
13
G x [ kgp – kgö (f kvá) ]
E:
Értékesített villamos energia {kWh/év}
kvá:
Villamos energia fajlagos átvételi ára {HUF/kWh}
kvö:
Villamos energia termelés fajlagos önköltsége {22,70 HUF/kWh}
G:
Kiváltott gázolaj mennyisége {l/év}
kgp :
Gázolaj piaci ára {HUF/l}
kgö (f kvá):
Üzemanyag önköltsége a villamos energia átvételi árának függvényében
(ld.: előző ábra) {HUF/l}
Összehasonlítás
Jelenlegi helyzet
Üzemanyag és villamos
energia termelés
Villamos energia termelés
14
ÁFA nélküli árak!
Összefoglalás
- A depóniagáz átalakítása üzemanyaggá versenyképes lehet, mint
potenciális megoldást meg kell vizsgálni!
- Mindig helyi adottságok döntenek!
- Üzemanyag célú hasznosítás gazdaságosságának főbb kritériumai:
- Átalakított gépek száma, ennek beruházási költsége
- A kiváltott üzemanyag mennyisége
- Villamos energia értékesítés korlátozottsága (pl.: hálózati csatlakozás)
esetén gazdaságos alternatíva az üzemanyag célú hasznosítás
- Tőke költségre érzékenyebb, mint a villamos energia termelés
- Felújítás előtt álló motorok átalakítása a gépek értékét növeli!
15
Eörsi-Tóta Gábor
[email protected]
16

similar documents