17 Najea_i neuroloaki problemi u dejem uzrastu Doc dr Dragana

Report
Dragana M. Bogićević
Univerzitetska dečja klinika,Beograd
Medicinski fakultet u Beogradu
NAJČEŠĆI NEUROLOŠKI PROBLEMI
U DEČJEM UZRASTU
TOK BOLESTI
AKUTNI (moždani udar, meningitis, encefalitis)
 HRONIČNI
- progresivni
(tumori, mišićne distrofije)
- neprogresivni
(cerebralna paraliza)
- sa egzacerbacijama i remisijama
(MS)


EPIZODIČNI (epilepsija, migrena)
TEGOBE
Konvulzije
 Glavobolja
 Poremećaj svesti
 Zaostajanje u psihomotornom razvoju
 Problemi sa vidom, sluhom, govorom
 Vrtoglavica
 Poremećaj hoda i ravnoteže
 Slabost ekstremiteta
 Nevoljni pokreti
 Bolovi, trnjenje, mravinjanje, bockanje
 Poremećaj funkcije sfinktera

KONVULZIJE = KRIZE SVESTI = NAPADI


U febrilnom stanju
Bez povišene temperature
FEBRILNE KONVULZIJE(FK)
3-5 % DECE
Uzrast + povišena t + nasledje
30- 40 % ima recidiv !
FK – DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
Febrilna drhtavica
 Febrilni delirijum
 Metabolički poremećaji

Meningitis (konvulzije 30 %)
 Encefalitis (konvulzije 67 %)

AFEBRILNI NAPAD
= akutni poremećaj funkcije neurona
* Povreda glave
* Bolesti drugih organskih sistema
* Nema očiglednog uzroka
EPILEPSIJA
0.5 % DECE
= hronični poremećaj funkcije neurona
Idiopatska 30 %
 Simptomatska 20 %
 Kriptogena 50 %

EPILEPSIJA

GENERALIZOVANA = gubitak svesti !
- toničko-klonički napadi (GTK)
- absansi
PARCIJALNA
- Sa jednostavnom simptomatologijom
- Sa kompleksnom simptomatologijom


EPILEPTIČKI SINDROMI (Sy West)
PAROKSIZMALNI NEEPILEPTIČKI POREMEĆAJI
10 - 60 % DECE
Sinkopa
 Zacenjivanje
 Pseudoepileptički napadi
 Tikovi
 Napadi besa
 Napadi panike
Noćni strah, somnambulizam, mioklonus
 Infantilna onanija
 Motorne stereotipije


GLAVOBOLJA

7 godina : 31 % dece

15 godina : 70 % dece
GLAVOBOLJA
Prema uzroku
- primarna
- sekundarna (simptomatska)


Prema vremenskom profilu
- akutna
- hronična
- rekurentna(epizodična)
NAJČEŠĆA GLAVOBOLJA
Akutna, difuzna, kratkotrajna
- prehlada, grip
- infekcija gornjih respiratornih puteva
- sinuzitis

Moždani tumor
 Hidrocefalus
 Intrakranijalno krvarenje
 Moždani infarkt
 Meningitis
 Encefalitis

MIGRENA
5 - 15 godina :
3–5%
 15 – 19 godina : 10 – 20 %


-
Provokativni faktori :
Nutritivni
Poremećaj spavanja
Stres
AURA !
SINDROM “ALISA U ZEMLJI ČUDA”
KOMPLIKOVANA MIGRENA
Bazilarna
 Oftalmoplegična
 Hemiplegična
 Konfuziona
 Retinalna

MIGRENSKI EKVIVALENTI

Ciklično povraćanje (malo i pretškolsko dete)
 Abdominalna migrena (školsko dete)
Benigni paroksizmalni vertigo
 Benigni paroksizmalni tortikolis (do 3 godine)

TENZIONA GLAVOBOLJA


Mladji od 12 godina : 7 %
 Adolescenti : 12 %
Provokativni faktor : STRES
MLITAVO ODOJČE
MLITAVO ODOJČE
Akutna encefalopatija
- perinatalna
- neonatalna
 Hronična encefalopatija
- kongenitalna infekcija / malformacije
- hromozomopatija / dismorfični sindromi

MLITAVO ODOJČE
Trauma
 Malformacije
 Ishemija/hipoksija
 Infekcija
 Spinalna mišićna atrofija

MLITAVO ODOJČE


Polineuropatija
Sindrom Guillain-Barre
MLITAVO ODOJČE
Myasthenia gravis
 Infantilni botulizam

Kongenitalne miopatije
 Metabolički poremećaji
 Zapaljenje

AKUTNA MLITAVA ODUZETOST
SINDROM GUILLAIN-BARRE 1-2 /100 000
akutni postinfektivni poliradikuloneuritis
Akutna mišićna slabost
 Bol, parestezije
 Paralize kranijalnih nerava
 Autonomna disfunkcija ( 30 %)
 Poremećaj sfinktera ( 20 %)

CEREBRALNA PARALIZA

Poremećaj motorne funkcije

Oštećenje nezrelog mozga
Nije progresivna
 Nije izlečiva !

2-3/1000
CEREBRALNA PARALIZA - HOSPITALIZACIJA
Epilepsija
 Infekcije
 Anemija
 Aspiraciona pneumonija
 Dehidracija
 Malnutricija (NG sonda, PEG)

TUMOR MOZGA
Godišnje : 1 – 5 / 100 000 dece

similar documents