Sociale economie

Report
Sociale economie: potentiële
werknemers voor uw bedrijf?
GoalGetter
18u15 – 18u25
De meerwaarde van het project Goal Getter –
Rony Holvoet, projectcoördinator
18u25 – 18u35
Sociale economie: een helikopterzicht –
Veronique Lingier – Dienst Werk Stad Gent
18u35 – 19u20
Werken aan uitstroom in de sociale economie
en opportuniteiten voor de reguliere economie
– Heiko Van Muylder – Raadgever Sociale
Economie van Vlaams minister Freya Van den
Bossche
19u20 – 19u30
Vervolgtraject: maak het mee van op de eerste
rij – Astrid Faelens – Dienst Werk Stad Gent
19u30
Afsluitend woordje - Sofie Bracke – Schepen
van Innovatie en Werk Stad Gent
receptie
GoalGetter
De meerwaarde van het project Goal
Getter
Rony Holvoet
GoalGetter
Sociale economie: een helikopterzicht
Veronique Lingier
Basisprincipes
van de sociale economie
Voorrang van arbeid op winst
Democratische besluitvorming
Maatschappelijke inbedding
Nadruk op kwaliteit en duurzaamheid
Sociale Economie
WERKVORMEN
Beschutte werkplaatsen
Sociale werkplaatsen
Invoegbedrijven
Lokale diensteneconomie
Beschutte werkplaatsen
Gandae
Verpakking, handling
Ryhove (incl de Merel)
Assemblage, verwerking en verpakking
Papier en karton
Verpakkingswerk
Drukwerk en mailings
de Merel : verpakken van voeding
Nevelland
Verpakking, mailings, drukwerk
Sociale Werkplaatsen
Ateljee
Con Brio
De Kromme Boom
De Sleutel
Labeur
activiteiten
GoalGetter
Fietsverhuur- en herstelling,
buurtresto’s, kringloopwinkels,…
Algemene schoonmaak
Onderhoud openbare infrastructuur: bushokjes,
monumenten, kerken, …
Hoofdzakelijk voor eigen gebruik : productie en
diensten van : hout, metaal, bouw en renovatie, landen tuinbouw, …
Groenonderhoud (privé-tuinen, bedrijventerreinen,
natuurgebieden, openbaar groen), kruidbeheer,
Opruimen groen- en zwerfafval,…
Monumentenzorg,
schilder- en decoratiewerken, pleisterwerken,
plaatsen gyprocwanden, dak- en zolderisolatie,
plaatsen van carports met zonne-energie,
recup-design,…
Invoegbedrijven
Katoennatie :
- Artevelde Logistics nv
- Global logistics nv
- Tailormade Logistics nv
Activiteiten
Assemblage en logistiek
Tintelijn bvba
Ecologisch schilders- en
afwerkingsbedrijf
iSencia Belgium nv
Roomer bvba
Ingrizo
IT-dienstverlening
Productie alcoholische dranken
Productie voeding en bestanddelen
DSV Solutions nv
Logistiek
RVL Paints
Econation distribution en logistics
Verfhandel
Assemblage lichtkoepels
Lokale diensteneconomie
activiteiten
Stad Gent
gemeenschapswacht, stedelijke veegploeg,
ecowerkhuis, wereldrestaurant,
lijnspotters, groendienst, fietsdepot,
huisbewaarders, publiek sanitair,
schoolspotters,…
OCMW
Energiesnoeiers,…
Buurtdiensten Gent-Noord
Wijkrestaurant, sportnetwerk en buurttuin
Max mobiel
Fietsverhuur, mobiliteit,…
Ateljee (vzw Oikonde)
Digidots (openbare computerruimtes)
Vzw Jong
Buurtsport
…
WERKVORMEN
BEDRIJVEN
Invoegbedrijven
Global logistics nv
iSencia Belgium nv
Roomer bvba
Ingrizo
Tintelijn cvba ……..
Gandae,
Nevelland,
Ryhove (incl De Merel)
Ateljee
Sociale
Con Brio
werkplaatsen
De Kromme Boom
De Sleutel
Labeur
Stad Gent
Lokale
diensteneconomie OCMW
Max Mobiel ……….
Beschutte
werkplaatsen
GoalGetter
……..
op naar de toekomst …….
GoalGetter
Werken aan uitstroom in de sociale
economie en opportuniteiten voor de
reguliere economie
Heiko Van Muylder
Sociale economie:
potentiële werknemers voor uw bedrijf?
Sociale economie & arbeidsmarkt
wat is sociale economie?
sociaal ondernemerschap
tewerkstelling van de zwaksten op de arbeidsmarkt
sociale en beschutte werkplaatsen
invoegbedrijven
lokale diensten
niet naast, maar onderdeel van de arbeidsmarkt
sociale economie als partner
sociale economie als werkgever
sociale economie als sociaal ondernemer
Sociale economie & activeringsbeleid
Sociale economie & activeringsbeleid
Sociale economie & activeringsbeleid
Instrumenten binnen de sociale economie
ondersteuning van tewerkstelling van kansengroepen
zoals opgenomen in regeerakkoord worden de tewerkstellingsmaatregelen in de sociale economie hervormd tot 2 pijlers:
maatwerk bij collectieve inschakeling
lokale diensteneconomie
ondersteuning van het sociaal ondernemerschap
ondersteuningsdecreet (overleg, collectief, individueel)
Maatwerk bij collectieve inschakeling
Uitgangspunt:
ondersteuning op maat van de noden van een werkzoekende met een
arbeidsbeperking (arbeidshandicap, psycho-sociale problematiek)
ongeacht de plaats van tewerkstelling (individueel of collectief) zou een
werkzoekende op basis van zijn beperkingen eenzelfde vorm van
ondersteuning moeten krijgen
Het nieuwe maatwerkdecreet (SE) heeft tot doelstelling om:
een kader te creëren voor collectieve professionele inschakeling van
de zwaksten op de arbeidsmarkt op basis van hun individuele noden
vereenvoudiging en afstemming met maatregelen binnen
beleidsdomein werk
Maatwerkdecreet => collectieve inschakeling
collectieve inschakeling betekent minstens 5 VTE
doelgroepwerknemers op dezelfde werkvloer
Werkvloer: zelfde standplaats, die ook de standplaats van het
omkaderingspersoneel is.
Gekaderd binnen de sociale economie
Organisatievoorwaarden in lijn met de definitie sociale economie.
Kwaliteitskader – referentie Kwaliteitswijzer
GRI – rapportering
2 vormen van collectieve inschakeling
Maatwerkafdeling
Maatwerkbedrijf
Maatwerkbedrijf
Maatwerkafdeling
kernactiviteit = inschakeling doelgroep
Pmah / PSP
kernactiviteit = economische activiteit,
productie, dienstverlening, …
COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep
COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep
minstens 65% van personeel Pmah / PSP
Pmah / PSP / uiterst kwetsbare werknemers
(min. 20 vte)
(min. 5 vte)
Ondersteuning :
0ndersteuning :
 modules loonpremie, begeleiding en
opleiding op de werkvloer
 organisatieondersteuning
Organisatievoorwaarden:
 Vzw’s en handelsvennootschappen met vso
 SE-principes op brede organisatieniveau
 kwaliteitskader op organisatieniveau
→ modules loonpremie, begeleiding op de
werkvloer en arbeidspostaanpassing
Organisatievoorwaarden:
 Elke werkgever
 SE-principes en voorwaarden gekoppeld aan
inschakeling
 kwaliteitskader met focus op HR-beleid
Maatwerkdecreet doorstroom
evaluatie
Op vraag VDAB, werknemer, werkgever
Indien positieve evaluatie of gunstige evolutie => doorstroomtraject
Kan persoon doorstromen?
persoonlijk situatie
Continuïteit dienstverlening
Passende vacature + ondersteuning
Doorstroomstage
Effectieve doorstroom
Sociale economie voor uw bedrijf
Uw bedrijf als ondernemer in de sociale economie
Elke werkgever kan instappen in maatwerkdecreet en beroep doen op de
ondersteuning voor de tewerkstelling van personen met een beperking
Sociale economie als partner voor uw onderneming
klant/leverancier/dienstverlener
jobcreatie op maat
expertise in begeleiding van kansengroepen
Sociale economie als doorstroombedrijf naar uw onderneming
Instroom van werknemers met een beperking die klaar zijn de stap naar een
tewerkstelling zonder (of beperkte) ondersteuning te zetten
GoalGetter
Vervolgtraject: maak het mee van op de
eerste rij
Astrid Faelens
GoalGetter
Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Nieuwe instroomopportuniteiten
door uitstroom sociale economie
Welke ondersteuning is er nodig
om deze nieuwe instroom
groeikansen te bieden?
Wachten op
of
jobcrafting?
GoalGetter
 Eerstvolgende afspraak: 6/12 (9u)
Gaat u mee aan de slag?
Alle aanwezige bedrijven worden
uitgenodigd.
Indien er nog andere bedrijven willen
aansluiten kan dit.
GoalGetter
Afsluitend woordje
Sofie Bracke
Partners GoalGetter

similar documents