Sheets van de lezing

Report
AR Updates
Prof. mr. dr. A.R. Houweling
Erasmus Universiteit Rotterdam
Jaaroverzicht Arbeidsrecht
Politieke agenda
Politieke agenda
 Wetsvoorstel vereenvoudiging regelingen UWV
 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector
 Regeerakkoord
Arbeidsrechtovereenkomst
Arbeidsrechtovereenkomst
 Hoge Raad 17 februari 2012, LJN BU8926 (belanghebbende/De
Staat)
 Hoge Raad 27 april 2012, LJN BW0017 (werkneemster/Koninklijke
TNT Post B.V.)
 Hoge Raad 13 juli 2012, LJN BW7009 (X/F.T. Omta q.q.)
 Hoge Raad 8 februari 2013, LJN BY4196 (werkneemster/Royal Bank
of Scotland en ABN Amro)
Vakantie en loon
Vakantie en loon
 Hof van Justitie EU 3 mei 2012, EUR C-337/10(Neidel/Stadt
Frankfurt am Main)
 Kantonrechter 's-Gravenhage 6 februari 2012, LJN BV7212
(werkneemster/de Staat der Nederlanden)
 Hoge Raad 1 juni 2012, LJN
BV7347(Werkneemster/Tandartspraktijk X)
 Hoge Raad 28 september 2012, LJN BW9867(Werknemer/Sappi
Nijmegen)
 Kantonrechter Amsterdam 12 juni 2012, BJN 121265
(werknemer/Compuware BV)
Bijzondere bedingen
Bijzondere bedingen
 Gerechtshof Leeuwarden 13 november 2012, LJN: BY3114
 Gerechtshof Arnhem 5 juni 2012, JAR2012/202(Smeba
Brandbeveiliging BV/Muller)
 Gerechtshof Arnhem 31 juli 2012, LJNBX4601(JK Vloerverwarming
BV/werknemer)
 Kantonrechter Zutphen 29 februari 2012, JAR 2012/98(Engelmann/ ’t
Tilcentrum BV)
 Hoge Raad 26 oktober 2012, LJN BW9244 (Werknemer/Theodoor
Gilissen Bankiers NV)
 KantonrechterTiel 25 april 2012, LJN BW4465
Gelijke behandeling
Gelijke behandeling
 Hoge Raad 13 juli 2012, LJN BW3367
 EHRM 15 januari 2013, nr. 48420/10
(Eweida e.a./Verenigd Koninkrijk)
Overgang van onderneming
Overgang van onderneming
 Gerechtshof Leeuwarden 14 augustus 2012, LJN BX4506
(werkgever/werknemer)
 Gerechtshof Leeuwarden 14 augustus 2012, LJN BX4509
(werkgever/werknemer)
 HvJ EU 7 oktober 2011, nr. C-426/11 (Alemo-Herron e.a.)
 HvJ EU 9 maart 2006, nr. C2006/131/37 (Werhof)
 Kantonrechter Utrecht 6 februari 2013, nr. 845062 UV EXPL 12467-g (werknemer/Ordina Application Outsourcing en Projecten
B.V. c.s.)
Kennelijk onredelijk ontslag/ontbinding
Kennelijk onredelijk ontslag/ontbinding
 Gerechtshof Leeuwarden 3 april 2012,
JAR2012/133(werknemer/Persoonality Payrolling BV)
 Kantonrechter Rotterdam 21 december 2012, AR 2013-0007
 Kantonrechter Wageningen 4 december 2012, LJN 0881 (Stichting
Idealis/werknemer)
 Centrale Raad van Beroep 28 februari 2013, LJN BZ2044
(medewerker/de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch
Centrum (AMC) bij de Universiteit van Amsterdam)
 Kantonrechter Wageningen 4 december 2012, LJN 0881 (Stichting
Idealis/werknemer)
Ontslag op staande voet
2. Rechtspraak (vervolg)
–
Bestuurder
• Rechtbank Utrecht 21-11-2012, LJN BY3997, (X/WCS Fiber Optic B.V.)
• Rechtbank Zwolle 26-09-2012, LJN BY3414, (X c.s./werkgever)
Ontslag op staande voet
 Hoge Raad 20 april 2012, LJN BV9532
(werknemer/Magazijn De Bijenkorf B.V.)
 Gerechtshof 's-Gravenhage 30 oktober 2012, LJN:
BY2989
Opzegging algemeen en BBA
Opzegging algemeen en BBA
 Hoge Raad 22 juni 2012, LJN BW5695(ABN
AMRO/werknemer)
 Hoge Raad 24 februari 2012, LJN BU8512(Nuon
Personeelsbeheer B.V./Olbrych)
 Rechtbank Amsterdam 2 mei 2012, JAR
2012/165(werknemer/UWV)
Ketenregeling/Bepaalde tijd
Ketenregeling/Bepaalde tijd
 Hoge Raad 11 mei 2012, LJN
BV9603(werkneemster/werkgever)
 Hoge Raad 25 mei 2012, LJN
BV9601(werkneemster/werkgever)
Werkgeversaansprakelijkheid
Werkgeversaansprakelijkheid
 Hoge Raad 23 maart 2012, LJN BV0616
(Davelaar/Allspan Barneveld B.V)
 Rechtbank Utrecht 14 december 2012, LJN
BZ1412 (X/Henk Brunt Groep)
Zieke werknemer
Zieke werknemer
 Kantonrechter Amsterdam 22 mei 2012, JAR
2012/161(werkneemster/Just Brands BV)
 Kantonrechter Utrecht 12 juni 2012, JAR 2012/178(Shared
Services BV/Van Dalen)
 Kantonrechter Middelburg 9 juli 2012, JAR 2012/217(Roompot
Recreatie BV/werkneemster)
 Hoge Raad 21 december 2012, LJN BY1209 m.nt. Kruit
(Vixia/Gerrits III)
CAO
CAO
 Hoge Raad 24 februari 2012, LJN BU9889
(Stichting Raad van Overleg in de Metalektro en
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de
Metalektro /Vector Aandrijftechniek B.V.)
 Hoge Raad 23 maart 2012, LJN
BV2372(werkgever/werknemer)
Medezeggenschap
Medezeggenschap
 Hoge Raad 3 februari 2012, LJN BU9108 (VLM Airlines
NV (België) & VLM Airlines Personeelsbeheer
Nederland B.V./Ondernemingsraad van VLM Airlines
Personeelsbeheer Nederland)
Literatuur
Literatuur
 P. Kruit, ‘Ontslagvergoedingsindex 2012: de
statistische benadering wint aan belang bij de
berekening van de ontslagvergoeding’
 E. van Vliet, ‘Pro formaprocedures en fictieve
opzegtermijn na inwerkingtreding van de Wet
vereenvoudiging regelingen UWV’, TAP 2013, 1

similar documents