H7 Eigen vermogen

Report
Eigen vermogen ondernemingen
zonder rechtspersoonlijkheid
Eenmanszaak:
Persoonsvennootschap:
•Vennootschap Onder Firma:
•Commanditaire vennootschap (CV)
•Maatschap:
Eigen vermogen: totaal eigen geld dat in de onderneming zit (ook
dmv privéstortingen en winstinhoudingen)
7.3
Eenmanszaak
Beginbalans
inventaris
auto
computer
debiteuren
vooruitbetaalde bedragen
1-jan
€
€
€
10.000
12.000
2.000
€
€
1.000
25.000
eigen vermogen
rekening courant
€ 3.000
€ 22.000
€ 25.000
Eigen vermogen is ingebracht eigen geld door eigenaar en
verandert door winst en prive opnamen/stortingen
VOF/ CV/persoonsvennootschap
Beginbalans
1-jan
inventaris
auto
computer
€ 20.000 eigen vermogen
€ 15.000
€ 2.000
debiteuren
vooruitbetaalde bedragen
prive
vennoot A
vennoot B
€
€
€
€
vennoot A € 10.000
vennoot B € 10.000
1.500 rekening courant
1.000
2.000
3.000
€ 44.500
€ 24.500
€ 44.500
Eigen vermogen is ingebracht eigen geld door vennoten.
Winst en andere verrekeningen gaan daarna via prive.
Prive kan nog te storten zijn: Hier tegoed op vennoten
Eigen vermogen ondernemingen
met rechtspersoonlijkheid
Inbreng eigen vermogen o.a.
• Door uitgeven aandelen (besloten) BV
• Aandelen voor iedereen te koop (aan toonder) NV
• Eigen vermogen:
= Aandelen vermogen
+ reserves (o.a. ingehouden winst)
Uitgeven aandelen
Bij een BV is het eigen vermogen verdeeld
in aandelen.
Stel er
zijn voor €
25.000 aandelen a € 1,00 = 25.000stuks
De gedrukte waarde is
Er zijn in dit geval
De
Bank Zaak
rekening (ING)
€
gedrukt
1,00 = genaamd de nominale waarde
20.000 aandelen uitgegegeven
ziet er dan als volgt
uit
Eigen vermogen
Eigen geld
maatschappelijk
€
25.000
in portefeuille
€
5.000
€
20.000
geplaatst
Balans
Bank Zaak (ING)
Bezit/
tegoed
Schuld
1-1-2010 € 20.000
Debet
Balans
Bezit/ tegoed
Bank (ING)
1-1-2010
Eigen geld
€ 20.000 geplaatst vermogen €
20.000
Soorten aandelenvermogen
maximaal uit te geven
aandelen
aandelen in portefeuille
daadwerkelijk uitgegeven
25000x €
5000x €
20000x €
1,00 € 25.000 maatschappelijk
1,00 € 5.000 in portefeuille
1,00 € 20.000 geplaatst
Extra waarde (agio)
Er is een goede vriend die ook wel aandelen wil kopen
en wil
2000aandelen van €1,00 kopen voor
€2,50 p.stuk op
Het geld dat per bank ontvangen
is wordt dan
2000x
de extra waarde bovenop de gedrukte waarde is
de totale extra waarde is
deze waarde noem je agio en komt op het
agioreserve
de aandelen in de kluis nemen af
met
3-1-2010
€ 2,50 =
€ 1,50
€ 5000
2000x
€ 1,50
€
3.000
2000x
€ 1,00
€
2.000
€ 2.000
€ 22.000
het geplaatste aandelen vermogen
wordt
€ 20.000
+
Balans
Debet
Bank (ING)
Eigen vermogen
Eigen geld
maatschappelijk
in portefeuille
geplaatst
agioreserve
€
€
€
€
Balans
Bezit/ tegoed
€ 25.000
geplaatst
agioreserve
25.000
3.000
22.000
3.000
0-1-1900
Eigen geld
€
€
22.000
3.000
Soorten Aandelen Vermogen:
Maatschappelijk aandeelvermogen
Maximumbedrag waarvoor BV/NV volgens statuten aandelen mag
uitgeven.
Geplaatst aandeelvermogen:
gedeelte dat daadwerkelijk is uitgegeven.
>20% bij de oprichting plaatsen.
Nog niet geplaatst: aandelen in Portefeuille of uit te geven aandelen
Gestort aandelenvermogen:
Daadwerkelijk door de aandeelhouders gestort.
> 25% van geplaatste aandelenvermogen
minimum van € 18.000,- voor BV en € 45.000,- NV
na 1 januari 2011 waarschijnlijk niet meer)
De nominale waarde van een aandeel is de waarde die op het
aandeel staat.
Winstverdeling
Eenmanszaak:
-> winst naar de eigenaar
winst = inkomsten
Eigenaar moet hierover inkomstenbelasting betalen
V.O.F:/persoonsvennootschap
-> winst naar de vennoten
winst = inkomsten
vennoten moeten afzonderlijk inkomstenbelasting betalen
Winstverdeling
N.V./ B.V.:
winst verdelen over:
- commissarissen/bestuurders ( Tantièmes)
- vennootschapsbelasting
- reserve (winstinhouding)
- aandeelhouders (dividend)
! Dividend wordt altijd als een % van het geplaatste
aandelenvermogen berekend
! Over het dividend wordt altijd 15% dividendbelasting als voorheffing
ingehouden
! bij BV betaalt Directeur Groot Aandeelhouder (>5% aandelen) ook
25% belasting (box2) over uitgekeerde dividend
Reserves
• Extra waarde boven nominale waarde
• Bezittingen – schulden
• Algemene reserve
• Agioreserve
• Herwaarderingsreserve
• Open reserve: gepubliceerd
• Stille reserve: niet af te leiden bijv lage waardering gebouw.
• = geen geldpotje oid.
Uitbreiding Eigen vermogen
• Winstinhouding
• Aandelenemissie:
soorten aandelen
•
•
•
•
•
Aandelen aan toonder (NV)
Aandelen op naam (BV)
Preferente aandelen: voorkeursaandelen
Cumulatief preferente aandelen:
Prioriteitsaandelen: voorkeur aandeel met zeggenschap
Soorten dividend
•
•
•
•
•
•
•
Preferent (als eerst verdeeld en andere voorrechten)
Primair (als eerst verdeeld)
Gewoon
Cash (geld)
Stock (aandelen)
Interim (tussen)
Slot
Verschillende waarden van aandelen:
• nominale waarde: waarde die op het aandeelbewijs staat gedrukt.
• intrinsieke waarde: eigen vermogen van een onderneming.
• Rentabiliteitswaarde: winstpotentie van de onderneming
• Beurswaarde: waarde op de beurs (NV).

similar documents