PowerPoint-presentasjon

Report
Vi er Ulefos
Ulefos Gruppen
Ulefos Holding
Salg
Norge
Island
Danmark
Produksjon
Sverige
Finland
Historien
1657:
Holden Jernværk (Ulefos Jernværk) etableres på Ulefoss for å utnytte:
forekomster av jernmalm, vannkraften fra Ulefoss og trekull fra skogene
1835:
Ulefos Jernværk kjøpes av Diderik Cappelen
1877:
Masovnen slukkes, dermed opphører råjernsproduksjonen.
Støperivirksomheten fortsetter.
1952:
Produksjonen av gategods starter og avløser etter hvert ovnsproduksjonen.
1965:
Nytt formanlegg – Malcus
1970:
Elektriske smelteovner installeres. Produksjon av seigjern starter.
1978:
Nytt formanlegg – BMD-Formatic. Nye smelteovner og nytt sandanlegg
1996:
Nytt formeanlegg – Heinrich Wagner Sinto
1999:
Componenta Corporation OY og Ulefos Jernværk KS etablerer Ulefos NV AS
2004:
Oppkjøp av Holger Andreasen i Danmark
2007:
Ulefos NV AS eies 100% av Cappelen Holding
2007:
Samarbeidsavtale med VATeknik AB i Sverige
2008:
Nytt smelteanlegg
2009:
Påstøping av pakninger på lokk. Robotiseringsanlegg.
2010:
VATeknik Sverige AB blir en del av Ulefos Holding
2013:
VATeknik AB, Vulkan Smith AS og Ulefos NV A/S skifter navn til Ulefos.
Ulefos Oy blir etablert.
Vår visjon er:
Best i gata!
• Kvalitetssikring
• Produktkvalitet
• Produktutvikling
• Miljø
• Logistikk
Strategiske målsettinger
Vi vil bli en av Europas mest lønnsomme
gategods produsenter
Vi vil være best til å utvikle funksjonelle gategodsløsninger
for vårt hjemmemarked
Best i gata
Vi vil ha et kompetent og motivert team av medarbeidere
som fokuserer på kontinuerlig forbedring
Vi vil ikke ha noen skader/uhell på medarbeidere, fabrikk
eller omgivelser
Vi vil ha de mest tilfredse kundene for å sikre vår posisjon
som markedsleder
Nøkkeltall
• 145 ansatte
• 100% seigjern
• 93% gategods
• 7 % industrigods/ovner
• Kapasitet 13 000 tonn/år
• 43% eksport (SE/DK/FI/ BE/ NL)
• Etablert 1657
Grønn bedrift
• ISO 9001
• ISO 14001
• Resirkulering
• Skrapjern
• El fra «egen» vannkraftproduksjon vs. kull
Carbon footprint er:
Det totale utslipp av CO2 gasser forårsaket av
en organisasjon, hendelse eller produkt.
Vi tar ansvar, gjør du….
Eksempel på CO2 utslipp på Ulefos produkt kontra import:
Vi ønsker å redusere ditt
Carbon footprint
- velg ULEFOS!
CO2 utslipp på lokk og ramme Ø600mm fra Ulefos Jernværk AS:
Produksjon
4,80 kg. CO2 (0,048kg Co2 per kg jern)
Transport
0,80 kg. CO2 (til København)
Samlet dokumentert miljøbelastning
5,60 kg. CO2
CO2 utslipp på lokk og ramme Ø600 mm fra Kina:
Produksjon
*
Transport alene
28,33 kg. CO2
Samlet dokumentert miljøbelastning
?
Et gjennomsnitt av de 10 beste støperiene i Europa med Kupolovnsdrift har et utslipp på 330kg Co2
pr tonn smeltet jern, d.v.s 7 ganger høyere utslipp enn Ulefos Jernværk AS.
Hva står Ulefos for
•
Produkter med riktig kvalitet tilpasset nordiske forhold
•
Tilstedeværelse og nærhet til marked
•
Trygghet og langsiktighet
Våre bidrag reduserer dine kostnader
Norske produsenter har både
konkurransefortrinn og -utfordringer
Generelle trekk ved nordiske produsenter:
- God og riktig tilpasset kvalitet på varer og tjenester
- Følger gjeldene lover og regler
- I front i produktutvikling
- Høyt kompetansenivå
- Miljøfokus
- Godt utbygde velferdsordninger
Alle disse positive elementene trekkene driver kostnadsnivået opp
Hovedutfordring for norsk industri:
”Vi må gjøre mer for mindre”
Dette krever:
• at vi arbeider smartere
• at vi har motiverte ansatte
• at vi er mer engasjert mens vi er på arbeid
• teknologi i front
• automatisering
Hva er alternativet?
- Liten påvirkning på produktutvikling og lokalt tilpassede behov
- Liten påvirkning på utvikling av standarder
- Anvisninger tilpasset forhold i andre land
- Mindre informasjon og opplæring
- Mindre kundestyrt produktutvikling,
og større avstand mellom sluttbruker og produsent
- Lengre leveransetider og redusert sortiment
Sertifiseringer og merking
To hovedtyper:
Egenerklæring fra produsent.
Kontroll av nøytral tredjepart.
Krav ofte definert i lover eller direktiver.
Kontrollmetode og merking definert i standarder.
Kvalitetskontroll
Råmaterialer
Smelteprosessen
Sand
Laboratoriet
Støperi/ HWS
Sandblåsing
Mekanisk bearbeiding
• Prøvesmelter av nye leveringer
• Sertifikat på hver leveranse
100% gjennvinnbart
• Kjemisk analyse før produksjonen starter
• Kjemisk analyse av hver smelteovn
• Temperaturovervåkning
• Prøver tas hver dag
97% gjennvinnbart
• Kjemisk analyse av smelte
• Mekanisk testing
• Kvalitetskontroll av sand
Sertifikat
Sertifikat
• Kjemisk analyse per 2 tonn
• Kjemisk analyse etter hver støp
• Sjekker temperatur på jernet hver andre time
• 1. visuelle kontroll
• 2. visuelle kontroll
• Dimensjonskontroll hvert 5 produkt ved veiing
Maling/ dypping
• 3. visuelle kontroll
Pakking
• 4. Visuelle kontroll
Produktgrupper
SBA 1:
Runde lokk og
rammer 82%
SBA 2:
Firkantgods 7%
Tilbehør
SBA 3:
Annet (utemiljø, ovner, industrigods) 11%
Seigjern - gråjern
•
Seigjern (SjK)
– Jernkvalitet der karbonet
ligger i kuleform
– Seig og sterk jernkvalitet
– Muliggjør tynne og lette konstruksjoner
– Smelten tilsettes magnesium
rett før støping
•
Gråjern (SjG)
– Jernkvalitet der karbonet
ligger i flak
– Lav bruddstyrke
Råvarene
Produksjon basert på resirkulert skrapjern.
Mindre mengder råjern tilsettes for å sikre riktig og optimal jernkvalitet
ved seigjernsproduksjon.
Smelting
• 2 elektriske smelteovner
• Kapasitet 8 tonn smelte pr. time
• Temperatur 1500 C
• Jernet tilsettes magnesium
• Hver magnesiumbehandling analyseres
Forming og støping
• Kapasitet 100 former per time
• 25% av jernet resirkuleres (løp, etc.)
• Formes i sand tilsatt vann, bentonitt (leire) og sot
• Avkjøles i formen til 500 C (1-2 timer)
• Sandblåses og maskineres ved behov
Mekanisk bearbeiding
• Godset sandblåses etter avkjøling
• Støpeskjøter og frynser slipes bort
• Anleggsflater dreies for riktig toleranse
• Beskyttes med miljøvennlig vannbasert maling
Planlegging
• Over 1000 ulike varianter gategods
• Ca 500 modeller industrigods
• Normal leveringstid på 2 uker
• Kan levere på 2 dager
Tegning og modellarbeid
• Sentral ressurs i produktutviklingsarbeidet
• 2 personer lokalisert på Ulefoss
• Modeller kjøpes hos underleverandører
• Eget modellverksted står for vedlikehold og endringer
Produktutviklingsprosessen
UTREDNING:
Markedsvurdering
Teknisk løsning
Kalkulasjon
IDEUTVIKLING:
Tilbakemeldinger
Interne grupper
LANSERING:
Materiell
Presentasjoner
Annonsering
1
2
4
3
UTVIKLING:
Tegning
Modellarbeid
Testing og endring
Påstøpt pakning
•
Eneste støperi i Europa som utfører dette i eget hus.
•
Svært gode tilbakemeldinger fra markedet.
•
Valgt som ny standard i flere kommuner.
Påstøpt pakning – 2 varianter
•
Nytt konsept utviklet for Ulefos Jernværk.
•
Eneste støperi i Europa som utfører dette i eget hus.
•
Svært gode referanser fra markedet.
•
Valgt som standard i flere kommuner.
Ulefos Jernværk
Råvarelager
Smelteovner
Utstilling
Lager, pakking og
distribusjon
Etterbehandling
Modellverksted
og lager
Forme/støpelinje
Vi er en del av din hverdag
• Vi vil være kundens første valg
• Vi vil være best til å utvikle gategodsløsninger som dekker kundens behov
• Vi vil ha et kompetent og motivert team med fokus på kontinuerlig forbedring
• Vi vil være best på internt og eksternt miljø
• Vi vil ha de mest tilfredse kundene

similar documents