PowerPoint-presentatie

Report
Deelnemende partijen Green Deal Duurzaamheid Vaste Biomassa
Grote energieproducenten1
•
•
•
•
•
•
Eneco B.V.
Essent
GDF Suez Energie Nederland N.V.
E.ON Benelux Holding N.V.
NV Nuon Energy
NV Elektriciteits-Produktiemaatschappij
Zuid Nederland EPZ
Kleinere energieproducenten
(vanaf 5 MWth of 1 MWe)
Vink Sion B.V.
Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) Exploitatie B.V.
Houtindustrie Schijndel Onroerend Goed B.V.
Kwekerij Wouters
Parenco B.V.
Cogas Duurzaam
Gemeente Eindhoven (Centrale Meerhoven)
HVC Groep
AVR Afvalverwerking B.V.
Twence B.V. Afval en Energie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Koepelorganisaties
•
•
•
•
Energie Nederland
Stichting Platform Bio-energie
Vereniging Afvalbedrijven
Vereniging Platform Hout in Nederland
1 Installaties
Rijksoverheid
•
•
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken
waarover de grote energieproducenten gerapporteerd hebben worden in deze rapportage grote installaties genoemd. Dit zijn de Amercentrale te Geertruidenberg en de biomassacentrale te
Cuick van Essent, de Centrale Gelderland te Nijmegen van GDF Suez, de Centrale Maasvlakte van E.ON, de Willem Alexander centrale te Buggenum en de biomassacentrale te Lelystad van Nuon en de
centrale BS 12 te Borssele van EPZ.
Kernpunten Green Deal over inzet vaste
houtachtige biomassa voor energie in Nederland
•
•
•
Producenten zijn transparant over duurzaamheid biomassa via jaarlijkse rapportage
Producenten streven naar 100% inzet (aantoonbaar) duurzame biomassa
Producenten streven naar minimaal 60% reductie broeikasgasemissie
Aard van de biomassa
Van de vaste houtachtige biomassa die energieproducenten in 2012 hebben ingezet,
bestond 36% uit oud hout en de rest uit vers hout.
Pellets: 57%
Chips: 37%
(Overig : 6%)
Herkomst van de biomassa
Bijna de helft (47%) van de biomassa kwam uit Nederland.
Inzet biomassa per type installatie
Elektriciteit en warmte
2.025 kiloton is door producenten omgezet in energie. Levert ongeveer 12
PJ aan energie in bruto finaal eindgebruik (goed voor ruim 12% van de in
Nederland geproduceerde duurzame energie in 2012).
Duurzaamheid en broeikasgasemissiereductie
•
Op vrijwillige basis laten producenten nu reeds bij 71% van het gebruikte
verse hout de duurzame herkomst certificeren.
•
Met een gemiddelde emissiereductie van 90% zitten de producten nu al
ruim boven het streefpercentage van 60% broeikasgasreductie ten
opzichte van fossiele brandstoffen.
Bedankt voor uw aandacht
Meer informatie over de Green Deal en de complete rapportage is te vinden op:
www.agentschapnl.nl/greendealvastebiomassa

similar documents