Presentatie Aquafin

Report
Verbindingsriolering Langestraat, Rotselaar
21.093
Joan Deckers, projectleider
15 november 2010
© Aquafin NV 2008
1
Inhoud
•
•
•
•
•
Aquafin NV
Beschrijving van het project
Verloop van het project
Omgevingsvriendelijk werken
Vragenronde
© Aquafin NV 2008
2
Waterzuivering in Vlaanderen
Aquafin NV
• Opnieuw helder water in beken en rivieren
• Gezond oppervlaktewater voor drinkwaterproductie
• Druk van de Europese richtlijnen
© Aquafin NV 2008
3
Waterzuivering in Vlaanderen
Aquafin NV
• Overeenkomst met Vlaamse Gewest
•
•
•
•
•
Transporteren van gemeentelijk rioolwater
Bouwen en renoveren van zuiveringsinstallaties
Financiering van de investeringen
Exploiteren van de afvalwaterzuiveringsinfrastructuur
Zorgen voor goede afstemming met gemeentelijke investeringen
© Aquafin NV 2008
4
Waterzuivering in Vlaanderen
- 86 % inwoners
aangesloten op riolering
- 63 % inwoners effectief
gezuiverd
© Aquafin NV 2008
5
Waterzuivering in Vlaanderen
Demer:
87,46% op riolering aangesloten
69,11% effectief gezuiverd
© Aquafin NV 2008
6
Waterzuivering in Vlaanderen
In een waterzuiveringsinstallatie
Nabootsing van het natuurlijke zuiveringsproces in waterlopen
- op doorgedreven schaal
© Aquafin NV 2008
7
Waterzuivering in Vlaanderen
In een waterzuiveringsinstallatie
Micro-organismen vormen er een grote schoonmaakploeg
water-slibmengsel
micro-organismen
© Aquafin NV 2008
8
Beschrijving van het project
Traject Verbindingsriolering Langestraat
Aquafin
•
•
•
•
Afvalwater van Wezemaal naar zuiveringsinstallatie Beversluis voeren
Aanleg riolering in Beversluis, Ambachtstraat, Langestraat
Wachtaansluitingen langs het tracé
Aanleg gracht langsheen spoorweg tot aansluiting Leibeek
Gemeente
• Aanleg gescheiden stelsel in Kruisboogstraat
• Subsidiëring afkoppelingen op privé
© Aquafin NV 2008
9
Beschrijving van het project
Doel
• Verzamelen van het afvalwater
• Onmiddellijk: 998 IE
• Toekomst: 1.526 IE
• Aanleg van een gescheiden stelsel en grotere capaciteit in
Langestraat, Beversluis, Ambachtstraat
• Aanleg gescheiden stelsel in
Kruisboogstraat
© Aquafin NV 2008
10
Beschrijving van het project
Uitvoering
• Opdrachtgevers
• Gemeente Rotselaar
• Aquafin
• Ontwerper
• Infrabo
• Aannemer
• Heijmans Infra nv
© Aquafin NV 2008
11
Beschrijving van het project
Kostprijs?
• Gemeente Rotselaar:
437.773,52 EUR
(waarvan 137.417,5 EUR gesubsidiëerd)
• Aquafin:
1.798.664,41 EUR
• TOTAAL excl. BTW
2.236.437,93 EUR
© Aquafin NV 2008
12
Beschrijving van het project
© Aquafin NV 2008
13
Beschrijving van het project
© Aquafin NV 2008
14
Verloop van het project
•
•
November: nutsmaatschappijen
Vanaf begin december (fase1):
Rioleringswerken in Beversluis
Opstart pompproef in Langestraat
Geschatte duur: 2 maanden
•
Fase2: Langestraat ten N van spoor
Geschatte duur: 3 maanden
•
Fase3: Langestraat ten Z van spoor
Geschatte duur: 4 maanden
•
Kruisboogstraat
Geschatte duur: 1 maand
© Aquafin NV 2008
15
Afkoppelingen op privé
Werkwijze:
Afkoppelingsdeskundige (Hydroscan) heeft alle percelen bezocht.
Indien u zelf de werken gaat uitvoeren: best met Heijmans overleggen om de
werken op een degelijke manier te coördineren met het werk op openbaar
domein.
Indien u het werk op privé wenst uit te laten voeren door Heijmans zal u nog
gecontacteerd worden door Heijmans voor de juiste planning.
Alle mogelijke vragen: contacteer afkoppelingsdeskundige of aannemer
Heijmans
© Aquafin NV 2008
16
Verloop van het project
Bereikbaarheid tijdens de werken
Voorziene omleiding van de aannemer te respecteren
Vooral tijdens fase2 en 3 (Langestraat) zal bereikbaarheid van station
moeilijk zijn.
Voor bewoners is toegang tot woning steeds verzekerd, uitgezonderd de
momenten dat aannemer riolering aan het plaatsen is vóór de woning.
© Aquafin NV 2008
17
Verloop van het project
Vordering werf
© Aquafin NV 2008
18
Omgevingsvriendelijk werken
Preventieve maatregelen ter voorkoming van schade
• Goede voorbereiding van het project
• Goede besteksvoorschriften
• (geen plaatsbeschrijvingen)
Indien toch schade
• Zo snel mogelijk aan de werftoezichter melden
• Schriftelijk aangeven aan de dienst Verzekeringen, met becijferd
bestek
© Aquafin NV 2008
19
Omgevingsvriendelijk werken
Goede organisatie voordat de werken van start gaan
• Sociale hinderanalyse
• Goede afspraken met nutsmaatschappijen en gemeente
• Organisatie van de werken (bereikbaarheid, veiligheid)
i.s.m. lokale handelaars en buurtbewoners
© Aquafin NV 2008
20
Omgevingsvriendelijk werken
Tijdens de werken goede verstandhouding op de werf
•
•
•
•
•
Weekplanning aan werfkeet en op de website
Handelaars- en/of buurtvertegenwoordiger
2-maandelijkse vorderingsbrief
Informatie bij eventuele vertragingen of problemen
Ombudsman
© Aquafin NV 2008
21
Omgevingsvriendelijk werken
Tijdens de werken goede verstandhouding op de werf
• Infobrieven
• stand van zaken
• planning der werken
• bij eventuele vertragingen of problemen
• Ombudsman
21.093 "Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan"@ Aquafin NV 2010
22
Omgevingsvriendelijk werken
Opvolging
werken
via
www.aquafin.be
onder
‘werken per
gemeente’
21.093 "Verbindingsriolering Langestraat, Winkelveldbaan"@ Aquafin NV 2010
23
Omgevingsvriendelijk werken
Nuttige telefoonnummers
• Projectleider Aquafin
Joan Deckers, tel 0486 18 73 13
• Werftoezichter
Jan Jong, gsm 0476 56 06 94
• Aannemer Heijmans
Tom De Schepper, gsm 0497 52 07 17
• Studiebureau Infrabo
Sara De Meyer, gsm 0497 52 41 16
• Ombudsman
Julien De Mulder, gsm 0472 450 450
• Technische dienst Rotselaar
Erik Van De Wauwer, tel. 016 61 63 48
© Aquafin NV 2008
24

similar documents