H2 Ondernemingsvormen

Report
Commercieel
beleid en recht
H2 Ondernemingsvormen
Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap
Start eigen bedrijf
Ondernemingsvorm kiezen
Inschrijven Handelsregister KvK
KvK regelt aanmelding Belastingdienst
Btw-nummer (btw-indentificatienummer)
Administratie bijhouden
2
Commercieel beleid en recht | CEO
Natuurlijke- en
rechtspersonen
Natuurlijke personen: mensen van vlees
en bloed
Rechtspersoon: organisatie die
verplichtingen aangaat en dit in juridische
eenheid doet
Publiekrechtelijke rechtspersonen
Privaatrechtelijke rechtspersonen
3
Commercieel beleid en recht | CEO
Rechtspersoonlijkheid
Ondernemingen zonder
rechtspersoonlijkheid
Eigenaren zijn met privévermogen aansprakelijk:
hoofdelijk aansprakelijk
Eenmanszaak, VOF, CV, maatschap
Persoonlijke ondernemingsvorm
Ondernemingen met rechtspersoonlijkheid
Eigenaren zijn aandeelhouders en niet hoofdelijk
aansprakelijk
BV, NV
Vennootschapsbelasting
Commercieel beleid en recht | CEO
4
Vormvrije oprichting
Vormvrij oprichten:
Geen notariële akte
Eenmanszaak, VOF en CV
5
Commercieel beleid en recht | CEO
Eenmanszaak
Geen rechtspersoonlijkheid; dus
hoofdelijk aansprakelijk
Vormvrij
Geen kapitaalvereiste
Eén persoon eigenaar en bestuurder
Continuïteit van bedrijf moet je laten
regelen
6
Commercieel beleid en recht | CEO
VOF (Vennootschap Onder
Firma)
Geen rechtspersoonlijkheid; dus
hoofdelijk aansprakelijk
Vormvrij (advies: afspraken wel
vastleggen)
Geen kapitaalvereiste
Vennoten vormen bestuur
Continuïteit van bedrijf moet je laten
regelen
7
Commercieel beleid en recht | CEO
CV (Commanditaire
Vennootschap)
Geen rechtspersoonlijkheid
Vormvrij (advies: afspraken wel vastleggen)
Geen kapitaalvereiste
Stille vennoten en beherende vennoten
Stille vennoot is niet privé aansprakelijk.
Beherende vennoten zijn wel hoofdelijk
aansprakelijk.
Continuïteit van bedrijf moet je laten regelen
8
Commercieel beleid en recht | CEO
BV (Besloten Vennootschap)
Wel rechtspersoonlijkheid
Notariële akte
Geen kapitaalvereiste (tot 2012 €18.000)
Bestuur is directie
Algemene vergadering van aandeelhouders:
hoogste macht
Raad van Commissarissen: toezicht op bestuur
Aandelen op naam, je mag ze niet vrij
overdragen
In geval van onbehoorlijk bestuur zijn de
directie en RvC hoofdelijk aansprakelijk
Continuïteit is zeker
Commercieel beleid en recht | CEO
9
NV (Naamloze
Vennootschap)
Wel rechtspersoonlijkheid
Notariële akte
Kapitaalvereiste van € 45.000
Bestuur is directie
Algemene vergadering van aandeelhouders:
hoogste macht
Raad van Commissarissen: toezicht op bestuur
Aandelen aan toonder, je mag ze vrij overdragen
In geval van onbehoorlijk bestuur zijn de
directie en RvC hoofdelijk aansprakelijk
Continuïteit is zeker
Commercieel beleid en recht | CEO
10
Belastingen per
ondernemingsvorm
Inkomstenbelasting
Eenmanszaak
VOF
CV
NV (salaris directie)
BV (salaris directie).
Vennootschapsbelasting
CV (beherend vennoten)
NV
BV
Dividendbelasting
NV
BV
11
Commercieel beleid en recht | CEO

similar documents