3-TLTP-Luku2_QAM_OFDM

Report
Luku 2 – Tietoliikenteen tekniikka
OSA 1: Analogisen tiedon siirto, Analoginen siirtotie
OSA 2: Digitaalinen siirtotie
OSA 3: Johdolliset siirtotiet (optinen kuitu)
1
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 – Tietoliikenteen tekniikka
2
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Analogisen tiedon siirto
 Periaate digitaalisen datan syöttämisestä
tietoliikenneverkkoon
1.
2.
3
TLTP/AVi Luku 2
3.
Maalis 2013
Luku 2 –
“Modulaattori”
v
Modem - ModulatorDemodulator
F Muuntaa digitaalisen signaalin sellaiseksi, että se soveltuu
analogiselle siirtotielle
F Muuntaa analogisen siirtotien signaali digitaaliseen muotoon
F Koska digitaalista signaalia (kanttiaalto!) ei yleensä siirretä
sellaisenaan, lähes kaikki tietoliikenne on tavalla tai toisella moduloitu
F Ainoa moduloimaton siirto tapahtuu kuiduissa.
4
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - Perinteiset digitaaliset
modulointimenetelmät
5
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - Modulointi: 4-PSK
6
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - Modulointi: 4-PSK
7
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - Modulointi: 8-PSK
8
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - I/Q-esitystapa
Polaarinen esitystapa
9
TLTP/AVi Luku 2
I/Q-koordinaatit
Maalis 2013
Luku 2 - Signaalin muutokset
polarisessa koordinaatistossa
QAM: Ampl. ja vaihe
10
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2- I ja Q radiolähettimessä
 On kaksi toisistaan riippumatonta signaalia I ja Q, jotka
voidaan lähettää ja vastaanottaa käyttäen yksinkertaisia piirejä
I ja Q radiolähettimessä
11
TLTP/AVi Luku 2
I ja Q radiovastaanottimessa
Maalis 2013
Luku 2 - Modulointi: 4-QAM ja 8-QAM
 konstellaatio = tapa esittää bittiryhmiä
12
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - Modulointi: 8-QAM
aikatasossa
13
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - Modulointi:16-QAM
Tehtävä: Laske 1. kuvan amplitudit ja vaiheet
14
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - Modulointi: OFDM
v
OFDM - modulointi / purku
F OFDM = Orthogonal Frequency Division Modulation
F Moduloidaan siirrettävä tieto useammalla rinnakkaiselle taajudelle vrt.
pianon koskettimet
F Kanavalla bitin “pituus” kasvaa, jolloin symbolien välinen inteferenssi
laskee
F Kukin kanava voi sopeuttaa nopeutensa käyttämänsä taajuusalueen
hetkellisiin tai pysyviin ominaisuuksiin
F Samasta menetelmästä käytetään myös nimitystä DTM (Discrete Tone
Modulation)
15
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - Modulointi: OFDM-sovelluksia
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthogonal_frequency-division_multiplexing
Cable
 ADSL and VDSL broadband access via POTS copper wiring
 DVB-C2, an enhanced version of the DVB-C digital cable TV standard.
 Power line communication (PLC)
 ITU-T G.hn, a standard which provides high-speed local area networking of existing
home wiring (power lines, phone lines and coaxial cables)
Wireless
 The wireless LAN radio interfaces IEEE 802.11a, g, n and HIPERLAN/2
 The digital radio systems DAB/EUREKA 147, DAB+,
 The terrestrial digital TV system DVB-T
 The terrestrial mobile TV systems DVB-H, T-DMB, ISDB-T and MediaFLO forward link
 The wireless personal area network (PAN) ultra-wideband (UWB) IEEE 802.15.3a
implementation suggested by WiMedia Alliance.
 The mobility mode of the wireless MAN/broadband wireless access (BWA) standard
IEEE 802.16e (or Mobile-WiMAX).
 The mobile broadband wireless access (MBWA) standard IEEE 802.20.
 the downlink of the 3GPP Long Term Evolution (LTE) fourth generation mobile
broadband standard. The radio interface was formerly named High Speed OFDM Packet
Access (HSOPA), now named Evolved UMTS Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
16
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - OFDM yleisesti
 Yksikantoaaltolähetin (Single Carrier)
17
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - OFDM yleisesti
 Monikantoaaltolähetin (Multi
Carrier, Frequency Division
Multiplexing FDM):
18
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - OFDM yleisesti
 Monikantoaaltolähetin (Multi Carrier, Frequency Division
Multiplexing FDM):
19
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - OFDM yleisesti
 Jos kantoaallot ortogonaalisia toistensa suhteen, eivät signaalit
häiritse toisiaan vaikka ne menevät taajuustasossa osittain
päällekkäin (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,
OFDM):
20
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - OFDM yleisesti
 => Erillistä suojakaistaa ei tarvita => tehokas taajuuskaistan
käyttö
 => Laajakaistainen signaali voidaan koota summaamalla useita
kapeakaistaisia signaaleita yhteen
 Summaaminen analogiatekniikalla kallista ja käytännössä lähes
mahdotonta => alikanavien summaus tehdään digitaalisesti,
digitaalitekniikalla
21
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013
Luku 2 - OFDM yleisesti
 Kymmeniä, satoja, jopa tuhansia rinnakkaisia alikantoaaltoja
lähetetään samanaikaisesti.
 Kukin yksittäinen alikantoaalto on moduloitu käyttäen ennalta
sovittuja konstellaatiokarttoja
 Tyypillisesti käytetään mm. BPSK, QPSK, 16-QAM ja 64-QAM
konstellaatioita, jolloin yhdelle alikantoaallolle saadaan moduloitua
vastaavasti 1, 2, 4 tai 6 bittiä/symboli
 (QAM: Quadrature Amplitude Modulation)
22
TLTP/AVi Luku 2
Maalis 2013

similar documents