Embrio transfer

Report
Embrio transfer - taktilno ili pomoć
UZV?
Krunoslav Kuna, Dejan Ljiljak, Ivan Bolanča, Ivan
Grbavac, Jozo Tomić
STADIJ ET - MOGUĆI UZROCI NEUSPJEHA




Embrij
endometrij
Tehnika ET
NEPOZNATO
Zbog čega UZV vs clinical touch




Proturječni rezultati
Brown J, Cochrane Database 2010
59 studija
42 isključene
POBOLJŠANJE ET ???






Različiti tipovi katetera za ET
Odstranjenje cervikalne sluzi
Duže odmaranje nakon ET
Mokraćni mjehur pun/prazan
Probni ET prije stvarnog
UZV
Tehnika embriotransfera






prikaz cerviksa u spekulima
ispiranje fiziološkom otopinom ili medijem
uklanjanje sluzi iz cervikalnog kanala
uvođenje katetera
instilacija medija s embrijem (embrijima)
pregled katetera
Činjenice





od 1978. značajne promjene
 metode stimulacije ovulacije
 aspiracija oocita
 metode in vitro oplodnje
 kultura embrija
 embriotransfer?
danas 80% žena u IVF/ICSI – transfer kvalitetnog embrija
stopa kliničke trudnoće?
85% vraćenih embrija ne uspijeva se implantirati
 Sallam 2002
uloga tehnike transfera?
Metode pripreme za embriotransfer

izravnavanje cervikouterinog kuta punjenjem mokraćnog mjehura
 korisna pomoć transferu
 Abou-Setta 2007; Lewin 1997; Sundstrom 1984.
 korištenje hvataljke za izravnavanje cervikouterinog kuta i potom
okluzija cervikalnog kanala smanjuje mogućnost ekspulzije
embrija
 Mansour 2005
 Cochrane 2010
 nema dokaza da punjenje mjehura prilikom transfera utječe na
ishod postupka
Metode pripreme za embriotransfer

priprema cerviksa
 cervikalna sluz može ometati ekspulziju iz katetera u uterus
 Abou-Setta 2007, Visschers 2007
 Ispiranje CC medijem
 Sallam HN
 kontaminacija katetera i endometrija cervikalnom florom
 Eskandar 2007
 Cochrane 2010
 NEMA statistički značajne razlike u stopi trudnoća
Taktilna metoda embriotransfera (“clinical touch”)

cilj – postavljanje vrha katetera na optimalnom mjestu


6 cm od vanjskog ušća cerviksa


duljina cerviksa (konizacija?)
suboptimalni položaj katetera u više od 50% transfera


10 - 15 mm od fundusa (5-20)?
Woolcott 1997
atraumatski embriotransfer – ključ kvalitetne implantacije

Matorras 2002
Taktilna metoda embriotransfera (“clinical touch”)

kontakt katetera sa fundusom – uterine kontakcije – ekspulzija
embrija



Lesny 1998, Fanchin 1998
moguć utjecaj na implantaciju

suboptimalno mjesto odlaganja embrija

podražaj maternice i izazivanje kontrakcija koje vode u ekspulziju
rješenje

embriotransfer pod kontrolom UZV
UZV vođen embriotransfer

omogućuje atraumatsko i precizno navođenje vrha katetera blizu
fundusa

omogućuje vizualizaciju injiciranja medija s embrijem

vizualizacija mjehurića djeluje psihološki povoljno na pacijenticu


Strickler 1985

16 UZV navođenih vs. 12 taktilnih

pitanje utjecaja na stopu zanošenja
korist kod pacijentica s deformiranim kavumom (miomi)

Hurley 1991
UZV vođen embriotransfer

manjkavosti

potreba za asistencijom, trajanje, nelagoda zbog
punjenja mjehura


Martins 2004
micanje vrha katetera u cilju identifikacije može
izazvati oštećenje endometrija


Garcia-Velasco 2002
utjecaj ultrazvuka na preimplantacijski embrij





17 uključenih – randomizirane prospektivne studije
UZV TA
Kliničke trudnoće (KČS+) sve
Stopa trudnoća u tijeku (12 tjedana od ET) – 7
studija
Stopa živorođenih – 3 studije
UZV



Udaljenost od fundusa 0,5 – 2 cm
Mirovanje 10 min – 6 h
Lakoća ET 80 – 99 %
Taktilno



6 cm od VU
10 min – 6 h
80 – 99 %

stopa živorođene djece - 2264
NEMA dokaza o postojanju statistički značajne razlike u
stopi živorođene djece između taktilnog i uzv vođenog
embriotransfera 23,6% - 21,3%

stopa trudnoća u tijeku (12 tjedana od ET) - 2472
Statistički značajno veća stopa trudnoća kod uzv vođenog
ET u odnosu na taktilni 35,2% - 28,7% (OR 1.38, 95%CI)

stopa kliničkih trudnoća - 6415
Statistički značajno
veća stopa kliničkih
trudnoća kod UZV
vođenog ET u
odnosu na taktilni
33,4% - 27,9%
(OR 1.31, 95%CI)
1084/3244
885/3171

višeplodne trudnoće
Nema statistički značajne razlike

ektopične trudnoće
Nema statistički značajne razlike

spontani pobačaji
Nema statistički značajne razlike

krv na vrhu katetera
Nema statistički značajne razlike
Zašto veći broj ranih trudnoća !?




Vizualni dokaz da je kateter u kavumu
Lakoća prijenosa
Pozicioniranje na željeno mjesto
Izbjegavanje ukopavanja u sluznicu
Buduća istraživanja






Primarni ishod
Stopa živorođene djece
Nema razlike
ALI
Samo tri studije
Prostor za nova multicentrična istraživanja
BAZA PODATAKA
STIMULACIJSKA TABLICA
EMBRIOLOGIJA

similar documents