20141006-1993-lestene-final

Report
Which cow needs your
attention?
Izstrādes vēsture
Herd Navigator prototips izstrādāts un testēts – Pētījumu saimniecībā (150 govis),
Aarhus universitātē, Dānijā
No 2006 gada testēts 7 saimniecībās Dānijā (1660 govis)
Nepārtraukti uzlabots balstoties uz rezultātiem no vairāk kā 200 fermām visā pasaulē
(<25000 govis)
Herd navigators un Alpro
Herd navigators un Delpro
Ko analizē Herd navigators
Galvenās jomas
Pienā analizētie parametri
Diagnozes
Meklēšanās (arī klusā meklēš.)
Meklēšanās kvalitāte
Grūsnība
Reproduktīvā veselība
Progesterons
Aborts
Folikulārās un dzeltenā ķermeņa
cistas
Aizkavēta meklēšanās
Tesmens veselība
LDH – Lakto dehidronegāze
Mastīts
Ketoze
BHB – Beta Hidroksibutirāts
Subklīniskā ketoze
Urīnviela (grupai)
Tauku un olbaltumvielu balanss
barības devā
Ēdināšana
Diagnožu precizitāte un uzticamība
Jūtība
Ticamība
Meklēšanās noteikšana
95%
98%
Aizkavēta meklēšanās
95%
98%
Folikulārās cistas
70%
95%
Dzeltenā ķermeņa cistas
80%
80%
Grūsnības noteikšana/ mikro aborta noteikšana
90%
99%
Mastīts
80%
98%
Ketoze
80%
99%
Diagnozes
Friggens et al., 2006, Theriogenology, 64, 155
Mastīts
1) Iekaisuma konstatēšana subklīniskajā fāzē
2) Ārstēšanas pasākumu novērtēšana
3) Vesels tesmenis pie govs cietlaišanas
Atnešanās
Mastīta saslimšanas
trauksmes līmenis
Sēklošana
Ketozes trauksmes
līmenis
Public
Ketozes riska līmenis
Ieguvumi strādājot ar HN
1. Agra saslimšanas fakta konstatācija
2. Ārstēšanas pasākumu novērtēšana
3. Tesmeņa audu saglabāšana
4. Preču piena saglabāšana no katras govs
Ketoze
1. Agra saslimšanas fakta konstatācija
2. Kompleksu ārstēšanas pasākumu uzsākšana
•
Propilēnglikols
•
Papildbarība (barības stacijās – individuāla
piebarošana)
3. Ārstēšanas pasākumu novērtēšana
4. Pirmo laktācijas mēnešu ketozes monitorings
Ieguvumi strādājot ar HN
1. Ātra ketozes riska konstatācija
2. Operatīva ketozes novēršanas iespēja
•
Perorāli (boli, propilēnglikols, melase)
•
Individuāla barības devu kontrole un korekcija barības stacijās
3. Pirmsatnešanās, pēcatnešanās un augstražīgo govju barības devas
novērtējums
4. Samazināts risks enerģijas deficītam pie pirmās sēklošanas
5. Savlaicīga ketozes novēršana palielina preču piena produkciju
Reproduktīvā veselība
“Mūžsenie” jautājumi, kas nekad nav pilnībā atbildēti:
1. Vai visām govīm šodien ir laba reproduktīvā veselība?
2. Vai visas govis, kam ir šodien jāmeklējas, meklējas?
3. Kuras govis šodien meklējas?
4. Cikos govs izrādīja meklēšanās pazīmes?
5. Kā govs izrādīja meklēšanos?
6. Vai sēklošana netiek veikta par agru/vēlu?
7. Vai sēklošana bija veiksmīga?
8. Vai govs ir grūsna?
9. Vai grūsnā govs šodien ir grūsna?
Paildzināta
nemeklēšanās
Progesterona līmenis
Meklēšanās
trauksme
Ieguvumi strādājot ar HN
1. Folikulārās cistas (88)
2. Dzeltenā ķermeņa cistas (91)
3. Paildzināta nemeklēšanās (13)
4. Ir redzami visi govju meklēšanās gadījumi (visi)
5. Ir informācija par govs meklēšanās regularitāti
6. Ir skaidri zināms meklēšanās un sēklošanas laiks (stundas)
7. Grūsnības noteikšana 35 dienu laikā
8. Sistēma uzrāda agrīnas embrionālās nāves gadījumus (8)
9. Tiek identificēti abortu gadījumi (25)
Urīnvielas mērījumi
Pārāk augsta urīnviela
Pārāk zema urīnviela
Which cow needs your
attention?

similar documents