Paliva

Report
Paliva
Název školy
Střední odborná škola Luhačovice
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0370
Autor
Bc. Magda Sudková
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
VY_32_INOVACE_TECHKE_0813
Stupeň a typ vzdělání
Střední odborné vzdělávání
Vzdělávací obor
Design a tvorba keramiky
Tematický okruh
Technologie keramiky
Druh učebního materiálu
Výukový materiál
Cílová skupina
Žáci 3. ročníku
Anotace
Rozdělení paliv - podle skupenství (tuhá, kapalná, plynná) a podle původu ( přírodní,
umělá), těžby (hnědé, černé uhlí, lignity, ropa)
Klíčová slova
Rozdělení paliv, tuhá, kapalná, plynná , těžby
Datum
9.5. 2013
www.zlinskedumy.cz
• zdrojem tepla může být palivo – látka, jejímž spalováním
se za hospodářky a hygienicky přijatelným podmínek
uvolňuje teplo
• látky neodpovídající této definici se nepočítají mezi
paliva
PALIVA
1. Podle skupenství
• pevná
• kapalná
• plynná
2. Podle původu
• přírodní (antracit, černé a
hnědé uhlí, lignit,
rašelina, ropa, zemní
plyn)
• umělá (koks, brikety,
topné oleje, generátorový
plyn)
RODĚLENÍ PALIV
• Vnikají z nerostné hmoty v současné době se za dlouhá
léta nahromadila do mocných vrstev, v nichž působením
tlaku, času, teploty a mikroorganismů došlo k zuhelnění.
• Tuhá paliva se posuzují podle zrnitosti, vzhledu, lomu a
obsahu vody.
• ČERNÉ UHLÍ
• HNĚDÉ UHLÍ
• LIGNITY
• Do tuhých paliv patří také umělá: KOKS, POLOKOKS,
BRIKETY
Tuhá paliva
• ROPA
• Vyskytuje se v pórovitých horninách, které nacházíme
pod nepropustnými horninami, které zabraňují unikání
ropy na povrch
• Surová roje je po vytěžení zbavována mechanických
nečistot, solí a vody
Kapalná paliva
Dělíme je na:
• PŘÍRODNÍ – ZEMNÍ PLYN
• UMĚLÁ – vznikají z tuhých nebo kapalných paliv
přírodních, jejich spalování nebo odplynování
Plynná paliva
• Černé uhlí – Ostravsko
karvinská pánev – jižní
výběžek
• Hnědé uhlí – Severočeská
mostecko-chomutovská pánev
• Lignity - Hodonín, Dubňany,
Ratíškovice
• Ropa – Hodonín, Břeclav
ŤĚŽBY PALIV
obr. 1
obr. 2
obr. 3
obr. 4
Urči na mapě, kde se nachází těžba: černé uhlí, hnědé uhlí, lignit, ropa
obr. 5
Jaké máme rozdělení paliv?
1. Podle SKUPENSTVÍ
a, ……………….
PEVNÉ
b, ……………….
KAPALNÉ
c, ……………….
PLYNNÉ
PŮVODU
2. Podle …………….
a, ……………….
PŘÍRODNÍ (černé uhlí, antracit…)
b, ………………..(
UMĚLÉ
koks, brikety…)
• Obrázek 1 http://www.cerneuhli.cz/
• Obrázek 2
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/energsur/hn%C4
%9Bd%C3%A9%20uhl%C3%AD.html
• Obrázek 3
http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/energsur/lignit.ht
ml
• Obrázek 4 http://www.petroleum.cz/ropa/
• Obrázek 5 http://www.krajskeurady.cz/news.php
Seznam zdrojů použitých
obrázků
DĚKUJI ZA POZORNOST

similar documents