Destillasjon av råolje

Report
DESTILLASJON AV RÅOLJE
Destillere= Rense en væske eller skille
væsker med forskjellig kokepunkt ved
oppvarming til dampform.
OLJERAFFINERI
• Oljen fraktes fra oljefeltene i rør eller skip til et
oljeraffineri
• Denne ubehandlede oljen blir kaldt RÅOLJE og består
av mange forskjellige hydrokarboner
• I oljeraffineriet blir oljen destillert(skilt) i ulike fraksjoner.
FRAKSJONER
• Blanding av hydrokarboner med
kokepunkter innenfor et begrenset
temperaturområde
.
• Lette fraksjoner: hydrokarboner med få C – atomer
– lavt kokepunkt
• Tunge fraksjoner: hydrokarboner med mange C-atomer
– høyt kokepunkt
MONGSTAD – NORD FOR BERGEN
ULIKE FRAKSJONER FRA RÅOLJE
STOFFENE KONDENSERER I DESTILLASJONSTÅRNET .
• I destillasjonstårnet blir råoljen varmet opp til gass
• Gassene stiger i destillasjonstårnet - temperaturen avtar
oppover i tårnet.
• Jo lavere kokepunkt jo høyere opp i tårnet kommer stoffene
• Stoffene går i tur og orden over fra gass til væske (kondenserer)
og blir tappet av ved siden av tårnet.
• Hver blanding kaller vi en fraksjon
Navn på Fraksjon: Råbensin
Antall C-atomer: ca 5-10
Det meste av råoljen
blir brukt til drivstoff
og brensel!
Asfalt – en tung fraksjon!
KRAKKING ( MOLEKYLKNUSING)
• Tunge fraksjoner med store molekyler brytes ned til
mindre molekyler for å lage mer av de lette
fraksjonene.
• Etterspørselen etter lette fraksjoner, som til b.l.a
bensin, er stor og må dekkes.
• Krakking skjer i store beholdere ved høy temperatur og
ved hjelp av katalysator.
SVOVEL
• Råoljen kan inneholde svovel som stammer fra dyr og
planter.
• I oljeraffinerier blir svovel fjernet for å unngå at det blir
dannet svoveldioksidgass ( SO2) når drivstoff brennes.
• Svoveldioksidgass gir sur nedbør når den løser seg i
regnvann
• Norsk olje inneholder lite svovel i forhold til olje fra
Midtøsten. Dette gjør vår olje verdifull både økonomisk og
miljømessig.
AV OLJE BLIR DET LAGET RÅSTOFFER TIL
FRAMSTILLING AV PLAST.
•
« OLJEHYRE»

similar documents