Kristenn Einarsson

Report
**Q1** Utvalg: 100 %
93%
2014
90%
2012
Andel av befolkningen
som leser bøker.
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
1
**Q1** Utvalg: 100 %
Andelen som leste en eller flere bøker
siste år holder seg stabilt svært høyt
100%
80%
82%
84%
1985
1989
81%
79%
1993
1997
73%
85%
91%
91%
93%
93%
2003
2006
2008
2010
90%
93%
60%
40%
20%
0%
1977
2000
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
2012
2014
2
**Q2** Utvalg: 100 %
Gjennomsnittlig leser
befolkningen
17
bøker
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
3
**Q2** Utvalg: 100 %
Andelen av befolkningen som leser flere enn
10 bøker i året ligger stabilt på 40 %
Utvalg: 100 %
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
24%
35%
32%
29%
1985
1989
1993
24%
33%
40%
39%
40%
40%
40%
42%
2003
2006
2008
2010
2012
2014
20%
10%
0%
1977
1997
2000
Andelen av befolkningen som leser flere enn 10 bøker Totalt
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
4
** Spm:Q35 ** Tror du at du de neste tre årene bare vil lese
e-bøker, både e-bøker og papirbøker eller bare lese bøker
på papir? 100%
60
53
50
41
40
30
20
10
2
1
3
0
Bare lese e-bøker
Både e-bøker og papirbøker
Bare lese bøker på papir
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
Vil ikke lese bøker
Vet ikke
5
**Q3 + Q4**= bøker totalt. **Q5 +Q6** = lydbøker + e-bøker. Filter: Leser bøker; andel av totalt 93%
Bokleseren* leser 18 bøker – 83% på papir
18 bøker
15
Papirbøker
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
1,7 1,3
Lydbøker
E-bok
E-bøker
6
**Q4** Filter: Leser bøker; andel av totalt 93%
Andel av bokleserne som leste minst en
fremmedspråklig bok forrige år
Filter: Leser bøker. Andel av 93%
60
50
50
47
40
52
48
49
43
37
30
20
10
0
2000
2003
2006
2008
2010
2012
2014
Har lest minst en fremmedspråklige bøker
40 % av befolkningen leste minst en fremmedspråklig bok i 2013.
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
7
**Q4 og Q5** Filter: Leser bøker; andel av totalt 93%
Hvor mange av bøkene du leste var på norsk
eller fremmedspråk?
Filter: Lest bøker; andel av totalt 93%
100%
90%
5
4
4
5
4
4
4
14
16
16
14
15
14
2003
2006
2008
2010
2012
80%
70%
60%
50%
40%
12
30%
20%
10%
0%
2000
Norsk
2014
Fremmedspråk
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
8
**Q4** Filter: Leser bøker
ANTALL leste fremmedspråklig bøker forrige år, fordelt på
alder, fordelt på år.
Filter: Leser bøker.
8
7.5
7
6.1
6
6
5.5
4.8
5
5
4.5
4.2
4.7
4.3
4
3.7
3.3
4.5
4.1
4
3
4.7
3.5
3.2
2.8
3.3
2.7
2.5
2.6
2.5
2
1
0
15-24 år
25-39 år
2003
40-59 år
2006
2008
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
2010
2012
60 år +
2014
9
**Q6** Filter Q7 = Andel av total 12%
12%
2014
9%
2012
Andel av befolkningen
som leser e-bøker.
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
10
** Spm:Q37 ** Nå skal jeg spørre deg om dine holdninger til e-bøker. Uavhengig av din
erfaring ber jeg deg svare på påstandene utifra hva du tror.
7
ALDER
6
5
4
3
2
1
0
Q37.A.1 Jeg kan ha Q37.A.2 Jeg tror e- Q37.A.3 Jeg tror det
Q37.A.4 Jeg tror
Q37.A.5 Jeg tror e- Q37.A.6 Jeg tror ikke Q37.A.7 Jeg tror at egod nytte av å lese e- bøker er enkelt å er lett for meg å lære dagens løsninger for bøker er en praktisk dagens utvalg av e- bøker er billigere enn
bøker
bruke
og laste ned e-bøker
e-bøker er
måte å kjøpe bøker
bøker er godt nok
papirbøker
brukervennlige
på
15-24 år
25-39 år
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
40-59 år
60 år +
11
** Spm:q34** Filter: Leste e-bøker i 2013, andel av totalt 12%
** Spm:q34** På hvilken av følgende måter leser du e-bøker?
Filter: Leste e-bøker i 2013, andel av totalt 12%
Vet ikke
3
Annet
3
6
13
26
Lesebrett
17
60
Mediebrett som for eksempel Ipad
29
27
Mobiltelefon
17
20
PC
33
0
10
20
30
2014
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
40
50
60
70
2012
12
** Q:29** Utvalg: Lest bøker, ikke lest e-bøker før, andel av 80 %
15 %
av bokleserne som IKKE har LEST e-bøker
mener det er ganske eller meget aktuelt å lese
e-bøker i løpet av dette året.
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
13
69 %
av bokleserne mener e-bøker ikke er så aktuelt.
Hovedgrunnen til at de mener dette er uaktuelt er fordi: Foretrekker
papir, vil holde boken, leser ikke så mye, har ikke lesebrett/pad.
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
14
Q7: Filter: lest bøker
Flesteparten som leser e-bøker leser e-bøker på andre språk enn
norsk…..
12/10
12 % av befolkningen leser e-bøker.
I snitt leser de 10 e-bøker hver (7+3).
69/7
Fremmedspråk
69 % av e-bokleserne oppgir at de leser
fremmedspråklige e-bøker. I snitt leser de 7
e-bøker på andre språk enn norsk.
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
54/3,3
Norsk
54 % av e-bokleserne
oppgir at de leser norske
e-bøker. I snitt leser de 3
norske e-bøker hver.
15
**Q8** Utvalg 100%. Filter: Lånt på folkebibliotek. Andel av total 40%
40 %
av befolkningen
lånte bøker i 2013.
Vi låner i snitt 5 bøker hver.
Lånerne lånte i snitt 13 (14) bøker.
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
16
Så vi må:
• Kreativt holde boklesningen ved like
• Videreutvikle tilbudet og markedsføringen
av norske e-bøker, særlig til barn og unge
• Merverdifritak på e-bøker
• Finne en balansert løsning på utlån/salg
av norske e-bøker
Leseundersøkelsen 2014. Gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen
17
#bokdagen2014

similar documents