En merkevare er det nettverk av assosiasjoner (sympatier og

Report
En merkevare er det nettverk av assosiasjoner
(sympatier og antipatier) som oppstår når
kunden blir eksponert for et varemerke.
Våre flater for å bygge merkevaren
•
•
•
•
•
•
Nettsider
Sosiale medier
Aviser og presse
Ansatte
Svømmere, foreldre, frivillige, kursdeltagere
Svømmehallen (Hundsund Bad)
Menneskene rundt klubben viktigst
• Begynt med å bygge tettere team internt
– Kontorlokaler med faste tider for trenere
– Samlinger med ansatte både admin, trenere,
instruktører, badevakter, styret har egne samlinger
og samlinger på tvers
– Coaching for ansatte
• Faste dager for informasjonsmail til foreldre
fra klubben og fra trenere med faste
informasjonspunkter
Utøverne
• Laget egne regler for hvordan de ønsker å ha det
– i tillegg har vi egne regler som er sent ut til
foreldre og svømmere.
• Har fått si sin mening om hvordan de har det
gjennom en spørreundersøkelse. Resultatene er
tatt direkte med trenere.
• Alle skal ha 1-1 samtaler med trenerne 1 gang
hvert halvår
• Laget nytt heiarop som virkelig høres:
http://www.youtube.com/watch?v=jXVUyc0u2V
M
Svømmehallen
Bruk av logo og slagord
• Mål at folk skal få godfølelsen for BSV og
snakke pent om oss
• Redesignet logoen i 2011, og laget designbok i
forhold til hvordan logoen skal brukes,
skrifttyper osv
• Logo og slagord viktig for å gjøre folk mer
beviste – se logo og/ eller slagord, koble til
BSV
Sosial medier
• Hånd i hånd med nettsidene
• Vise bredden, ikke bare
toppidrett
• Jobber oss sakte oppover –
flere likes, ikke kjøpt trafikk
• Flere redaktører er viktig for å
få nok liv på sidene
-jobber med saken…
Nye nettsider – et STORT mål
•
•
•
•
Nettsidene våre er utdaterte
Jobbe med oppbyggingen
Det du søker 1-2 klikk unna
Vise frem bilder og film
– og også enkel deling
• Forenkle informasjon om svømmeskolen og
minske spørsmålene
• Det du trenger, når du trenger det

similar documents