Hvordan blir fremtidens utdanning av

Report
Daniel Hammenfors
Lege i spesialisering
Haukeland universitetssykehus
Innhold
 Faste stillinger – Spesialistlege?
 Endring av kravet for å bli godkjent spesialist?
 Ulike situasjoner på ulike avdelinger?
Faste stillinger – Spesialistlege?
 Senest 1 juli 2015 skal alle «utdanningsstillinger» bli
utlyst som faste stillinger!
 Men det kan fortsatt lyses ut vikariater.
Faste stillinger – Spesialistlege?
 Fast ansettelse – selv etter man er ferdig spesialist
 Ny stilling; Spesialistlege
 Gruppe 1 – Ansatt på sitt «modersykehus»
 Arbeidsgiver kan velge fritt av søkere?
 Utfordringer?
Endring av kravet for å bli godkjent spesialist?
 Legeforeningen –> Helsedirektoratet
 Nedkorting av utdanningstiden
 Ikke forhåndsgodkjenning, eller?
Endring av kravet for å bli godkjent spesialist?
 Mottaks- og indremedisin er foreslått som en ny





spesialitet – Tellende innen revmatologi?
Forskningstjeneste må bevares som tellende tjeneste,
selv med nedkorting av utdanningen?
Gruppeføring? Gruppe I tjeneste på 18 måneder
opphøre?
Mer målstyrt utdanning fremfor dagens mer tidsstyrte
utdanning?
Tredelt spes. løp?
Avvikling av annen relevant tjeneste?
Forbedringer der du jobber?
 Hvordan er det andre plasser?
 Vakt?
 Supervisjon?
 Veiledning?
 Opplæring for nyansatte?

similar documents