Observation av barn - Stockholms universitet

Report
Arnold Gesell
 Bilden var från Yale’s psykologilab 1947 och det är Arnold Gesell som
gör i ordning en baby för en studie
 Att observera som Gesell gjorde ger ju mycket
observationer
 Däremot är det inte så säkert att vissa typer av observationer är
Ge ett exempel på när Gesells metod troligen ger resultat som har giltighet
i vardagen och ett exempel när den troligen inte gör det
 Gesell blev bland annat berömd för att han var med och tog reda på
stegen i den typiska motoriska utvecklingen hos barn. Han har
kritiserats för att inte vara nog uppmärksam på variationen i
utveckling.
 Gesell använde och uppfann modern teknik för att studera barn, som
film och ”envägsspeglar”.
Osystematisk och systematisk
observation
 Den första övningen i kursen är en övning i osystematisk
penna- och papperobserverande
 Det som ska göras är en ”osystematisk” observation, i den
meningen att ni inte behöver bestämma på förhand exakt
vilka beteenden som ska observeras
 Ni ska med hjälp av ett spaltdokumentationsprotokoll
observera samspel mellan en vuxen och ett barn i åldern 38 månader
Lattecafé obs
 Förslagsvis genomför ni övningen på ett ”latte café” där
många föräldralediga föräldrar kan finnas.
Spaltdokumentation
Barnet säger Barnet gör Vuxne säger
Aaa oo
Vuxne gör
Egen kommentar
Ler mot
den vuxne
Hej vill du
ha dricka
dricka
Eh eh eh
Hoppar på
(upphetsat) ändan och
håller ut
armarna
Här här får
du
Knäpper
upp
overallen
Den vuxne observerar att
barnet vill något och
svarar
Spaltdokumentation
Barnet säger Barnet gör Vuxne säger
Aaa oo
Vuxne gör
OBS gör
neutrala
kommentarer
Egen kommentar
Ler mot
den vuxne
Hej vill du
ha dricka
dricka
Eh eh eh
Hoppar på
(upphetsat) ändan och
håller ut
armarna
Här här får
du
Knäpper
upp
overallen
Den vuxne observerar att
barnet vill något och
svarar
Redovisning 1
 Skriv en sida per grupp där ni besvarar och diskuterar
följande. Skriv alla i gruppens namn på redovisningen.
1) Vad tycker ni var särskilt intressant som ni la märke till
under er observation
2) Vilka beteenden från barnet var lätta respektive svåra att
notera
3) Vilka beteenden från föräldern var lätta respektive svåra att
notera
4) Hur skulle ni vilja förbättra observationsmetoden
5) I vilka situationer är en observationsmetod som denna
användbar?

similar documents