06 Presentasjon av veiledningen

Report
Veiledningen for a-ordningen
Kristin Vold
EDAG prosjektet – 19.05.2014
1
Om veiledningen
• Målgruppe:
– De som skal jobbe med innrapportering.
– De som skal innrapportere via et lønnssystem.
• Kommer egen veiledning for innrapportering ved manuell
registrering i Altinn.
– Ikke for systemleverandører. Kan ikke brukes til å bygge nytt
lønns- og personalsystem.
2
Veiledningen på Altinn
1
2
3
4
4
Tilleggsinformasjon til veiledningen
Endringslogg
Viser hva som er endret i
ny versjon i forhold til
gammel versjon
5
Kodespeil
Gamle koder – nye begrep
Overgangsveiledning
6
Innhold i veiledningen
Målgruppen
Generelt om
a-ordningen
Beskrivelse og
innrapportering av
arbeidsforhold
7
Generelt om a-ordningen
Hva er gyldig
identifikator for
inntektsmottaker?
Ikke alle har
fødselsnummer eller
D-nummer?
Hva bruker du i
stedet?
8
Innhold i veiledningen
Målgruppen
Generelt om
a-ordningen
Beskrivelse og
innrapportering av
arbeidsforhold
9
Innhold i veiledningen
Fagstoff
10
Innhold i veiledningen
Beskrivelse og
innrapportering av
ytelser
11
Innhold i veiledningen
Beskrivelse og
innrapportering av
arbeidsforhold
12
Arbeidsforhold
13
Typer arbeidsforhold
Beskrivelse av hvilke
arbeidsforhold som finnes og
hvordan de defineres
14
Hva skal innrapporteres
Beskrivelse av hva slags type
informasjon/opplysninger
som skal følge med når du
innrapporterer et
arbeidsforhold
15
Arbeidsforhold – definisjoner
Forklaring av hvordan
begreper/definisjoner skal
forstås – hva er en startdato?
Hva er en sluttdato?
16
Innhold i veiledningen
Fagstoff
17
Skatte- og avgiftsregler
Hvilke skatte- og
avgiftsregler
gjelder?
Kort omtale av hva
den enkelte
skatte- og
avgiftsregel
omhandler
Oversikt over på hvilke ytelser de
forskjellige skatte- og
avgiftsregelene kan være aktuelle
18
Trekkplikt
Litt om hvordan
veiledningen skal
forstås
Hva skal
innrapporteres/når
skal forskuddstrekk
innrapporteres?
19
Arbeidsgiveravgift
Her finner du
beskrevet soner,
arbeidsgiveravgiftsgrunnlag +
mye annet om
arbeidsgiveravgift
20
Innhold i veiledningen
Beskrivelse og
innrapportering av
ytelser
21
Beskrivelse av ytelser
Hvordan skal ytelsene beskrives
når det ikke lenger finnes LTOkoder?
22
Beskrivelse av ytelser
Veiledningen inneholder
utfyllende forklaring til de
forskjellige
begrepene/definisjonene
Hva slags type fordeler
finnes?
Hvilken inntektstyper
kan du velge mellom?
Osv.
23
Beskrivelse av ytelser
Hvordan skal den
enkelte ytelse
beskrives?
Type fordel?
Tilleggsinformasjon?
Trekkplikt/avgift?
24
Kodespeil
•
Hva er et kodespeil?
– Søk på dagens kode – finn ut hvordan ytelsen skal innrapporteres i aordningen.
– Ingen tilleggsinformasjon – kun hvordan ytelsen skal innrapporteres.
– Ytelsene er ikke sortert annet enn etter lto-kode.
– Kodespeilet er et hjelpemiddel for overgangen fra lto-koder til aordningen. Veiledningen er fasisten for a-ordningen
25
26
Innholdsfortegnelse kodespeil
27
Identisk beskrivelse
Forskjell på Grunnlag
for avgift
28
Samme koder i veiledningen
En tabell beskriver to
tidligere LTO-koder.
Forskjellen
fremkommer ved at
unntak fra hovedregel
er beskrevet

similar documents