Riktig bruk av medisiner

Report
Riktig bruk av medisiner
Ulf Wike Ljungblad, overlege
Barnesenteret SiV
Tønsberg
To hovedtyper astmamedisiner
• Anfallsmedisin (Ventoline, Bricanyl osv)
– Virker i løpet av minutter
– Sitter i kroppen timer
– Man kjenner fort at man tatt medisinen
• Direkte symtpomlindring
• Bivirkninger
– Skakninger, hjerteklapp
Lett å huske
To hovedtyper astmamedisiner
• Kontrollerende (behandlende, forebyggende)
medisin
– Flutide, Pulmicort, Becotide (kortison)
– Singulair (betennelsedempende)
– Begynner å virke etter dager
– Man kjenner ikke at man tatt medisinen
Vansklig å huske og noen gang å motivere seg til
Hvorfor ta medisin som forskrivet av
legen?
?
Hvorfor ta medisin som forskrivet av
legen?
• Vurdering av astmakontroll blir feil
• Du risikerer å bli forordnet MER medisin da
legen ikke tror du har nok effekt av den
medisinen du allerede har
• Legen og du snakker ikke samme språk lenger
Hvorfor ta medisin som forskrivet av
legen?
• Du kan miste kontrollen og øke forbruket av
anfallsmedisin
• Da øker risikoen for et alvorlig astmaanfall
betydlig
• Har du dessutom matvareallergi øker risikoen
for meget alvorlig og fatal reaksjon
Spille på lag med legen
• Si hva du syns!
• Syns du at du får for mye medisin eller ønsker
prøve annen type – gjør det sammen med din
lege!
• Fortell legen om alternative terapier
• Det er du som bestemmer!
Lage en langsiktig plan
• Allergisk betennelse
– Astma
– Rinitt (nesesymptomer)
– Tarmreaksjoner på noen mattyper (melk)
• Akuttmedisiner
– Anfallsmedisiner mot astma
– Antihistaminer mot allergiske symptom
• Tabletter/mikstur, nesespray, øyedråper
– Ingen fordel av regelmessig bruk utover kontroll der
og da
Lage en langsiktig plan
• Kontrollerende, behandlende medisiner
– Inhalasjonskortisoner mot astma
– Betennelsesdempende mot astma
– Kortisonkrem mot eksem
– Kortisonnesespray mot nesesymptomer
– Kontrollerer symptomerne på lang sikt
Overforbruk av kortison
• Noen missforstår hvordan man skall ta sine
medisiner og bruker kortisonmedisiner som
ved behovsmedisiner
• Noen blir stående på for høy dose kortisoner
over tid
• Øker risikoen for bivirkninger
Kortisonbivirkninger
• Lokale
– Tynn hud og telangiektasier (krem/salve)
– Sopp i munnen
– Hull i tendene
• I hele kroppen
– Kroppens egen kortisonproduksjon kan minske
• Lavt blodsukker hos barn
• Dårlig tilvekst hos barn
• Dårlig skjelettbyggning
– Kortison er et stresshormon
Minske risiko for bivirkninger
• Ta medisin som forordnet fra legen
• Om man trenger forebyggende medisin blir
årsdosen kortison lavere med en daglig lav
dose enn større doser ved hyppige
forverrelser
• Fortell om ditt medisinbruk
– F eks både astmamedisiner og kortisonkremer
Inhalasjonsteknikk
• Får du medisinen ned i lungene?
• Viktig at man viser inhalasjonsteknikk for
legen ved kontroller
• Bruk av kammer ved astmaforverrelser eller
dårlig kontroll

similar documents