Innføring i bruk av speilreflekskamera - nuvs

Report
Medie- og informasjonskunnskap 1
Numedal videregående skole
Objektivet
Objektivet kaller vi for kameralinse.
Objektivet inneholder ei eller flere linser som
bryter lyset.
Krumminga av linsa bestemmer i hvor stor grad
den forstørrer motivet.
Vi oppgir brennvidda i millimeter. Ei linse med
brennvidde 50 mm kaller vi et normalobjektiv,
dvs. at det utsnittet den gjør av motivet,
tilsvarer utsnittet til det menneskelige øyet.
Digitale kamera har imidlertid en annen
forsterking av brennvidda. Som regel må vi
bruke brennvidda X 1,6, dvs. at et digitalt
objektiv på 35 mm er et normalobjektiv.
Kamerahuset
Kamerahuset inneholder et speil som
fanger opp lyset som blir brutt i objektivet.
Dette bildet er speilvendt, men blir
reflektert til et anna speil som snur bildet
til korrekt stilling.
Vi ser dette bildet reflektert gjennom
okularet (søkeren).
Eksponering
Eksponering
Når vi snakker om eksponering, meiner vi hvor mye lys som slippes
inn i kamerahuset og hvor lenge det slippes inn. Lysmåleren i kameraet viser
hvor mye lys som slipper inn med den innstillinga vi har valgt.
Overeksponering
betyr at vi slipper inn meir lys enn det som er korrekt under de
rådende lysforholda.
Undereksponering
betyr at vi slipper inn mindre lys enn det som er korrekt.
De fire elementene i eksponeringa
Det er flere innstillinger som bestemmer eksponeringa:
1. Blender (F)
Består av et sett lameller som åpner seg.
2. Lukker
Tidsinnstilling for hvor leneg lamellene skal stå åpne
3. ISO
Internasjonal norm for lysfølsomhet
4. Kvitbalanse (WB)
Fargekvaliteten på lyset som kameraet fanger opp
1. Blender
Et lite tall betyr at åpninga mellom lamellene er
stor. 1 betyr at linsa er heilt åpen.
Et høyt tall betyr at den er lita.
Viss vi bruker en stor blenderåpning, får vi liten
dybdeskarphet.
Viss vi bruker liten blenderåpning, får vi stor
dybdeskarphet.
2. Lukker
Lukkeren fungerer som en port som åpner
og stenger for lyset.
Kort lukkertid "fryser" bevegelser.
Lang lukkertid viser motivets bevegelser.
Lukkertid oppgis som brøkdeler av et
sekund (1/250 sek.)
3. ISO
4. Kvitbalanse (WB)
Lys består av mange lysbølger med ulik lengde. Lyskvaliteten måles i Kelvin.
Lysbølger med kort lengde har varm farge (rødt og gult).
Lysbølger med stor lengde har kald farge (blått).
Lange lysbølger kommer lenger fra sola enn korte, derfor er lyset ved Ekvator
rødaktig, mens det hos oss er blåaktig, særlig tydelig om vinteren.
Kunstig lys har ulike farger, men det vanlige lampelyset vi bruker innadørs har
forholdsvis korte bølger og er gult.
Når vi skal fotografere i kunstig lys, kan vi kompensere ved å stille inn
kvitbalansen for at motivet skal få riktig farge.
Auto og forhåndsinnstilte
eksponeringer
Når vi bruker autoinnstillinga, registrerer kameraet
lysmengde, motiv, avstanden til motivet og velger
blender, lukker, ISO og WB for oss.
Forhåndsinnstillingene er definert ut fra forhold som
hva slags motiv du ønsker å ta bilde av. Viss du vil ta
portrett, prioriterer kameraet ei stor blenderåpning
slik at motivet blir skarpt, men bakgrunnen uskarp.
Viss du vil ta landskapsbilde, prioriterer kameraet ei
lita blenderåpning slik at det blir dybdeskarphet i
bildet.
Viss du vil ta bilde av et motiv i bevegelse, prioriterer
kameraet kort lukkertid så du kan fryse bevegelsen.

similar documents