SPYLING AV DRENSGRØFT

Report
FAKTA OM SPYLING
Are Johansen
Norsk Landbruksrådgiving
SPYLING AV DRENSGRØFT
2 " icodren lagt i steinholdig blandingsjord. Grøfter gravd med skuffemaskin. Ujevn
bunn. Grøfte/spylelengde varierer fra 23-142 m. Gjennomsnittlengde 64 m. Det har
vært nødvendig å grave seg ned på 16 punkter på grunn av ujevn bunn. Nedgraving til
grøftekryss på 41 punkter.
(LTI melding nr.504, 1984)
SPYLING AV DRENSGRØFT
2 " icodren lagt i steinholdig blandingsjord. Grøfter gravd med skuffemaskin. Ujevn
bunn. Grøfte/spylelengde varierer fra 23-142 m. Gjennomsnittlengde 64 m. Det har
vært nødvendig å grave seg ned på 16 punkter på grunn av ujevn bunn. Nedgraving til
grøftekryss på 41 punkter.
(LTI melding nr.504, 1984)

similar documents