Her finder du materialerne til FADL`s kursus om EKG

Report
EKG undervisning
FADL kursus – 27/11/13
Tidsplan









16:00
17:15
17:25
18:05
19:00
19:35
20:00
20:10
21:00
EKG teori
Pause
Gennemgang af EKG’er
Pause /gruppearbejde
Præsentation af EKG
4 kliniske cases
10 min pause
Gennemgang af specielle EKG’er
Slut
EKG
Hjertets rytme
1 afledning i princippet nok,
men i DK anvendes 12 afledninger
}
Hjertets størrelse
Hjertets metabolske / elektrolyt
forhold



–
–
Iskæmi
Kaliumændringer


Hypokaliæmi
Hyperkaliæmi
Bipolære afledninger
I
II
III
Bipolære afledninger
Anteriolateral afledninger
I
aVR
aVL
II
III
Inferiore afledninger
aVF
Præcordiale afledninger
Anteriolateral
afledninger
Anterior afledninger
Normal EKG
Normal EKG
EKG gennemgang systematisk

Rytme
– Sinusrytme – 1 p tak 1 QRS kompleks

VES/SVES
– Arytmi

Takyrytmier
–
–
–
–
–

Atrieflimren - AFLI
Atrieflagren – AFLA
(Atrial takykardi – AT)
Supraventrikuær takykardi SVT – WPW/AVNRT
Ventrikulær takykardi - VT/VF
Bradyarytmier
– Sinuatrial blok - SA blok
– AV blok 2. og 3. grads
Arytmier

Takyarytmier
– Supraventrikulære – ledes gennem begge grene
i ventrikel (normal QRS)



Atrieflimren - AFLI
Atriflagren - AFLA
Supraventrikulær takykardi (SVT)
– WPW
– AVNRT
– Ventrikulære arytmier – starter fra ventriklerne –
ledes oftest udenom almindelig ledningssystem –
(QRS bred)
SVT >< VT
Supraventrikulær
QRS<0,12 sek
Ventrikulær obs!
QRS > 0,12 sek
Kan være SupraVentrikulær med grenblok
eller abberation
Arytmier - AFLI

Supraventrikulær arytmi
– Smalle QRS kompleks
– Ingen p tak
– Flimrelinie

Uregelmæssig aktion
Arytmier - AFLA
Supraventrikulær arytmi – smalle QRS
Flagrelinie – regelmæssig
Ofte regelmæssig QRS – kan dog være uregelmæssig
Arytmier - SVT

Dækker over 2 sygdomme – kan ”næsten” ikke
adskilles i akut fase.
AV nodal reentry takykardi
- AVNRT
Wolf Parkinson WhiteWPW
SVT
Supraventrikulær – Smalle QRS komplekser
Regelmæssig aktion
Ingen p takker
WPW
Ventrikel takykardi - VT
Ventrikulær arytmi QRS>0,12 sek
Ingen p takker
Ofte regelmæssig
Ventrikel flimren - VF
Bradyarytmier

AV blok
– 1. grads
– 2. grads


Mobitz type 1 - Wenkebach
Mobitz type 2
– 3. grads

SA blok
– 1. grads – kan ej diagnosticeres
– 2. grads
– 3. grads
1. AV blok
Rytmen er SR
PQ >0,22 sek
2. AV blok – Mobitz 1
2. AV blok – Mobitz 2
3. AV blok
SA blok 2 grads
EKG gennemgang systematisk




Akse
P-tak: Størrelse siger noget om atrie størrelse
PQ- interval – AV knudens overledning
– Normal = 0,12-0,22
– PQ>0,22 s 1.grads AV blok
– PQ<0,12 s (deltatak?, ellers normal)
QRS kompleks – ventriklens depolarisering
– Brede
 Normal ved <0,12 s
 Ved >0,12 s, grenblok
– Højde siger noget om ventrikelstørrelse


QRS i V1/V2+V5/V6 > 35 mm – LVH
QRS i V5/V6 > 27 mm – LVH
– Q-takker – Transmural nekrose (II, III, aVF, V1-V6)
Akse devation
Bipolære afledninger
I
II
III
Akse devation
EKG gennemgang systematisk




Akse
P-tak: Størrelse siger noget om atrie størrelse
PQ- interval – AV knudens overledning
– Normal = 0,12-0,22
– PQ>0,22 s 1.grads AV blok
– PQ<0,12 s (deltatak?, ellers normal)
QRS kompleks – ventriklens depolarisering
– Brede
 Normal ved <0,12 s
 Ved >0,12 s - grenblok
– Højde siger noget om ventrikelstørrelse


QRS i V1/V2+V5/V6 > 35 mm – LVH
QRS i V5/V6 > 27 mm – LVH
– Q-takker – Transmural nekrose (II, III, aVF, V1-V6)
Grenblok
QRS > 120 msek.
LBBB
RBBB
EKG gennemgang systematisk




Akse
P-tak: Størrelse siger noget om atrie størrelse
PQ- interval – AV knudens overledning
– Normal = 0,12-0,22
– PQ>0,22 s 1.grads AV blok
– PQ<0,12 s (deltatak?, ellers normal)
QRS kompleks – ventriklens depolarisering
– Brede
 Normal ved <0,12 s
 Ved >0,12 s, grenblok
– Højde siger noget om ventrikelstørrelse


QRS i V1/V2+V5/V6 > 35 mm – LVH
QRS i V5/V6 > 27 mm – LVH
– Q-takker – Transmural nekrose (II, III, aVF, V1-V6)
Hypertrofi

Venstre
– V6 meget positiv
– V1+V6 >35 mm
– V5/V6 > 27 mm

Højre
– V1 meget positiv
EKG gennemgang systematisk




Akse
P-tak: Størrelse siger noget om atrie størrelse
PQ- interval – AV knudens overledning
– Normal = 0,12-0,22
– PQ>0,22 s 1.grads AV blok
– PQ<0,12 s (deltatak?, ellers normal)
QRS kompleks – ventriklens depolarisering
– Brede
 Normal ved <0,12 s
 Ved >0,12 s, grenblok
– Højde siger noget om ventrikelstørrelse


QRS i V1/V2+V5/V6 > 35 mm – LVH
QRS i V5/V6 > 27 mm – LVH
– Q-takker – Transmural nekrose (II, III, aVF, V1-V6)

R-taks progression
Q-tak

Tegn på transmural nekrose
– >1/4 af R taks højde/ 0,04 sek varighed
– Mindst 2 sammenhængende afledninger
II, III, aVF
 V1-V6 – dårlig R taks progression

R-taks progression
Normal
Dårlig R taks progression
EKG gennemgang systematisk


ST segment
– Normal – isoelektrisk linie
– ST-elevation
– ST-depression
T-tak
– Normal skal være positiv i II, III, aVF,
V4-V6
– Ellers kan være tegn på subendokardiel
iskæmi
ST segment


Normalt ved den isoelektriske linie
ST- elevation
– Transmural iskæmi – 90-95 %


2/flere sammenhængende afledninger
V1-V3 (2 mm) II,III, aVF, I, aVL V4-V6 1 mm
– Perikardit



respekterer ikke kargrænser (alle afledninger)
Hængekøje konfiguration
ST-depression
– Subendokardiel iskæmi – 60 %

2 eller flere sammenhængende afledninger (>1mm)
– Belastning
ST elevationer

Ved ST–elevationer i II, III, aVF
– Lede efter elevationer i V5-V6

(inferolateral iskæmi)
– Lede efter depressioner i V2-V3
Reciprokke forandringer – posterior iskæmi
 (inferoposterior iskæmi)

Perikarditis
T tak




Skal gerne være positiv i I, II, aVF,
V3-V6
Subendokardiel iskæmi 50-60%
Belastning
Intracerebral katastrofe
10 min pause
Kl 17:40 EKG cases
Pause – 50 min.
Gennemgå 14 EKG’er i grupper
kl 19:10

similar documents