Några tips vid upphandling av David Larsson, Direct Energy Det

Report
Några tips vid upphandling av David Larsson, Direct Energy
Det viktigaste för dig som fastighetsägare är troligen att anläggningen producerar mycket el
och håller länge, till en låg kostnad.
Grundläggande för hög elproduktion är väderstreck, lutning, växelriktarens verkningsgrad
och låga kabelförluster.
Grundläggande för livslängden är val av solcellsmoduler (certifierade, A-klass) och
växelriktare, såväl som övriga komponenter (IP-klassning etc.)
Grundläggande för låg kostnad är att inte inskränka valet av moduler mer än kvalitétskraven
och att underlätta för en rationell montering. (Gärna stor sammanhängande yta.)
För att säkerställa allt detta är det klokt att anlita en erfaren konsult, till exempel Direct
Energy, Energibanken eller ÅF (Bo Juslin) för hjälp med projektering och
upphandlingsunderlag. (Att anlita oss som konsulter utesluter inte att vi lämnar anbud, så
länge alla anbudsgivare får samma information.)
Ta gärna med referenser som ett betydande utvärderingskriterium.
Även om pris/kWh är det ni egentligen är intresserade av, är det bättre att utvärdera
pris/kWt (under givna designförutsättningar), eftersom det är mycket enklare att utvärdera.

similar documents