Positiv ledelse av barn

Report
Mette Prytz Malmanger
Familieveileder v/ Helsestasjonens familiesenter
i Sandnes.





Følsomhet
Intensitet i reaksjoner
Aktivitetsnivå
Omstillingsevne
Å nærme seg eller
trekke seg unna –
som første reaksjon
på stimuli.




Tålmodighet – evne til
å fortsette med en
aktivitet eller
oppgave.
Rytme – regulering av
biologisk rytme.
Humør
Distraksjon – hvor lett
det lar seg avlede
(Chess og Thomas)
- 3 hovedgrupper
 De
med regelmessig rytme og
positiv sinnsstemning. Lett for å
tilpasse seg og har liten intensitet
i reaksjoner.
 De
forsiktige, tilbaketrukne,
vanskelig å dra i gang.Trenger
lengre tid på å tilpasse seg nye
situasjoner og personer.
 De
med høy aktivitet og kraftige
reaksjoner, lar seg lett distrahere,
uregelmessige, blir lett
mismodige.
-
+
+
Uinvolvert
Liten grad av varme, liten grad
av kontroll.
Bryr seg ikke om hva barna
gjør eller
Hvordan de har det.
Autoritær
Høy grad av kontroll, liten eller
moderat grad av varme
Kjølig og streng. Lite lydhør for
barnets behov.
Ettergivende
Høy grad av varme, liten grad
av kontroll.
Barna får kjærlighet, men får
gjøre
Som de vil.
Autoritativ
Høy grad av varme og kontroll.
Optimal stil. Mye varme og
engasjement sammen med god
struktur og tydelige grenser.





Få et godt forhold til barnet.
Etabler en positivt samarbeid med
barnehage/skole/foreldre.
Vinkle barnet positivt til
barnehagen/skolen/foreldre ..
Vis interesse for det barnet er opptatt av.
Bekreft barnet på en positiv måte- vær
ressursorientert.



Sett ord på det du setter pris på ved barnet.
Sett ord på overfor barnet hvilke styrker det har: i
situasjonen eller generelt; sosialt, motorisk, lek,
kreativitet, initiativ, skoleferdigheter, andre
Møt barnet der det er i sin utvikling og begynn
der.- utviklingsstøtte.





Følg barnets initiativ
La tempoet være tilpasset barnets nivå.
Ikke forvent for mye – gi barnet tid.
Gi barnets ideer og kreativitet ros og
oppmuntring. Ikke kritiser.
Delta på barnets premisser.




Bemerk at barnet oppfører seg bra når det skjer.
Beskriv hva som er bra.
Gi mer ros til barn som strever med oppførsel.
Gi ros med smil og vennlig blikk.
Gi positive tilbakemeldinger til hverandre og om
hverandre.







Gi beskjeder som er nødvendige.
Gi en beskjed om gangen.
Gi realistiske, alderstilpassede beskjeder.”Gjør”beskjeder.
Gi barnet mulighet for valg – der det er mulig.
Unngå forhandlinger når du har bestemt deg.
Ha klare logiske konsekvenser
Tål motstand – vær vennlig.
Hjemme: Morgen – middag –ettermiddag
–kveld
 Aktiviteter: Klare prosedyrer på start innhold - avslutninger


similar documents