kartläggning av elevhälsans

Report
processorienterad verksamhetsutveckling
utbildningssektorn
en process är:
… ett flöde av aktiviteter
… som utförs i en bestämd ordning
… för att nå ett mål
… och som upprepas
erkänd metod för
verksamhetsutveckling
sätter den enskilda
elevens behov i fokus
… inte organisationens behov!
ger likvärdighet
och rättsäkerhet
kartläggning av
processer
upphandling av
IT-stöd (elevhälsa)
pågående processkartläggning inom utbildningssektorn:
•
elevhälsa
mottagande i särskola
•
• administrativa rutiner i förskola
• IKT
implementering av
förbättrade processer
& IT-stöd
elevhälsa
kartläggning av
processer
• processorienterad verksamhetsutveckling (Göteborgs stad)
• utvecklingsområde identifierat av sektorscheferna
• start: hösten 2013
• processteam (samtliga elevhälsans professioner och flera förvaltningar)
resultat:
processkartläggning, som skall användas till utveckling av elevhälsan och
som underlag vid upphandling av IT-stöd
elevhälsa
upphandling av
IT-stöd
• idag har vi PMO
• upphandling måste göras, eftersom nytt avtal krävs med leverantören
• beräknas vara klart 2015
• underlag för upphandling är den processkartläggning som är gjord
resultat:
ett IT-stöd för elevhälsan, som stödjer Göteborgs stads arbetssätt
elevhälsa
implementering av
förbättrade processer
& IT-stöd
• implementering av processerna inleds hösten 2014 i Norra Hisingen
• alla förvaltningar under 2014-2015
• implementering av IT-stödet när upphandlingen är klar, troligen 2015
• fortsatt arbete med processorienterad verksamhetsutveckling
resultat:
en likvärdig och rättsäker elevhälsa
information på nätet:
• quickr.goteborg.se
• www18.goteborg.se/utbildning/grundsarskola
• www18.goteborg.se/utbildning/elevhalsa
processorienterad verksamhetsutveckling
- elevhälsa
- mottagande i särskola
vem vet mer?
• processledare vid stadsledningskontoret: Jonas Askne
Helen Svelid
• processteam
• lokala processledare: finns i varje förvaltning
• områdeschefer & sektorschefer

similar documents