Kvalitetssäkring av processer

Report
Kvalitetssäkring av processer inom
Teknikcollege
Program
1.
Bakgrunden till Teknikcollege
–
–
–
2.
Kvalitetssäkring på nationell nivå
–
–
–
3.
Kansliet som stöttande funktion
Teknikcolleges svar på Facebook
Kvalitetssäkring på regional nivå
–
5.
De 10 kriterierna
Syftet med Teknikcollege, nedbrutet
Granskningsprocessen
Samverkan & erfarenhetsytbyte
–
–
4.
Vilka står bakom?
Syftet
Organisation
Bertil Berg, Processledare Tc Södra Norrland
Kvalitetssäkrad handledarutbildning
–
Mayvi Eriksson, Sandvik Coromant
Industrirådets aktiva
medlemsorganisationer
Syftet med Teknikcollege
Genom samverkan mellan
kommuner och olika
utbildningsanordnare säkerställs
ett effektivt resursutnyttjande för
kommuner
Teknikcollege bidrar till att säkra
teknik- och industriföretags behov
av kvalificerad arbetskraft
Teknikcollege ger den studerande
en attraktiv utbildning som ökar
anställningsbarheten och lägger
en god grund för vidare studier
Industrirådet
• Ägare av konceptet Tc.
Granskar och certifierar regioner
och utbildningsanordnare
Granskningskommittén
•Ansvarar för beslutsunderlag för
certifieringsärenden, förslag till policy
samt fördelning av granskning
Riksföreningen Teknikcollege
Sverige (RTS)
• Verkar för erfarenhetsutbyte samt
fortsatt utveckling av Tc, samordnar
olika aktiviteter
Kansliet
•Stödjer Industrirådet och
regionerna i arbetet med
Teknikcollege
Teknikcollegeregioner
• Ansvarar för kvalitetssäkring av
regionens Tc-utbildningar
Samordnar och utvecklar Tc i
regionen
Lokala Teknikcollege
• Här bedrivs utbildning! För ungdomar och
vuxna
Kvalitetssäkring av processer inom
Teknikcollege
Program
1.
Bakgrunden till Teknikcollege
–
–
–
2.
Kvalitetssäkring på nationell nivå
–
–
–
3.
Kansliet som stöttande funktion
Teknikcolleges svar på Facebook
Kvalitetssäkring på regional nivå
–
5.
De 10 kriterierna
Syftet med Teknikcollege, nedbrutet
Granskningsprocessen
Samverkan & erfarenhetsytbyte
–
–
4.
Vilka står bakom?
Syftet
Organisation
Bertil Berg, Processledare Tc Södra Norrland
Kvalitetssäkrad handledarutbildning
–
Mayvi Eriksson, Sandviken Coromant
Granskningsprocessen
Årlig verksamhetsberättelse till RTS
Återgranskning
av Industrirådet
efter 3 år
Tc godkänns av
Industrirådet
3 år
Återgranskning
av Industrirådet
efter 5 år
Självgranskning efter 2
år enligt
kvalitetssäkringsmodell
5 år
Återgranskning
av Industrirådet
efter 5 år
Självgranskning efter 2
år enligt
kvalitetssäkringsmodell
5 år
Kvalitetssäkring av processer inom
Teknikcollege
Program
1.
Bakgrunden till Teknikcollege
–
–
–
2.
Kvalitetssäkring på nationell nivå
–
–
–
3.
Kansliet som stöttande funktion
Teknikcolleges svar på Facebook
Kvalitetssäkring på regional nivå
–
5.
De 10 kriterierna
Syftet med Teknikcollege, nedbrutet
Granskningsprocessen
Samverkan & erfarenhetsytbyte
–
–
4.
Vilka står bakom?
Syftet
Organisation
Bertil Berg, Processledare Tc Södra Norrland
Kvalitetssäkrad handledarutbildning
–
Mayvi Eriksson, Sandviken Coromant
TEKNIKCOLLEGE I
Samverkan
& erfarenhetsutbyte
SIFFROR
2014
•
•
•
•
•
2000 SAMVERKANSFÖRETAG
26 REGIONER
143 UTBILDNINGSANORDNARE
16 143 STUDERANDE
890 FÖRETAGSREPRESENTANTER I
REGIONALA OCH LOKALA
STYRGRUPPER
• 16 143 STUDERANDE
= SAMVERKAN &
ERFARENHETSUTBYTE
Kansliet – stöttande funktion
Teknikcollege!
Kansliet
Teknikcolleges svar på Facebook
1.
3.
2.
Teknikcolleges svar på Facebook
Kvalitetssäkring av processer inom
Teknikcollege
Program
1.
Bakgrunden till Teknikcollege
–
–
–
2.
Kvalitetssäkring på nationell nivå
–
–
–
3.
Kansliet som stöttande funktion
Teknikcolleges svar på Facebook
Kvalitetssäkring på regional nivå
–
5.
De 10 kriterierna
Syftet med Teknikcollege, nedbrutet
Granskningsprocessen
Samverkan & erfarenhetsytbyte
–
–
4.
Vilka står bakom?
Syftet
Organisation
Bertil Berg, Processledare Tc Södra Norrland
Kvalitetssäkrad handledarutbildning
–
Mayvi Eriksson, Sandviken Coromant
Kvalitetssäkring av processer inom
Teknikcollege
Program
1.
Bakgrunden till Teknikcollege
–
–
–
2.
Kvalitetssäkring på nationell nivå
–
–
–
3.
Kansliet som stöttande funktion
Teknikcolleges svar på Facebook
Kvalitetssäkring på regional nivå
–
5.
De 10 kriterierna
Syftet med Teknikcollege, nedbrutet
Granskningsprocessen
Samverkan & erfarenhetsytbyte
–
–
4.
Vilka står bakom?
Syftet
Organisation
Bertil Berg, Processledare Tc Södra Norrland
Kvalitetssäkrad handledarutbildning
–
Mayvi Eriksson, Sandviken Coromant
Kvalitetssäkring av processer inom
Teknikcollege
Agenda/Program
1.
Bakgrunden till Teknikcollege
–
–
–
2.
Kvalitetssäkring på nationell nivå
–
–
–
3.
Kansliet som stöttande funktion
Teknikcolleges svar på Facebook
Kvalitetssäkring på regional nivå
–
5.
De 10 kriterierna
Syftet med Teknikcollege, nedbrutet
Granskningsprocessen
Samverkan & erfarenhetsytbyte
–
–
4.
Vilka står bakom?
Syftet
Organisation
Bertil Berg, Processledare Tc Södra Norrland
Kvalitetssäkrad handledarutbildning
–
Mayvi Eriksson, Sandviken Coromant
DÄR ALLA ÄR VINNARE
WWW.TEKNIKCOLLEGE.SE

similar documents