Veiledning av elever / lærlinger

Report
Veiledning av elever / lærlinger
Dere er eksperten! 
• Dere er de beste til å veilede elever og
lærlinger innen helsearbeidefaget.
• Dere er de som kan videreføre kunnskaper,
ferdigheter og holdninger.
• Dere er den viktigste kilden til rekruttering
innenfor helsearbeiderfaget.
• Uten dere stopper rekrutteringen til en av de
viktigste yrkesgruppen innenfor helse og
omsorg.
4 viktige prinsipp!
• Ha tro på….
• Sett krav til…
• Respekt.
• GÅ INN FOR Å SKAPE EN GOD RELASJON!
Det å være ny…
• Å komme ny til en arbeidsplass kan oppleves som
skummelt..
• Hvordan er det å komme ny og ukjent til en
bedrift hvor alle er kjent med sine oppgaver?
• Hvordan var den første arbeidsdagen vår i
helsevesenet?
• Hvordan ville det vært å skulle begynne i et helt
annet yrke på en ukjent arbeidsplass?
Er her bare gamle mennesker.. :O
Skap en god relasjon!
• Den første dagen, er kjempeviktig!
• Hvordan tar du imot eleven / lærlingen?
• Er hun / han ventet? Vet de andre at det er en
ny person på jobb i dag?
• Størst mulig grad av faste veiledere.
• Sett av tid til samtale med eleven
• Vis vedkommende rundt – bli kjent
• Passe informasjon – må ofte gjentas, fyll på
etter hvert.
• Gi tidlig informasjon om hva du tenker
lærlingen skal få prøve den første uka. – vær
så konkret som mulig!
• Forvent at eleven spør.
• ”Finn eleven / lærlingen der han er”
• Sett av tid i god tid sammen med eleven. Det
trenger ikke nødvendigvis være lenge av
gangen.
• Bli kjent med eleven. – vis interesse
• Avtal hva dere skal snakke om – lag notater.
• Gi eleven utfordringer som dere kan snakke
om.
• Forutsigbarhet skaper trygghet!
• Lærlinger som føler seg sett, ”vokser” fort og
godt.
Trivsel
• Hvordan har vi det på jobb, og hvordan viser
vi det?
• Humor?
• Kultur for å ta opp ting man synes er
vanskelig?
• Kultur for å si at man er god på noe?
• Trygt miljø.
læring
• Rådgivning - gi et råd ift noe spesielt. – husk å
begrunne rådet!
• Veiledning..
• Den som blir veiledet har mange svar selv.
• Prøv å forankre teori i praksis
• Hvordan vil du løse dette?
• Hva tenker du ift kommunikasjon med denne
pasienter?
• Hva ville du gjort dersom…? Hva er grunnen til
at du ville du gjort det slik?
Lær eleven om pasientene!
• Hvilke diagnoser har pasienten?
• Hvilke følger har diagnosen(e) for denne
pasienten?
• Hvorfor har denne pasienten behov for
institusjonsplass / hjemmespl?
• Hvem er pasienten som menneske?
• FORVENT at eleven bruker pensumbøkene for å
bli bedre kjent med pasientens diagnoser!
• Forvent kvalitet!!
• Obs! ordet ”hvorfor”
• Gi eleven mestringsfølelse på noe så tidlig som
mulig.
Vær bevist ditt kroppsspråk
•
•
•
•
•
•
Kroppsholdning
Hender
Øyekontakt
Nonverbal aktiv lytting
Stress, dårlig tid..
Hvor har dere samtaler!?
Ros
•
•
•
•
•
Ros er i utgangspunktet positivt.
De aller fleste profiterer på positiv feedback
Bruk ros konstruktivt!
Ros skal være berettiget.
Ikke alle takler ros like bra…
Dere kjenner yrket på godt og vondt...
Dere har god kunnskap om god kommunikasjon.
Dere vet hvor viktig medmennskelighet er..
Dere vet hvor viktig respekt er i vårt yrke…
FOR NOEN HELDIGE
ELEVER OG LÆRLINGER!

similar documents