Miljøsanering, demontering og riving

Report
Byggavfall – fra problem til ressurs
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1. april 2012
Byggavfall – fra problem til ressurs
Avfallsplaner – hvorfor?
Avfallsplaner – hvordan?
Miljøkartlegging
Miljøsanering
Lovverk for BA-avfall
Kildesortering og organisering på byggeplass
Hvordan gjenvinningsbransjen håndterer de
fraksjonene
Miljøsanering
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Disposisjon
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Rammebetingelser
Organisering
Demontering for ombruk
Miljøsanering
Riving
Dokumentasjon
1. april 2012
Rammebetingelser
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Lover og forskrifter
 Beskrivelsestekster og tilbud
 Miljøkartleggingsrapporten
 Avfallsplan
 Norske standarder
 Avsetningsmuligheter
 Tilgjengelig tid
1. april 2012
Organisering
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Tilgjengelig tid, samtidig pågående aktiviteter?
Tilgjengelig plass til sortering/lagring
Bemanning
HMS-plan
Kontrollplan, sjekklister
Merking av komponenter
Type prosjekt
Årstid/vær
1. april 2012
SHA-plan
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Riggplan
Tilpasset verneutstyr
Beskytte andre arbeidere
Beskytte omgivelsene
System for å fange opp ikke kartlagte ting
Informasjon til naboer og andre berørte
1. april 2012
Tilpasset verneutstyr
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Avsugsordninger på freseutstyr
Heldekkende drakt (engangs/flergangs)
Hansker av tilstrekkelig kvalitet
Maske med nødvendige filtre (motorisert?)
1. april 2012
Beskytte andre og omgivelsene
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Presenninger på stillas for å hindre spredning
Avsug for å lage undertrykk
Tildekking av bakken
Oppsamling av avrenningsvann, kjemi og støv
Inndeling av bygget i soner
1. april 2012
SHA
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Alle må ha hørselvern, vernesko, hjelm,
støvmaske, hansker
Ikke etablert byggeplassledelse/HMS
Mangel på strøm, lys, vann
1. april 2012
Miljøsanering
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Miljøkartleggingsrapport/ beskrivelsestekst
Gå nøye gjennom rapporten
Merk alle komponenter: Klistrelapper, spray, tape
Etabler miljøstasjon (i bygget /container)
Kontrollplan
Forhold til andre entreprenører
1. april 2012
Miljøstasjon
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Miljøsanering, hvordan?
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Sandblåsing med stålkuler
Fjerning av pusslag
Malingsfjerning
Fjerning av fugemasser
Fjerning av gulvbelegg
PCB-fuger
Asbest
1. april 2012
Fjerning av farlig avfall
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Elektrisk og elektronisk avfall
+ fjerning av alt annet farlig
1. april 2012
Asbestsanering
1. april 2012
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
 Utføres av
godkjente
asbestsanerere
Kjøleutstyr består av ute- og inneenheter, forbundet med rør!
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Riving
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Åpninger for å få inn tungt utstyr?
Fjerning av lettvegger
Innvendig stripping av bygget
Bruk ev. heis til å frakte ned sorterte fraksjoner
Ta ut vinduer og dører
Riv/klipp ned bygget
1. april 2012
Kjøleutstyr som ikke er én samlet
enhet rives slik:
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Kjølegass evakueres til lukket beholder av kjølemaskinist
Utstyret rives på normal måte
Avfall leveres slik:
 Kjølegass er farlig avfall
 Rørisolasjon av cellegummi er farlig avfall (bromerte
flammehemmere)
Termostat er kvikksølv, EE-avfall
Rør er metall
Selve kjøleenheten er EE-avfall
1. april 2012
Stripping av bygget innvendig
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Stabling av PCB-vinduer på pall
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Fjernstyrt minirobot
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Sentral knusing av betong
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Dokumentasjon
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
1. april 2012
Referanser
www.lovdata.no
1. april 2012
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
www.miljosanering.no
Oppsummering
Kurs utarbeidet av nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall
Miljøkartleggingen er viktig!
Tidlig planlegging for å få god flyt og bra sortering
Miljøsanering - dukker det opp nye forekomster?
Kreativ riving
Levering av fraksjoner til mottak med riktig pris
1. april 2012

similar documents