ODLING AV TVÅSKALIGA BLÖTDJUR

Report
ODLING AV TVÅSKALIGA
BLÖTDJUR
JARL SVAHN
LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND
MUSSELODLING
EN NÄRING FÖR GOD MILJÖ OCH
SYSSELSÄTTNING LÄNGS VÄSTKUSTEN
• 13 FÖRETAG HAR TILLSTÅND ATT BEDRIVER
ODLING AV BLÅMUSSLA
• 85 ODLINGSLÄGEN FRÅN STRÖMSTAD TILL
GÖTEBORGS SÖDRA SKÄRGÅRD
• 1-10 ODLINGSRIGGAR / ODLINGSLÄG
• 300 ODLINGSRIGGAR
• 50-75 TON / ODLINGSRIGG
OSTRONODLING
• 10 FÖRETAG HAR TILLSTÅND ATT BEDRIVA
ODLING AV OSTRON
• 17 ODLINGSLÄGEN
• 3 FÖRETAG LANDBASERAD YNGELODLING
• ÖVRIGA FÖRETAG – KONSUMTIONSOSTRON
• UPPSTART – LITEN PRODUKTION
MUSSELODLINGENS MILJÖEFFEKTER
• BLÅMUSSLAN FILTRERAR SMÅ PARTIKLAR
FRÅN HAVET
• DEN FÅNGAR I PRINCIP ALLT, FRÅN BAKTERIER
(0,001 MM) TILL VÄXTPLANKTON (0,5 MM)
• EN MUSSLA KAN SOM MEST FILTRERA 5 LITER
VATTEN / TIMME
• 1 000 TON MUSSLOR KAN TA UPP 10 TON
KVÄVE
MUSSELODLINGENS MILJÖEFFEKTER
• MUSSLORNAS OMSÄTTNING AV PLANKTON
GER DELS UTSÖNDRING AV NÄRSALTER I
VATTNET DELS PRODUKTION AV AVFÖRING
(KOMPOST) SOM BRYTS NER OCH LÄCKER
NÄRSALTER
• KRING OCH UNDER EN MUSSELODLING LEVER
MÅNGA ORGANISMER SOM PÅ ETT ELLER
ANNAT SÄTT DRAR NYTTA AV DEN SKAPADE
BIOTOPEN
MUSSELODLINGENS MILJÖEFFEKTER
• BIDRAR TILL MILJÖMÅLEN
• INGEN ÖVERGÖDNING
• HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH
SKÄRGÅRD
• MUSSELODLING BEDÖMS VARA AV STORT
SAMHÄLLSEKONOMISKT VÄRDE

similar documents